בניית אתרים בחינם
הפוך לדף הבית
הוסף למועדפים
שלח לחבר
 
**אם אסק שמיים שם אתה, ואציעה שאול הינך...... כי בכל מקום שנפלת לשם, נימצא איתך ה' יתברך **
 

"אין עוד מלבדו"

 
   ** כניסה לפורום ** -- דיבורים בשימחה **    ** מלאכים ליום אחד.......יום כיפור **    ** להיות לוחם בצבא ה' -- חייל של אבא **    תן שם לדף
 
    הקב"ה אנחנו אוהבים אותך
    ** רק רבי נחמן **
    קשה לך? לא יודע מה לעשות? כנס !!
    ** מלאכים ליום אחד.......יום כיפור **
    **אל תפחד מאף אחד - רק מאחד **
    **רצונות וכיסופים
    ** אין חצי חצי בעבודת ה' **
    **התיקון הכללי לקריאה **
    ** תמים תהיה עם ה' אלקיך **
    ** פרנסה אמונה ובטחון בה'..**.ר.ב.א..ק
    ** יום שבת...למה? כדאי לדעת **
    ** לצפיה....מהכח אל המח ..כדאי **
    ** האמת על רחל אימנו בעזה...כנסו **
    **מלא כל הארץ כבודו **
    ** הרב סבג..לשמיעה...גבורות הלב **
    ** איך זוכים לאהבת ה'.........עפ"י רבינו - רבי נחמן מברסלב זיע"א **
    **רק תהיה חזק...ליקוטי מוהר"ן..מח.. **
    ** להיות לוחם בצבא ה' -- חייל של אבא **
    תן שם לדף
 

בס"ד.

פרנסה-אמונה ובטחון. [מצווה להעתיק, להפיץ ולפרסם לזיכוי הרבים.]

כשאדם לוקח את הגשמיות לעבודת ה'-הקב"ה שמח שיהיה לו פרנסה טובה. כי כשאדם יודע

שהתכלית זה לעבוד את ה', ושזה העיקר בעולם הזה, ויודע שהכסך והממון- זה התפל,

ואדם צריך לשמור את עצמו מאוד שלא יעשה מהתפל עיקר ומהעיקר תפל, אלא ידע מה עיקר ומה תפל.

אז כשאדם יודע שהעיקר זה לעבוד את ה', ושהכסך זה התפל- הוא הופך גם את הגשמיות- לעבודת ה',

ואז הקב"ה שמח שיהיה לו פרנסה טובה, כי ה' אוהב אותנו, ותמיד הוא רוצה בטובתנו,

ואנו צריכים לדעת שכל מה שקורה איתנו זה ממנו, ושכל מה שהוא עושה זה לטובה, ושאין שום רע

בעולם כלל, רק הכל טוב. ואדם צריך רק לעמוד ולבקש מה', כי ה' רחמן וטוב לכל תמיד, ושומע תפלת כל פה,

כי קרוב ה' לכל קוראיו לכל אשר יקראוהו באמת, וההשתדלות שאנו צריכים לעשות זה אך ורק תפילה.

ובכל מקום שאנו רואים חסרון- זה משום שלא התפללנו על זה מספיק, כי ע"י תפילה אפשר לפעול

ישועות גדולות. וכשאדם יודע ומאמין שהפרנסה זה אך ורק מאת ה' בלבד- ושרק ה' יכול לעזור לו-

אז וודאי שהוא יתפלל על הפרנסה וידבר עם ה', ויבקש מה' מתנת חינם בחסד וברחמים,

כי אדם צריך לדעת שלא מגיע לו כלום, ושהקב"ה לא חייב לו כלום, ושכל מה שיש לו זה

ה' נותן לו במתנת חינם בחסד וברחמים גדולים. והוא צריך רק להודות לה' תמיד על כל דבר,

וחייב אדם להודות על הרעה באותה שמחה שמודה על הטובה, כי באמת אין שום רע בעולם כלל,

רק הכל טוב, כי כל מה שה' עושה זה לטובה.

'כל מזונותיו של אדם קצובים לו מראש השנה ועד יום הכיפורים'- הפרנסה של האדם קצובה לו

מאת ה' יתברך, בראש השנה הקב"ה גוזר על האדם- כפי מעשיו של האדם- כמה פרנסה יהיה לו השנה,

כמה ירוויח וכמה יפסיד, וזה לא משנה כמה ישתדל וכמה יעבוד, כי הכל נקצב לו כבר מראש השנה.

