בניית אתרים בחינם
הפוך לדף הבית
הוסף למועדפים
שלח לחבר
 
   מילים יכולות לרפא    סיפור שבת    סגולה בדוקה
   איסור שמיעת לשון הרע    א' תשרי    ב' תשרי
   ג' תשרי    ד' תשרי    ה' תשרי
   ו' תשרי    ז' תשרי    ח' תשרי
   ט' תשרי    י' תשרי    י"א תשרי
   י"ב תשרי    י"ג תשרי    צור קשר
   י"ד תשרי    ט"ו תשרי    ט"ז תשרי
   פורום מדריך הלכות לשון הרע    י"ז תשרי    י"ח תשרי
   י"ט תשרי    כ' תשרי    כ"א תשרי
   כ"ב תשרי    כ"ג תשרי    כ"ד תשרי
   כ"ה תשרי    כ"ו תשרי    כ"ז תשרי
   כ"ח תשרי    כ"ט תשרי    ל' תשרי
   א' חשון    בי חשון    ג' חשון
   ד' חשון    ה' חשון    ו' חשון
   זי חשון    ח' חשון    ט' חשון
   י' חשון    י"א חשון    י"ב חשון
   י"ג חשון    י"ד חשון    ט"ו חשון
   ט"ז חשון    י"ז חשון    י"ח חשון
   י"ט חשון    כ' חשון    כ"א חשון
   כ"ב חשון    כ"ג חשון    כ"ד חשון
   כ"ה חשון    כ"ו חשון    כ"ז חשון
   כ"ח חשון    כ"ט חשון    ל' חשון
   א' כסלו    ב' כסלו    ג' כסלו
   ד' כסלו    ה' כסלו    ו' כסלו
   ז' כסלו    ח' כסלו    ט' כסלו
   י' כסלו    י"א כסלו    י"ב כסלו
   י"ג כסלו    י"ד כסלו    ט"ו כסלו
   ט"ז כסלו    י"ז כסלו    י"ח כסלו
   י"ט כסלו    כ' כסלו    כ"א כסלו
   כ"ב כסלו    כ"ג כסלו    כ"ד כסלו
   כ"ה כסלו    כ"ו כסלו    כ"ז כסלו
   כ"ח כסלו    כ"ט כסלו    ל' כסלו
   א' טבת    ב' טבת    ג' טבת
   ד' טבת    ה' טבת    ו' טבת
   ז' טבת    ח' טבת    ט' טבת
   י' טבת    י"א טבת    י"ב טבת
   י"ג טבת    י"ד טבת    ט"ו טבת
   ט"ז טבת    י"ז טבת    י"ח טבת
   י"ט טבת    כ' טבת    כ"א טבת
   כ"ב טבת    כ"ג טבת    כ"ד טבת
   כ"ה טבת    כ"ו טבת    כ"ז טבת
   כ"ח טבת    כ"ט טבת    הלכות לשון הרע מחלק לימות השבוע
   א' שבט    ב' שבט    ג' שבט
   ד' שבט    ה' שבט    ו' שבט
   ז' שבט    ח' שבט    ט' שבט
   י' שבט    י"א שבט    י"ב שבט
   י"ג שבט    י"ד שבט    ט"ו שבט
   ט"ז שבט    י"ז שבט    י"ח שבט
   י"ט שבט    כ' שבט    כ"א שבט
   כ"ב שבט    כ"ג שבט    כ"ד שבט
   כ"ה שבט    כ"ו שבט    כ"ז שבט
   כ"ח שבט    כ"ט שבט    ל' שבט
   א' אדר    ב' אדר    ג' אדר
   ד' אדר    ה' אדר    ו' אדר
   ז' אדר    ח' אדר    ט' אדר
   י' אדר    י"א אדר    י"ב אדר
   י"ג אדר    י"ד אדר    ט"ו אדר
   ט"ז אדר    י"ז אדר    י"ח אדר
   י"ט אדר    כ' אדר    כ"א אדר
   כ"ב אדר    כ"ג אדר    כ"ד אדר
