בניית אתרים בחינם
הפוך לדף הבית
הוסף למועדפים
שלח לחבר
 
   מילים יכולות לרפא    סיפור שבת    סגולה בדוקה
   איסור שמיעת לשון הרע    א' תשרי    ב' תשרי
   ג' תשרי    ד' תשרי    ה' תשרי
   ו' תשרי    ז' תשרי    ח' תשרי
   ט' תשרי    י' תשרי    י"א תשרי
   י"ב תשרי    י"ג תשרי    צור קשר
   י"ד תשרי    ט"ו תשרי    ט"ז תשרי
   פורום מדריך הלכות לשון הרע    י"ז תשרי    י"ח תשרי
   י"ט תשרי    כ' תשרי    כ"א תשרי
   כ"ב תשרי    כ"ג תשרי    כ"ד תשרי
   כ"ה תשרי    כ"ו תשרי    כ"ז תשרי
   כ"ח תשרי    כ"ט תשרי    ל' תשרי
   א' חשון    בי חשון    ג' חשון
   ד' חשון    ה' חשון    ו' חשון
   זי חשון    ח' חשון    ט' חשון
   י' חשון    י"א חשון    י"ב חשון
   י"ג חשון    י"ד חשון    ט"ו חשון
   ט"ז חשון    י"ז חשון    י"ח חשון
   י"ט חשון    כ' חשון    כ"א חשון
   כ"ב חשון    כ"ג חשון    כ"ד חשון
   כ"ה חשון    כ"ו חשון    כ"ז חשון
   כ"ח חשון    כ"ט חשון    ל' חשון
   א' כסלו    ב' כסלו    ג' כסלו
   ד' כסלו    ה' כסלו    ו' כסלו
   ז' כסלו    ח' כסלו    ט' כסלו
   י' כסלו    י"א כסלו    י"ב כסלו
   י"ג כסלו    י"ד כסלו    ט"ו כסלו
   ט"ז כסלו    י"ז כסלו    י"ח כסלו
   י"ט כסלו    כ' כסלו    כ"א כסלו
   כ"ב כסלו    כ"ג כסלו    כ"ד כסלו
   כ"ה כסלו    כ"ו כסלו    כ"ז כסלו
   כ"ח כסלו    כ"ט כסלו    ל' כסלו
   א' טבת    ב' טבת    ג' טבת
   ד' טבת    ה' טבת    ו' טבת
   ז' טבת    ח' טבת    ט' טבת
   י' טבת    י"א טבת    י"ב טבת
   י"ג טבת    י"ד טבת    ט"ו טבת
   ט"ז טבת    י"ז טבת    י"ח טבת
   י"ט טבת    כ' טבת    כ"א טבת
   כ"ב טבת    כ"ג טבת    כ"ד טבת
   כ"ה טבת    כ"ו טבת    כ"ז טבת
   כ"ח טבת    כ"ט טבת    הלכות לשון הרע מחלק לימות השבוע
   א' שבט    ב' שבט    ג' שבט
   ד' שבט    ה' שבט    ו' שבט
   ז' שבט    ח' שבט    ט' שבט
   י' שבט    י"א שבט    י"ב שבט
   י"ג שבט    י"ד שבט    ט"ו שבט
   ט"ז שבט    י"ז שבט    י"ח שבט
   י"ט שבט    כ' שבט    כ"א שבט
   כ"ב שבט    כ"ג שבט    כ"ד שבט
   כ"ה שבט    כ"ו שבט    כ"ז שבט
   כ"ח שבט    כ"ט שבט    ל' שבט
   א' אדר    ב' אדר    ג' אדר
   ד' אדר    ה' אדר    ו' אדר
   ז' אדר    ח' אדר    ט' אדר
   י' אדר    י"א אדר    י"ב אדר
   י"ג אדר    י"ד אדר    ט"ו אדר
   ט"ז אדר    י"ז אדר    י"ח אדר
   י"ט אדר    כ' אדר    כ"א אדר
   כ"ב אדר    כ"ג אדר    כ"ד אדר
