לא נמצא סקר
40-45
(15) 21%
46-50
(20) 27%
51-60
(15) 21%
61-67
(14) 19%
לעבוד כל עוד אפשר
(6) 8%
לא יודע
(3) 4%
Total Votes : 73
לסקר