   כ"ה אדר    כ"ו אדר    כ"ז אדר
   כ"ח אדר    כ"ט אדר    א' ניסן
   ב' ניסן    ג' ניסן    ד' ניסן
   ה' ניסן    ו' ניסן    ז' ניסן
   ח' ניסן    ט' ניסן    י' ניסן
   י"א ניסן    י"ב ניסן    י"ג ניסן
   י"ד ניסן    ט"ו ניסן    ט"ז ניסן
   י"ז ניסן    י"ח ניסן    י"ט ניסן
   כ' ניסן    כ"א ניסן    כ"ב ניסן
   כ"ג ניסן    כ"ד ניסן    כ"ה ניסן
   כ"ו ניסן    כ"ז ניסן    כ"ח ניסן
   כ"ט ניסן    ל' ניסן    א' אייר
   ב' אייר    ג' אייר    ד' אייר
   ה' אייר    ו' אייר    ז' אייר
   ח' אייר    ט' אייר    י' אייר
   י"א אייר    י"ב אייר    י"ג אייר
   י"ד אייר    ט"ו אייר    ט"ז אייר
   י"ז אייר    י"ח אייר    י"ט אייר
   כ' אייר    כ"א אייר    כ"ב אייר
   כ"ג אייר    כ"ד אייר    כ"ה אייר
   כ"ו אייר    כ"ז אייר    כ"ח אייר
   כ"ט אייר    א' סיון    ב' סיון
   ג' סיון    ד' סיון    ה' סיון
   ו' סיון    ז' סיון    ח' סיון
   ט' סיון    י' סיון    י"א סיון
   י"ב סיון    י"ג סיון    י"ד סיון
   ט"ו סיון    ט"ז סיון    י"ז סיון
   י"ח סיון    י"ט סיון    כ' סיון
   כ"א סיון    כ"ב סיון    כ"ג סיון
   כ"ד סיון    כ"ה סיון    כ"ו סיון
   כ"ז סיון    כ"ח סיון    כ"ט סיון
   ל' סיון    א' תמוז    ב' תמוז
   ג' תמוז    ד' תמוז    ה' תמוז
   ו' תמוז    ז' תמוז    ח' תמוז
   ט' תמוז    י' תמוז    י"א תמוז
   י"ב תמוז    י"ג תמוז    י"ד תמוז
   ט"ו תמוז    ט"ז תמוז    י"ז תמוז
   י"ח תמוז    י"ט תמוז    כ' תמוז
   תן שם לפורום    כ"א תמוז    כ"ב תמוז
   כ"ג תמוז    כ"ד תמוז    כ"ה תמוז
   כ"ו תמוז    כ"ז תמוז    כ"ח תמוז
   כ"ט תמוז    א' אב    ב' אב
   ג' אב    ד' אב    ה' אב
   ו' אב    ז' אב    ח' אב
   ט' אב    י' אב    י"א אב
   י"ב אב    י"ג אב    י"ד אב
   ט"ו אב    ט"ז אב    י"ז אב
   י"ח אב    י"ט אב    כ' אב
   כ"א אב    כ"ב אב    כ"ג אב
   כ"ד אב    כ"ה אב    כ"ו אב
   כ"ז אב    כ"ח אב    כ"ט אב
   ל' אב    א' אלול    ב' אלול
   ג' אלול    ד' אלול    ה' אלול
   ו' אלול    ז' אלול    ח' אלול
   ט' אלול    י' אלול    י"א אלול
   י"ב אלול    י"ג אלול    י"ד אלול
   ט"ו אלול    ט"ז אלול    י"ז אלול
   י"ח אלול    י"ט אלול    כ' אלול
   כ"ט אלול    כ"א אלול    כ"ב אלול
   כ"ג אלול    כ"ד אלול    כ"ה אלול
   כ"ו אלול    כ"ז אלול    כ"ח אלול
   כ"ט אלול    שמירת הלשון הרע