הפרנסה של האדם היא כפי מידת הבטחון שלו בה' יתברך, ולבטחון זוכים ע"י אמונה,

לכן- בשביל פרנסה צריך לעבוד על אמונה ובטחון. צריך כל אחד לדעת שהקב"ה זן את כל הברואים,

וכן אמרו חז"ל- "מאן דיהיב חייה-יהיב מזוניה" = "מי שנותן חיים-נותן מזון",

שה' שנותן לנו חיים-הוא זה שנותן לנו פרנסה, שצריך להאמין שכל זמן שה' רוצה שאדם

יחיה - הוא גם יתן לו במה לחיות. ואדם שיש לו אמונה שלימה שה' יתברך משגיח עליו בענין

הפרנסה- אין לו שום דאגה על הפרנסה, מאחר והוא יודע שזה לא התפקיד שלו לדאוג על הפרנסה,

אלא שזה התפקיד של הקב"ה. ושכל מה שה' עושה זה לטובה, כי ה' דואג לנו ומסדר לנו הכל לטובתינו,

כי כל מה שה' עושה בשבילנו- זה הכי טוב בשבילנו שאין יותר טוב מזה בשבילנו.

ואדם שיש לו אמונה- כשיש לו חסרון בפרנסה- הוא יודע ומאמין שזה מאת ה', והוא לא מאשים אף אחד,

וגם לא נכנס לעצבות דאגות ופחדים, כי הוא גם יודע שכל מה שה' עושה זה לטובה

ושאין שום רע בעולם רק הכל זה טוב. ואדם שיש לו אמונה ובטחון בה'- כשיש לו איזה קושי

בפרנסה- הוא מתנהג בדרך התורה והאמונה בשביל להשלים חסרונו, הוא עושה תשובה על העוונת

שגורמים לו לקשיי פרנסה, ומתפלל ומבקש מה' שימלא חסרונו, והוא זוכה לעבור הכל בשלום,

וגם זוכה לקבל שכל של בטחון שילווה אותו ויעזור לו כל חייו, ואדם שאין לו אמונה- הוא חושב שעשו

לו עין הרע או שאין לו מזל או שה' לא אוהב אותו וחושב שהעצה בשבילו זה גניבות כספים,

או לנסוע לחו"ל, או לעבוד שעות נוספות, וכל זה בא מחסרון אמונה, ולפעמים חושב על עצות

של איסור כגון: לרמות, לגנוב וכדו', וצריך להאמין שכל כסף שצריך להגיע אל האדם,

יגיע אליו בהיתר גמור, וצריך לדעת שכל כסף שמקבלים באיסור- אין בו ברכה, והוא מזיק גם

לממון הכשר שיש בידו, וממון כזה מביא רק צרות ויסורים. ואדם צריך להרבות להתפלל

על הפרנסה וה' הטוב ישמע תפילתו, ואמרו חז"ל- "כל המשתף שם שמיים בצערו כופלים לו פרנסתו"-

כשאדם מתפלל מעומק הלב הוא יכול אפילו לשנות את מה שנקצב לו מראש השנה.

כשאדם מאמין שה' הוא הכתובת היחידה לפנות אליה בנושא הפרנסה, מיד הוא גם מתמלא

בבטחון שה' לא יעזוב אותו, שיודע שכל הפרנסה שהיתה לו עד היום זה מאת ה', ומימלא מאמין

שה' גם ימשיך לפרנס אותו, ודע, שמי שמודאג מענין הפרנסה, זה מראה על חסרון אמונה,

והוא צריך להתפלל לה' יתברך שיזכהו לאמונה ובטחון בה', שידע שהכל מאת ה',

ושיתפלל שה' יזכהו לא לדאוג ולא לפחד, רק לסמוך על ה'. כשאדם מאמין שה' הוא המפרנס

הוא זוכה להיות מבני העולם הבא, שכן אמרו חז"ל - "כל האומר תהילה לדוד 3 פעמים ביום,

מובטח לו שהוא בן העולם הבא"- משום שבמזמור זה יש אמונה ובטחון בה' שהוא זן ומפרנס,

שכתוב במזמור זה -"פותח את ידיך ומשביע לכל חי רצון", לכן, עיקר הפרנסה תלויה באמונה ובטחון,

ומה שמפסיד את הפרנסה זה הדאגה. ודע, שע"י אמונה מתרבה הפרנסה,

ומי שיש בו אמונה סופו שיתעשר, והשמחה התמידית מסוגלת להצלחה ולפרנסה,

ומי שאין לו פרנסה- יעסוק בתורה, ואחר-כך יתפלל על הפרנסה, בוודאי תתקבל תפילתו,

ע"י כפירה יש עניות, העצבות מפסיד את הפרנסה.

