איזה כשפות הייתם רוצים?
מים
(16) 28%
אדמה
(11) 19%
אש
(14) 24%
אוויר
(17) 29%
השתתפו בסקר : 58
לסקר