   כ"ה אדר    כ"ו אדר    כ"ז אדר
   כ"ח אדר    כ"ט אדר    א' ניסן
   ב' ניסן    ג' ניסן    ד' ניסן
   ה' ניסן    ו' ניסן    ז' ניסן
   ח' ניסן    ט' ניסן    י' ניסן
   י"א ניסן    י"ב ניסן    י"ג ניסן
   י"ד ניסן    ט"ו ניסן    ט"ז ניסן
   י"ז ניסן    י"ח ניסן    י"ט ניסן
   כ' ניסן    כ"א ניסן    כ"ב ניסן
   כ"ג ניסן    כ"ד ניסן    כ"ה ניסן
   כ"ו ניסן    כ"ז ניסן    כ"ח ניסן
   כ"ט ניסן    ל' ניסן    א' אייר
   ב' אייר    ג' אייר    ד' אייר
   ה' אייר    ו' אייר    ז' אייר
   ח' אייר    ט' אייר    י' אייר
   י"א אייר    י"ב אייר    י"ג אייר
   י"ד אייר    ט"ו אייר    ט"ז אייר
   י"ז אייר    י"ח אייר    י"ט אייר
   כ' אייר    כ"א אייר    כ"ב אייר
   כ"ג אייר    כ"ד אייר    כ"ה אייר
   כ"ו אייר    כ"ז אייר    כ"ח אייר
   כ"ט אייר    א' סיון    ב' סיון
   ג' סיון    ד' סיון    ה' סיון
   ו' סיון    ז' סיון    ח' סיון
   ט' סיון    י' סיון    י"א סיון
   י"ב סיון    י"ג סיון    י"ד סיון
   ט"ו סיון    ט"ז סיון    י"ז סיון
   י"ח סיון    י"ט סיון    כ' סיון
   כ"א סיון    כ"ב סיון    כ"ג סיון
   כ"ד סיון    כ"ה סיון    כ"ו סיון
   כ"ז סיון    כ"ח סיון    כ"ט סיון
   ל' סיון    א' תמוז    ב' תמוז
   ג' תמוז    ד' תמוז    ה' תמוז
   ו' תמוז    ז' תמוז    ח' תמוז
   ט' תמוז    י' תמוז    י"א תמוז
   י"ב תמוז    י"ג תמוז    י"ד תמוז
   ט"ו תמוז    ט"ז תמוז    י"ז תמוז
   י"ח תמוז    י"ט תמוז    כ' תמוז
   תן שם לפורום    כ"א תמוז    כ"ב תמוז
   כ"ג תמוז    כ"ד תמוז    כ"ה תמוז
   כ"ו תמוז    כ"ז תמוז    כ"ח תמוז
   כ"ט תמוז    א' אב    ב' אב
   ג' אב    ד' אב    ה' אב
   ו' אב    ז' אב    ח' אב
   ט' אב    י' אב    י"א אב
   י"ב אב    י"ג אב    י"ד אב
   ט"ו אב    ט"ז אב    י"ז אב
   י"ח אב    י"ט אב    כ' אב
   כ"א אב    כ"ב אב    כ"ג אב
   כ"ד אב    כ"ה אב    כ"ו אב
   כ"ז אב    כ"ח אב    כ"ט אב
   ל' אב    א' אלול    ב' אלול
   ג' אלול    ד' אלול    ה' אלול
   ו' אלול    ז' אלול    ח' אלול
   ט' אלול    י' אלול    י"א אלול
   י"ב אלול    י"ג אלול    י"ד אלול
   ט"ו אלול    ט"ז אלול    י"ז אלול
   י"ח אלול    י"ט אלול    כ' אלול
   כ"ט אלול    כ"א אלול    כ"ב אלול
   כ"ג אלול    כ"ד אלול    כ"ה אלול
   כ"ו אלול    כ"ז אלול    כ"ח אלול
   כ"ט אלול    שמירת הלשון הרע

 

