איזה ילדים יותר חמים ?????
הילדים הקטנים!!!
(1675) 51%
הילדים הגדולים!!!!
(1639) 49%
השתתפו בסקר : 3314
לסקר