x
בניית אתרים בחינם

 
    דף הבית
    הסבר כללי
    הערכת מסוכנות
    בהליך המשפטי
    הערכת מסוכנות לילדים ונוער
    הערכת מסוכנות במקומות עבודה
    כלי הערכה
    ביבליוגרפיה נבחרת
    יצירת קשר
המכון הישראלי להערכת מסוכנות מתמחה בהכנת חוות-דעת מקצועיות ההמוקדות בשאלת המסוכנות הנובעת מהנבדק לסביבתו. לשם ביצוע ההערכה מתבססים המומחים על הערכה קלינית מקצועית ושימוש בכלי-הערכה מתקדמים מובנים. הבדיקה כוללת הערכה של סביבת החיים של הנבדק ותרחישים עתידיים צפויים.  ההערכות מתבצעות בהתאם לצורך ע"י אנשי מקצוע: פסיכולוגים, פסיכיאטרים, עובדים-סוציאליים וקרימינולוגים. בצוות יש אנשי מקצוע דוברי ערבית, רוסית ואמהרית המאפשרים קשר בלתי-אמצעי עם נבדקים דוברי שפות אלה.
 

ראיה כוללת זו, מאפשרת הגשת דו"חות הנבנים מהידע הקליני, המחקרי והאקטוארי אשר נאסף בכל רחבי העולם מצד אחד והיכרות מקצועית מעמיקה עם הנבדק ותרבותו מהצד השני. 

 

 

ת.ד. 9138 גן-יבנה, טל.054-2330057, פקס.1538-8674236 drorsp@gmail.com