מה לדעתך צריך להשתפר בעיר?
המקומות בילוי
(1) 11%
החנויות
(5) 56%
החברים לעת
(3) 33%
השתתפו בסקר : 9
לסקר