עבודת גמר בספרות


עבודת גמר בספרות תתמקד לרוב באומן ספרותי אחד או בז'אנר ספרותי. 
ניתן לבצע השוואה בין שני סופרים או בין שני ז'אנרים שונים. 

כדאי לקבל הנחייה  לשם גיבוש הרעיון הראשוני לעבודת הגמר בספרות. לאחר גיבוש הרעיון לעבודת הגמר נעבור לשלב בניית התוכן העניינים הראשוני.

יש לזכור כי תוכן עניינים מסודר ייתן לנו את המבנה הסופי של עבודת הגמר  ללא צורך בבזבוז של זמן יקר

דוגמא למבנה עבודת גמר בספרות 

תקציר

1. פרק א'- מבוא

1.1 תיאוריות פמינסטיות

1.2 תיאוריות פמינסטיות לגבי אמהות

1.2.1 תפישת האמהות בפסיכואנליזה הקלאסית כגון:
פרויד, קרן הרניי  ומלני קליין.

1.2.2 אמהות בראי הפמינזם לאחר מלחמת-עולם II

1.2.3 השקפות פמינסטיות על אמהות בתקופה הפוסט-מודרנית

1.3 האמהות בחברה הישראלית

1.4 אמהות בספרות הישראלית

2. פרק ב' – ייצוג האמהות בספריו של עמוס עוז

2.1 אמהות בספר מיכאל שלי

2.2 אמהות בסיפור על אהבה וחושך

2.3 יתמותו של מיכאל

2.4 יתמותו של עמוס

2.5 דמויות משניות – דודותיו של מיכאל

2.6  ז'ניה הרופאה

2.7 עקרות ואילוזיה תנכית 'כחנה בשילה'

3. פרק ג'

3.1 הכתיבה והאמהות

3.2 בריאת עולם חדש על-ידי כתיבה

3.3 שימוש ביצירות חיצוניות להבנת יחסי אם – ילד

3.3.1 מיכאל שלי: בשיר 'ליצן קטן נחמד' ובסיפור
'חנהל'ה ושמלת השבת'

3.4 סיפור על אהבה וחושך :  הסיפור על אללויב הישיש

3.5 סיפור על אהבה וחושך: הסיפור על אישה והנפחים

3.6 סיפור על אהבה וחושך: הסיפור בדמי ימיה

4. פרק ד'

4.1 הזמן ברומאן מיכאל שלי האם יאיר הוא העתיד?

4.1.1 צירי הזמן המקבילים ברומאן

4.1.2 האם יאיר הוא העתיד?

5. פרק ה'

5.1 מוטיב השייכות: האם מיכאל ויאיר שייכים לחנה
ביחס לשם הספר?

6. פרק ו'

6.1 עיר ואם: ירושלים כאם עוטפת

6.2 ירושלים בסיפור על אהבה וחושך

7. פרק ז'

7.1 השפיות והשיגעון כתחליף לאמהות

8. פרק ח' - ממצאים

8.1 כיצד מתבטאת אהבתה האוזלת של חנה לבנה?

9. פרק 9 - דיון וסיכום

ביבליוגרפיה

2all בניית אתרים