מי הייתם רוצים שיהיה יחד?
אנג וקטרה
קטרה וצוקו
תוצאות