עד כמה הנך מרוצה מהעיסוק שלך
מאוד מרוצה
מרוצה
באמצע (לא מרוצה ולא, לא מרוצה)
לא מרוצה
מאוד לא מרוצה
תוצאות