מי יותר חמה לבנחה????
קנדי ברור!!!!
ברור שלילה!!!!!
תוצאות