עד כמה ההורים מעורבים?
מעורבים מאוד
מעורבים במידה רצויה
לא מעורבים
תוצאות