 

 
                                                                  
בס"ד

קנטרס הלכות לשון הרע בקצרה חולק ללמוד בכל יום מימות השבוע , שש הלכות ליום הוא תמצת מספר "עקרי דינים"של הצדיק רבי שמואל הומינר זצ"ל , קצור הלכות אלו נכתב מתוך כונה לחזק ולזרז קטנים גדולים ולהיות להם לעוזר לשנוך בכל יום , ובזמן הפנוי , כדי להמנע מהאסור החמור של דבור לשון הרע ושמיעתו , ויהי רצון שנהיה ממזכי הרבים להנצל מכל דבור רע ומכל צרה , ונזכה יחד עם כל בני  ישראל , להגאל במהרה בגאלה השלמה ,אמן ,

                     חובה לזכור ~
א{אסורי לשון הרע וכילות הם גם בדבורי אמת , ובדבורי שקר נוסף אסור מוציא שחם רע,
ב}אסור רכילות פרושו , שאומר לחברו מה שאחרים אמרו עליואו עשו לו , כל דבר שמעורר או מחלקת ,
ב}אסור לשון הרע ורכילות חמורים גם למספרם וגם לשומע ומקבלם,
                
                         יום ראשון
א}אסור לספר לשון הרע על איש או אישה מישראל, בין על גדולים ובין על קטנים,
ב}גם אם אביו או אמו או רבו מפצירים בו לספר דבר ויודע שבתוך הספור יבוא לידי ספור לשון הרע , או אבק לשון הרע לא יספר ,
ג}אפלו אם על ידי מניעת הספור יבישו אותו , או ישנאו אותו , ואפלו יבוא לידי הפסד פרנסה , גם כן אסור לספר לשון הרע,
ד}האסור הוא לאו דוקא בדבור , אלא גם בכתיבה או ברמז,
ה}אסור להראות כתב יד של חברו לאחרים , ועל ידי שיראו הכתב יבינו שהכותב אינו חכם , או שיש בו גנות כלשהי,
ו}אין כל התר לספר לשון הרע על אחרים ,ואפלו כולל בספור גנאי על עצמו


               לשון הרע מחלק לימות השבוע יום שני

ז}ספר לשון הרע הוא גם כשמספר לקרובו , או לאשתו , וכן אישה לבעלה , וכל שכן כשמספר לרבים ,
ח} ההתר לספר בפני שלושה {בלשון הגמרא :כל מלתא דמתאמרא באפי תלתא}עם כל פרטי הההתר , רחוק מהמציאות בזמננו ועל כן יש לחושש לאסור,
ט}וכן אם שמע לשון הרע שנאמר לפני שלושה , אין התר לאחד מן השומעים לפרסם את הדבר,
י}אסור ללעוג עם החכם או הדורש לרבים , ולומר שאין מה לשמוע ממנו,
יא}האסור לספר לשון הרע שיך גם כאשר האיש שמדברים עליו נמצא במקום ושומע שמדברים עליו, ואדרבה , חמור יותר , כי המספר גורם להלבנת פני חברו ברבים ,
יב}אסור לדבר לשון הרע אפלו בדרך שחוק , וגם בשמחה פורים ושמחת חתן וכלה , וכדומה,

   
בס"ד
               הלכות לשון הרע מחלק לימות השבועיום שלישי

יג}אסור לספר לשון הרע גם בלא להזכיר את שם האיש שמדברים עליו, אך מתוך הדברים מבינים על מי המדבר ,
יד}אסור לספר כל דבר שיכול לגרום לחברו הפסד ממון או בזיון , וכדומה , גם כשאין גנות כגוף המעשה ,
טו}מצוה מן התורה לדון את חברו לכף זכות , אפלו רואהו שעושה מעשה שנראה כדבר אסור,
יז}אסור לספר לאחרים , שחברו עברו עברה , אלא אם כן על ידי הספור יצילם מאסור שנגרם על ידי העברה,
יח}אסור לספר על חברו שראהו שאינו מקים מצוה מהתורה או מדרבנן , או שמקימה שלא כהלכתה ,
 
                                                         
בס"ד
                  הלכות לשון הרע מחלק לימות השבוע

יט}אסור לספר גם על מי שעבר עברה שנכשלים בה הרבה , והמון העם אין מקפידים עליה ,
כ}בלשון הרע נכלל ספור על חברו שדבריו הם שקר, וכל שכן לומר שהוא שקרן,
כא}מותר לגנות את האפיקורסים והכופרים כדי שלא יתחברו עמהם , ולא יכשלו בשמיעת דבריהם , הדבר כולל אסור שמיעת כלי התקשורת שבזה ודאי נתפסים בעון לשון הרע ובעברות חמורות נוספות  
כג}מותר לספר דבר עברה שראה בחברו , לרבו או לאביו או לכל מי שמקבל מהם השפעה , אחרי שהוא עצמו כבר הוכיח אותו ולא קבל,
כד}אסור לספר על חברו שיש בו מדות מגונות כגון כעס , קמצנות ,ושאר מדותלא טובות

