מי יותר חמה לחרונימו???
ברור שקלרה!!!
אוליביהה.... :)))))
תוצאות