הגדולים הוא הקטנים???
ברור שאת הקטנים!!!!
את הגדולים!!!!!
תוצאות