האם טראמפ לדעתך טוב ליהודים?
כן טוב מאוד
כן אבל הוא ישתנה לרעה
אותו הדבר כולם
לא הוא גרוע!
תוצאות