להמשיך ולעדכן את האתר?
כן
(300) 86%
לא
(48) 14%
השתתפו בסקר : 348
לסקר