האם גרתם יחד לפני החתונה?
כן, גרנו לבד
כן, אצל אחד הצדדים
לא, כל אחד אצל הוריו
תוצאות