מנהיגות  

 

בספרות ישנה הבחנה בין מנהל למנהיג ,אחת ההגדרות והמודלים המאפיינים את המנהל הוא המודל של

מינצברג  אצל, פופר ( 1994 ) שמחלק את תפקידי המנהל על פי שלושה תפקידים עיקריים :  תפקיד מידע. תפקיד המנהל לאסוף ולנתח מידע על הסביבה בה פועל ארגונו . מקבל החלטות כיזם,  תפקיד המנהל לאתר הזדמנויות עסקיות ורעיונות חדשים ותוכניות פעולה  ולהעלות רעיונות חדשים להפעלת הארגון. ותפקידים בין אישיים שבהם המנהל  מייצג את הארגון במשא ומתן עם העובדים או מנהיגיהם ואת הצוות שלו בפני גורמים פנים ארגוניים.

הגדרה נוספת לתפקידי המנהל היא ההגדרה של המנהל כמנהיג , המנהיגות יכולה להתבצע במספר אופנים שהאחת מהן היא מנהיגות מעצבת שמוגדרת בספרות האקדמית על ידי ,(Avolio &Bass,( 1991,אצל, Heifetz. & Linsky (2002) שטוענים כי מנהיגות מעצבת באה לביטוי בשתי רמות: פסיכולוגי –ערכים כגון מימוש עצמי ,הערכה ואוטונומיה. ערכית- שאלות ערכיות, מוסריות של יושר, צדק חובה ומחויבות. גישה נוספת להגדרת המושג מנהיגות מעצבת היא גישתו של (1985), Bass, שטוען כי מנהיגות מעצבת היא תהליך בו המנהיג משפיע על התודעה , על עוררות רגשית אינטלקטואלית של מונהגיו, תוך יצירת שינוי בציפיות ובשאיפות של המונהגים ועיצובן מחדש. סוג נוסף של מנהיגות הוא סגנון המנהיגות המתגמלת (1985)  Bassהמתייחס לסגנון מנהיגות בו המנהיג מחליף תגמול בביצוע. למנהיגות מתגמלת ישנן מספר מרכיבים :

  1. התנהגות גמול תלוי- במרכיב זה העבודה מוסברת לעובדים ובמידה והביצועים הינם משביעי רצון העובדים מתוגמלים על מנת לנסות ולהניע אותם להמשיך ולבצע את המשימות שלהם.
  2. ניהול פעיל על ידי חריגות- בניהול הפעיל נעשה מעקב צמוד אחרי ביצועי העובדים וכאשר מתגלה חריגה או ביצוע לקוי נעשות פעולות מתקנות בו במקום בהנחייתו של המנהיג.
  3. ניהול פסיבי על ידי חריגות- בשיטת  ניהול זו המנהל אינו מבצע כל פעולה לשם ביצוע שוטף של המטלות, אלא מתקן את הליקויים רק לאחר שאלה כבר נוצרו חריגות מהביצועים נענות בעונשים וזאת לאחר שהחריגה בוצעה

נושא סגנון הניהול חשוב וזאת משום שסגנון הניהול הוא אחד המרכיבים המרכזיים ביחסים של העובדים עם המנהל ושל המנהל עם הארגון. מנהל שסגנון ניהולו אינו תואם לתרבות הארגונית לא יוכל להביא את הצוות שלו לפעילות אפקטיבית במחלקה.

  1.2 סגנון מנהיגות,יישום

על פי התאוריה של מינצברג למנהל ישנם שלושה תפקידים מרכזיים והם תפקידי מידע, תפקיד מקבל ההחלטות ותפקידים בין אישיים.ניתן ליישם את סגנון הניהול של מנהלת מחלקת הגבייה על פי מודל זה על מנת להסיק מסקנות לגבי דרכי ניהולה והעלאת המלצות לשיפור. תפקיד מידע - תפקיד המנהל הוא להעביר את המידע בין בעלי העניין השונים בארגון ומחוצה לו. בנוגע למנהלת מחלקת הגבייה ניתן להתייחס ליכולות שלה להעביר מידע מההנהלה לעובדים.

אחת הבעיות הגדולות של המחלקה הוא העברת המידע, אין כללים ברורים של העברת מסרים וקבלתם. התחושה היא של קבוצת בנות קטנה המתבססת על חברויות אישיות והמידע מועבר כרכילות ולא באופן מסודר. מנהלת המחלקה עוברת בבוקר בין הבנות ומעבירה את המידע, מי שלא הייתה באותה משמרת תשמע את הדברים מהחברות שלה לעבודה.

מקבל החלטות- מנהלת המחלקה נכנסה לתפקיד שלה לאחר שהמנהל הקודם פוטר כי לא הצליח להחזיק את המחלקה באופן יעיל, תחלופת העובדים הייתה גבוהה מאוד ועמדה על 50% תחלופה של העובדים באופן רציף, לקוחות כועסים ותקלות רבות. לזכותה של המנהלת ניתן לומר כי היא הצליחה בזמן קצר מאוד ועל ידי רעיונות חדשניים למחלקה להשיג יציבות ולאחריה להשיג ביצועים.

בתחילת דרכה במחלקה נאלצה המנהלת לקבל החלטות שחלקן היו מנוגדות להלך הרוח במחלקה וחלקן הפכו את כל נהלי העבודה על פיהם. 
תפקידים בין אישיים-  חלק מהתפקידים הבינאישיים של המנהלת היא היכולת שלה להעביר להנהלה את הקולות מהשטח. כדוגמא לכך ניתן להתייחס לשעות העבודה של המחלקה שהיו מ7 בבוקר ועד 21:00 בלילה והיוו בעיה לבנות, בעיקר לאמהות שבניהן. על ידי שיחות רבות וייצוג הולם של הבעיה מול הנהלת הארגון והתחשבות מלאה בצרכי הבנות, הצליחה ממנהלת המחלקה לשנות את שעות פעילות המחלקה ל 9 בבוקר עד 17:00 ללא משמרות. בפועל הארגון קיבל יותר שעות מהעובדות שלו והבנות קיבלו שעות עבודה נורמאליות.

 1.3 המלצות למנהלת המחלקה

קשה למצוא פגמים בפעולות מנהלת המחלקה החדשה וללא ספק בעיות הקיימות כיום יימצאו פתרון בהמשך דרכה. עם זאת ניתן להתייחס לדרך בה מועברת התקשורת במחלקה. לא אחת קורה שעובדות אשר לא הגיעו ליום עבודה בו הועברו הודעות קריטיות לא היו מעורות בשינויים ובמסרים שהועברו. ההמלצה היא ליצור צינור תקשורת מסודר שלא קיים כיום במחלקה. ניתן להעביר מידע בדואר האלקטרוני האישי של הבנות במחלקה, כך גם עובדת שלא הייתה ביום העברת המסר תוכל לקבל את המידע עם הגעתה למחלקה. יש להתייחס להעברת המידע בתוך המחלקה כמרכיב קריטי לפעילות תקינה של המחלקה ולדאוג ליישם המלצה זו מהר ככל הניתן. 


מבוא העבודהמנהיגות- מחויבות ארגונית-חוזה פסיכולוגיאמון עובדים בארגוןסיכום העבודה-בבליוגרפיהלחיצה אחת תחזיר אותך לעבודה לדוגמא  
2all בניית אתרים