אמונה שלמה שאם אדם צריך לקבל זה לא יעזור כלום- שאם אדם צריך לקבל זה לא משנה

מה יעשו לו וכמה יעבוד וכמה ישתדל, כי בכל מקרה יקבל כמה שמגיע לו משמיים. ואף אחד לא יוכל

לגעת לו בזה, כמו שאמרו חז"ל במסכת יומא - "אין אדם נוגע במה שמוכן לחברו" שאדם לא יכול

לגעת במה שקצוב משמיים לחברו, וגם אם משהו מנסה לפגוע בך או להפיל אותך- אל תפחד,

כי אם ה' לא ירצה- הוא לא יצליח.

כשאדם מתפלל לה' מעומק הלב ומאמין שהכל מה', הוא לא יתפשר על שבת,

הוא לא יתפשר על צניעות, הוא לא יתפשר על כלום בעבודת ה', אז ה' יתן לו פרנסה טובה,

ואדם צריך להאמין שהפרנסה שמגיעה לו תגיע עד אליו, ושכל מה שקורה עם האדם

זה ניגזר עליו משמיים בבית דין של מעלה לפי חשבונות שמיים, ואם הקב"ה רוצה יהיה לך

פרנסה אפילו במרתף, ומה שכתוב לאדם יהיה, אז מה אתה נילחם?! מה אתה הופך עולמות?!

בין אם תעבוד ובין אם לא- הפרנסה שקצובה לך תגיע אליך, אבל בשביל זה צריך אמונה ובטחון,

לדעת שהכל מאת ה', ושה' הוא זה שמביא את הפרנסה, ושצריך רק השתדלות אחת- שזוהי התפילה,

ואדם שיש לו אמונה ובטחון בה'- הפרנסה שלו זה בבחינת המן, המן שירד לעם ישראל במדבר,

שכל יום יש לו בטחון חדש בה', והוא לא דואג על מחר, והוא שמח בחלקו ומסתפק במה שיש לו,

שהרי "לא ניתן המן אלא לעמלי התורה" - רק מי שהיה עמל בתורה זכה לקבל מן,

ורק מי שהו בעל אמונה ובטחון זוכה לתורה, כי בלי אמונה ובטחון- הוא יבזבז את כל זמנו היקר

ברדיפה אחר פרנסתו, ולא יהיה לו זמן ללמוד תורה, נימצא שבשביל פרנסה צריך תורה,

ולתורה זוכים רק על ידי אמונה ובטחון, ובגלל זה עיקר הפרנסה תלויה באמונה ובטחון.

ואדם צריך לשמור את עצמו מאוד שלא יתבטל מעבודת ה' מחמת הפרנסה, ושלא יהיה טרוד

בה הרבה, רק יסמוך על ה', ויעשה את שלו, ילמד תורה, ויתפלל, ויתחזק באמונה ובטחון,

וה' הטוב יזכהו לפרנסה טובה ברווח ולא בצמצום, אמן.

מי שרוצה עוד דברי תורה וחיזוקים בעבודת ה'-

http://www.hashem1.tipo.co.il

ברוך ה' לעולם אמן אמן.

תם ונשלם,שבח לאל בורא עולם.

ברוך הנותן ליעף כוח ולאין אונים עוצמה ירבה.

בריך רחמנא דסייען.

  היכנס לעריכת כותרת תחתונה לשינוי טקסט זה  
כשזוכה האדם לבקוע פתח לצאת, יזכה גם אחרים עמו, לעורר לתשובה רשעים אחרים, להוציאם מהחושך והגלות שהם אסורים שם. (רבי נחמן מברסלב).

~~ מי שקשור למעלה אף פעם לא נופל למטה
***
בן אדם תתחיל להתעורר, אף אחד לא יודע מתי

הזמן אצלו ייגמר ***
^^
יהודי הוא לוחם אמיץ של מלכות הקדושה
,
^^
נזר ותפארת הבריאה
^^

http://www.hashem1.tipo.co.il
"אין עוד מלבדו"