היא יותר יפה במציאות???
ברור...בסדרה עושים אותם לא משהו...
כן..אהבתי :)
לא!!!!!
תוצאות