סיוע והדרכה בכתיבת עבודות סמינריון

מונה כניסות : 1727209עבודות סמינריוניות מחקריות כרוכות בהעברת שאלונים לנדגמים רבים. את השאלונים יש לרכז ולהקליד אל תוך קובץ אקסל לשם ביצוע ניתוחים סטטיסטיים. הקלדת השאלונים כרוכה בעבודה האורכת זמן רב.


  סיוע בכתיבת עבודות סמינריון  lספריית מידע l  האתר החדש 

2all בניית אתרים