x
בניית אתרים בחינם
הפוך לדף הבית
הוסף למועדפים
   

זכור ימות עולם

ההיסטוריה של ההווי האנושי בקהילה הדתית מהתקופה שלפני השואה

  פעם היה אחרת...

 

 

ספרות

 

והנה נשמת העם - הוויתו, מתגלמת בספרותו. וכל מה שהנשמה הזו מגדילה למרגיש את מחסורה, באותה המידה היא מתעמקת ביצירת ספרותה. להמשך המאמר

 

 

על פרשת דרכים

 

התנא בא להורות כי בעשיית המצווה עצמה יש פרשת דרכים, שמלבד הדרך שבה ילך תהא תפארתו עליה בתור עושה מלאכת השם, חובתו בעולמו לכוון מעשיו שתהא לדרכו תפארת לו מן האדם שבאותו דור. להמשך המאמר

 

התגלות הנשמה

 

בהתלהבות עצומה בהתמכרות גמורה וגעגועים לוהטים אני מתחיל כפעם בפעם כתיבת ספר חדש ומחברת חדשה. נדמה לי כי הפעם בספר זה אצליח להביע את הרעיון הצפון בחובי, בעמקי מעמקי תהומות נשמתי. להמשך המאמר

 

המילה

 

הלוגיקה מעונה בקרומי המוח וההרגשה בטרפשא דלבא וביניהן ישנה המילה. להמשך המאמר

 

 

היחס

 

כאשר אנחנו חודרים להסתכל בחיינו – אנו ניווכח לדעת כמה מוטעת היא זו המילה אינדבידואלית שפירושה עצמיות שאנו מנשאים איתה את כל הנראה לנו לגדול. להמשך המאמר

 

 

אשמת אירופה

 

לא לחינם מוצאים אנו בפני אלה הנוסעים לאמריקה את אותו הזוהר המלא אושר ותקרה כלומר היו שלום! ואנו נעלבים ונעצבים, מתקנאים אנו באלה המאושרים הנמלטים מגיא ההרגה ומפליגים לעבר הים. להמשך המאמר

 

 

רגש הכבוד

 

החיים הם הרגשה, והרגשת-חיים, כלומר מדת החיים נמדדת במדת ההרגשה, כל מה שבעל החי מרגיש יותר, כח החיים שבו הוא יותר חזק. להמשך במאמר

 

 

logo בניית אתרים בחינם