עבודות סמינריוניות מחקריות כרוכות בהעברת שאלונים לנדגמים רבים. את השאלונים יש לרכז ולהקליד אל תוך קובץ אקסל לשם ביצוע ניתוחים סטטיסטיים. הקלדת השאלונים כרוכה בעבודה האורכת זמן רב.


2all בניית אתרים