האים את/ה יודע אנגלית
כן אני דובר אנגלית
לא מי שיודע שילמד אותי
לאאאאאא אני שונה אנגלית
תוצאות