גיל פרישה מועדף
40-45
(10) 20%
46-50
(15) 29%
51-60
(11) 22%
61-67
(9) 18%
לעבוד כל עוד אפשר
(4) 8%
לא יודע
(2) 4%
השתתפו בסקר : 51
לסקר