גיל פרישה מועדף
40-45
(14) 21%
46-50
(16) 24%
51-60
(15) 23%
61-67
(13) 20%
לעבוד כל עוד אפשר
(6) 9%
לא יודע
(2) 3%
השתתפו בסקר : 66
לסקר