בס"ד
                    הלכות לשון הרע מחלק הימות השבוע
                           יום חמישי
כה}מותר לאב או לרב שכונתם לשם שמים להזהיר את בניהם או תלמידיהם שלא יתחברו או יתקשרו לאיש אשר בו מדות מגונות
כו}כשרוצה לעשות שתפות או שדוך או לקחת פועל וכדומה , מותר לשאול את חברו ולבקש שיספר מה שיודע על המדבר , בתנאי שיודיע לו מהי מטרת השאלה,
כז}התר זה הוא רק בתנאי שלא יאמין לו בודאות רק יחשש , וגם יקפיד שהנשאל לא יהיה שונאו של האיש המדבר עליו
כח}בסוף ספר "חפץ חיים "ב"באר מים חיים "{בציור שני ובציור שלישי}מבואר בבירור איך להשיב כשנשאל לענין שדוך או שתפותף
כט}דרך תשובה למי שספר על חברו לשון הרע :ילך ויתודה ויפיס אותו ואם נזוק בממון על ידי הספור יפצה אותו עד שימחול לו,
ל }אסור לומר על איש , שאינו חכם כל כך , או שלא עשה לו איזה טובה,

                הלכות לשון הרע מחלק לימות השבוע יום שישי

לא }אסור לספר על בעל מלאכה , או על רופא , וכדומה שאינם עושים מלאכתם כראוי , אלא אם כן כונתו לתועלת בלבד , שאז מצוה להודיע ,
לב}יש אסור לספר על כל איש מישראל שהוא חלש בגופו או שהוא עני , כמובן , כשהספור אינו לתועלת לעזור לו,
לג}גם על חפצי חברו וסחורתו , אסור להוציא דבה , אלא אם כן בא להציל אחרים מהפסד,
לד}אסור תורה גם לשמוע ולקבל דברי לשון הרע ועל כך נוספים כמה לאוין אחדים , ואם שמע אסור להאמין
לה}כשבאים לספר לפניו לשון הרע, ישאל את הרוצה לספר אם כונתו בספור זה כדי להרחיקו מעברה או מהפסד , או כדי שיקים מצות תוכחה אצל המדבר עליו ,
לו}יש להמנע מלהרבות שבחים על חברו ברבים , שהרי מתוך שבחו אפשר לידי גנותו , או לפעמים אצל השומעים תתעורר קנאה או שנאה והם יגנוהו,

בס"ד
                 הלכות לשון הרע מחלק לימות השבוע
                        שבת קודש
לז}היה יושבת במסבת רעים או סעודה אחרת , הן של רשות והן של מצוה , ואינו יכול למנוע ולהמנע משמיעת לשון הרע וכן שכן מלדבר , ילך משם ,
לח}אם אין אפשרות ללכת , יניח אצבעתיו באזניו או יסתום בדבר אחר כדישלא ישמע דבורי אסור ,
לט}אם גם את זה אין באפשררותו לעשות, ילחוש לעצמו אזהרות התורה , ודברי חז"ל המזהירים ומזכירים את חומר האסור ולא יאמין כלל למה שמדברים ,
מ}חיב להשמר גם כן מחשד שלא יראה כמספר לשון הרע ורכילות,
מא}מטל חיוב על האב והאם לחנך את בניהם ובנותיהם בשמירת פיהם מדבורי אסור הכולל לשון הרע , שקר , חצפה , חנפה וכו' ויפה ללמוד עמהם בקביעות ספרי ה"חפץ חיים "גם  יתפללו על עצמם בניהם ובנותיהם שינצלו מעון זה ,
מב}יש להזהר ביותר , ובפרט בשבת , משיחה בטלה בבית הכנסת ובבית המדרש , בשעה שמתפללים או לומדים , ובמיוחד כשעל זה נגרם שמצטרפים לשיחתם אנשים נוספים,

 

                                                                                                             
 
נצור לשונך מדריך להלכות לשון הרע
חפץ חיים