באיזה יום אתם מתחתנים?
א
ב
ג
ד
ה
שישי בצהרים
תוצאות