מתי אתם קמים?מוקדם או מאוחר?!
ישנים עד מאוחרר..!זה מה שכייף בחופש!(:
קמים מוקדם כדי לטייל עם המשפחה!
נפגשים עם חברים עד מאוחר וקמים מאוחרר!!
הולכים לישון ב-8:00 בערב אחרי מרתון של סדרות וקמים מוקדם כדי לבלות עם המשפחה!
פשוט הולכים לישון מתי שרוצים ומתעוררים מתי שרוצים..!
תוצאות