 
בס"ד
                                                      
ספר חפץ חיים

לשון הרע : שמיעה לתועלת

104 יום

י"ד טבת

ילדים

על ההורים מוטלת החובה לחנך את ילדיהם לרגישות לומרת עוון לשון הרע ולסייע להם בפיתות שליטה עצמית בתחום זה ף בה בעת מוטלת על ההורים החובה להעניק לילדיהם סיוע ותמיכה רגשיים , ההורה הקפדן מדי עלול לגרום לילדו נזק בלתי ניתן לתיקון אם ינזוף בו תמיד ףגם שלא לצורך ,מכל מקום ,אי הצלחה בחינוך הילד למשמעת הריהי אל פחות מזיקה צריך ללמוד להבחין בין מצבים שבהם הילד מספר על ארוע מכיון שהוא זקוק לעזרת ההורה , לבין מקרים שבהם הוא מדבר לשון הרע ללא כל סיבה מוצדקת יש לחנך את הילד להשמיט את השמות בספרו על ארועי היום המענינים שיש בהם דברי גנות על הזולת , כשילד מספר כיצד חברו הפריע בכיתה ,הרי זה לשון הרע , גם אם התנהגותו של אותו חבר היתה שנונה ומשעשעת מאידך , מותר לילד לגלות את זהותו של חבר המפריע לו או מציק לו בכיתה בשעת השעור ,


" מי כעמך ישראל גוי אחד בארץ .... שכל נפשות ישראל למעלה הם כמו נפש אחת "
|
פירוש הלכה י"ד טבת מחזור א'

אחדות עם  ישראל

וכדי להשקיט את הדבר בדעתו , אמרתי להעתיק רעיון אחד נשגב מה שנמצא שרשו בירושלמי {נדרכים פ"ט ה"ד דף ל ע"א }, הביאו הסמ"ג {עשה ט}: כמו שאם היה הולך בדרך ,ונגף רגל אחד בחברו , ועל -ידי זה נפל לארץ ונפצע גופו ופניו ,וגם הרגל ההוא - מלבד שאין עולה בדעתו לנקום מאותו רגל מלרפואתה ,אף אין לו שום שנאה על הרגל ההוא ,כי מי הוא הרגל , ומי הוא גופו ופניו - הכול עניין אחד , אך שהוא מתחלק לאיברים ,רק שהוא מחשב בדעתו שעונותיו גרמו לו ,

כן הדבר אם אדע שלא היטיב עמו חברו באיזה טובה שבקש מאיתו , או אפילו שצערו וגדפו באיזה דבר , שלא לנקום ולנטור את השנאה עליו , כי מי הוא חברו ומי הוא - הכול משורש אחד יצאו ,ככתוב {דה"א יז ,כא }: "ומי בעמך ישראל גוי אחד בארץ " וכתיב {בראשית מו ,כז }: "כל הנפש לבית יעקב הבאה וגו'" ולא כתיב נפשות ", להודות לנו שכל נפשות ישראל למעלה הוא כמו נפש אחד , אך שכל אחד יש לו בחינה בפני עצמו : כמו האדם בכללו ,אף שבדרך כלל הוא איש אחד , מכל מקום יש לו איברים שהם ראשים לו ,כמו הראש והלב , ויש שתחתיהם ,כמו היד והרגל ,גום לשורש אחד יאספו כל ישראל לבסוף ,והוא תחת כסא הכבוד ,כמו שכתוב {ש"א כה ,כט }: "והיתה נפש אדוני צרורה בצרור החיים את וגו'" ,כומו שאמרו חכמינו ז"ל {בשבת קנב , עמוד ב} ורק בזה העולם מצד שכל אחד מלבש בחומר בפני עצמו , ועניניו ועסקיו של כל אחד הוא עניין בפני עצמו , מדמה האד'ם בדעתו שהוא איש פרטי ואינו שייך לחברו הישראל כלל , אבל באמת לא כן הדבר


השיעור היומי


                                                                                                             
 
נצור לשונך מדריך להלכות לשון הרע
חפץ חיים