באנגי 207 מטרים בסקאי פארק
קופצים בלי לחשוב
באנג'י כן , אבל אולי מגובה 69
אני רק לראות
מקסימום זיפליין (אומגה)
כבר קפצתי באנגי - הגיע זמן לקפוץ בסוצי
תוצאות