מה האופציות שאתה בוחר לאתר?
משחקים
עוד דפים עם דברים וירטואליים
שנשדרג אותו ונוסיף אותו לאינטרנט
שנשתף את האתר וגם שאתם תשתפו
שייהיו יותר אנשים באתר ותירשמו אליו דרך פורום ההרשמה!!! (תירשמו כבר!!!!)
שתירשמו לאתר דרך פורום ההרשמה (תעשו את זה עכשיו!!!)
אתר מעולה!!!!
להוסיף המלצות לאתר
להוסיף בדיחות לאתר
להוסיף דף של האתרים המוצלחים שלכם (רק אם תירשמו לאתר שלנו [כמובן!!])
להוסיף לעמוד שלך באתר שלנו את קישור האתר שלכם! (רק מי שרשום!!!!)
להוסיף דברים לאתר שתומרו לי בפורום (לא משנה איזה פורום פשוט תירשמו לנו את העצה שלכם!)
תוצאות