מחויבות ארגונית


אחד המודלים של מחויבות העובדים לארגון הוא המודל של ) Allen & Meyer2007( שמחלקים את המחויבות הארגונית של העובד לשלושה מידדים שונים:

מחויבות רגשית, מחויבות נורמטיבית ומחויבות המשכית. כל אחת ממחויבויות אלה המאפיינת את הסיבות שבגינן העובד מחליט שהוא מעוניין להישאר בארגון.

  • מחויבות רגשית- זאת היא על פי ) Allen & Meyer2007(  המחויבות הרצויה ביותר עבור הארגון והיא נובעת מתוך תחושת הזדהות של העובד עם ערכי הארגון ועם המטרות והמוסר של הארגון. העובד מעוניין להישאר חלק מהארגון משום שהוא מאמין בארגון.

 

  • מחויבות המשכית- זאת היא מחויבות הנובעת מתוך שיקולים אישיים של העובד של עלויות מול תועלות שהעובד מפיק מהעזיבה. העובד משקיע את זמנו, משקיע מאמצים לקידום החברה ואלה הם ההשקעות. מאידך עזיבת הארגון הוא ויתור על מאמץ זה. כל עוד העזיבה של העובד את הארגון תהייה יקרה יותר בעבורו הוא ייבחר להישאר עם הארגון.

 

  • מחויבות נורמטיבית- מחויבות זו היא המרכיב המוסרי של תחושת אחריות העובד כלפי הארגון. העובד חי על פי נורמות סביבתיות מסוימות והוא מחויב להן.


הגדרה נוספת למושג מחויבות העובדים לארגון היא ההגדרה של Mullins, (2005) שטוען כי מחויבות העובד לארגון נובעת מתוך שיתוף פעולה של העובד בהחלטות הארגון וככל שהעובד יהיה שותף בהחלטות הארגוניות כך רמת המחויבות שלו כלפי הארגון תעלה. 

מחויבותו של העובד אל הארגון מבצעת על ידי מספר שלבים שחלים עם כניסתו של העובד לארגון, שלבים אלה זהים לשלבים שעובר העובד בעת שינויים בארגון, Loup and  Koller 2005) ),שלבי המודל היוצרים  בסופו של תהליך מחויבות אצל העובד הם על פי התרשים הבא:  

שלבי יצירת המחויבות הארגונית אצל העובד- הבנה / מודעות , ציפייה , אמונות ,  ציפייה , מחוייבות ,התנגדויות , תלונות .חשיבותה של יצירת מחויבות ארגונית בקרב העובדים היא רבה והיא שתקבע אם הארגון יהיה יציב בפעילותו ואם הוא יסבול משינויים בכוח אדם שעלולים לפגוע בפעילות השוטפת של הארגון וברווחי החברה.

2.1 יישום מחויבות ארגונית

את רמת המחויבות של הבנות במחלקת הגבייה ניתן לחלק על פי המודל של )Allen & Meyer2007) ולהבחין בכל שלושת סוגי המחויבויות לארגון בקרב הבנות של המחלקה.

עד לבואה של מנהל המחלקה לפני שנה  רמת התחלופה במחלקה הייתה גבוהה מאוד. בימים הראשונים לכניסתה לתפקיד ערכה מנהלת המחלקה שיחות לכל אחת מהבנות באופן אישי וניסתה לאתר את התחושות שמניעים אותם להישאר בארגון.

בשיחות אלה גילתה המנהלת מי מהבנות נשארת כי היא רואה עצמה בארגון בעוד זמן רב ומי מהבנות נשארת עקב אילוצים של בית ומשפחה או אילוצים אישיים אחרים. בחודש הראשון לתפקידה חלו שינויים מהותיים בכוח האדם במחלקה והבנות אשר רמת המחויבות שלהן התגלתה כנמוכה מאוד נשלחו הביתה או שעזבו מרצונן.

 
על מנת להגביר את רמת המחויבות של הבנות למחלקה ולארגון יצרה המנהלת עלון אישי של שני דפים לכל אחת מהבנות ובעלון זה היא תיארה את חזון החברה ואת מטרות המחלקה וקראה בצורה הומוריסטית לבנות לשתף פעולה עם יעדי המחלקה.  במשך התקופה שקדמה להגעתה של מנהלת  המחלקה וגם בתקופה של תחילת עבודתה במחלקת הגבייה עננה שחורה ריחפה על המחלקה והעתיד של המחלקה לטה בערפל. התחושה הייתה, בין אם הייתה נכונה או לא, כי מנהלים עוזבים את המחלקה בתדירות גבוהה כי המחלקה היא ספינה שוקעת של החברה. המנהלת החדשה הצליחה לשנות את התחושה הכללית במחלקה ויצרה אווירה של המשכיות במחלקה.

 2.2 המלצות 

פעולותיה של המנהלת היו רבות מרגע כניסתה למחלקה אך עדיין חלוקת פליירים ויצירת אופטימיות במחלקה אינם פעולות מספיקות על מנת להעלות את אמת המחויבות של העובדות למחלקה. וזאת באמת נין עדיין לראות ברמת המחויבות הנמוכה עדיין של העובדות שנשארו במחלקה לאחר כל תהליכי השינוי שנעשו בשנה האחרונה. ההמלצה למנהלת המחלקה היא ליצור מחוייבות המשכית אצל העובדות ולוותר על הניסיונות ליצור מחויבות רגשית בקרב העובדות. למרות שמחויבות רגשית עדיפה לארגון, עדיין יציבות מחלקתית והגעה להישגים היא בעדיפות הראשונה להבראת המחלקה. על כן, מומלץ למנהלת המחלקה ליצור מערכת תגמולים חיצונית שתיצור אצל הבנות את העזיבה ללא משתלמת. ניתן לבצע מערכת תגמולים שתתגמל את הבנות החל מהגבייה השלישית שלהן ביום בסכום קטן שיעלה עם כל גבייה שתתבצע עד שיגיע בסוף החודש לסכום של עד 10% ממשכורתן החודשית. על ידי יצירת מערכת תגמולים ניתן יהיה להשוות את התנאים בתוך המחלקה לתנאים שמציעים המתחרים של הארגון לעובדים שלהם ובכך ליצור עובדות מחויבות וממוקדות במטרה.

 
מבוא העבודהמנהיגות- מחויבות ארגונית-חוזה פסיכולוגיאמון עובדים בארגוןסיכום העבודה-בבליוגרפיהלחיצה אחת תחזיר אותך לעבודה לדוגמא  2all בניית אתרים