בניית אתרים בחינם
הפוך לדף הבית
הוסף למועדפים
שלח לחבר
 
   מילים יכולות לרפא    סיפור שבת    סגולה בדוקה
   איסור שמיעת לשון הרע    א' תשרי    ב' תשרי
   ג' תשרי    ד' תשרי    ה' תשרי
   ו' תשרי    ז' תשרי    ח' תשרי
   ט' תשרי    י' תשרי    י"א תשרי
   י"ב תשרי    י"ג תשרי    צור קשר
   י"ד תשרי    ט"ו תשרי    ט"ז תשרי
   פורום מדריך הלכות לשון הרע    י"ז תשרי    י"ח תשרי
   י"ט תשרי    כ' תשרי    כ"א תשרי
   כ"ב תשרי    כ"ג תשרי    כ"ד תשרי
   כ"ה תשרי    כ"ו תשרי    כ"ז תשרי
   כ"ח תשרי    כ"ט תשרי    ל' תשרי
   א' חשון    בי חשון    ג' חשון
   ד' חשון    ה' חשון    ו' חשון
   זי חשון    ח' חשון    ט' חשון
   י' חשון    י"א חשון    י"ב חשון
   י"ג חשון    י"ד חשון    ט"ו חשון
   ט"ז חשון    י"ז חשון    י"ח חשון
   י"ט חשון    כ' חשון    כ"א חשון
   כ"ב חשון    כ"ג חשון    כ"ד חשון
   כ"ה חשון    כ"ו חשון    כ"ז חשון
   כ"ח חשון    כ"ט חשון    ל' חשון
   א' כסלו    ב' כסלו    ג' כסלו
   ד' כסלו    ה' כסלו    ו' כסלו
   ז' כסלו    ח' כסלו    ט' כסלו
   י' כסלו    י"א כסלו    י"ב כסלו
   י"ג כסלו    י"ד כסלו    ט"ו כסלו
   ט"ז כסלו    י"ז כסלו    י"ח כסלו
   י"ט כסלו    כ' כסלו    כ"א כסלו
   כ"ב כסלו    כ"ג כסלו    כ"ד כסלו
   כ"ה כסלו    כ"ו כסלו    כ"ז כסלו
   כ"ח כסלו    כ"ט כסלו    ל' כסלו
   א' טבת    ב' טבת    ג' טבת
   ד' טבת    ה' טבת    ו' טבת
   ז' טבת    ח' טבת    ט' טבת
   י' טבת    י"א טבת    י"ב טבת
   י"ג טבת    י"ד טבת    ט"ו טבת
   ט"ז טבת    י"ז טבת    י"ח טבת
   י"ט טבת    כ' טבת    כ"א טבת
   כ"ב טבת    כ"ג טבת    כ"ד טבת
   כ"ה טבת    כ"ו טבת    כ"ז טבת
   כ"ח טבת    כ"ט טבת    הלכות לשון הרע מחלק לימות השבוע
   א' שבט    ב' שבט    ג' שבט
   ד' שבט    ה' שבט    ו' שבט
   ז' שבט    ח' שבט    ט' שבט
   י' שבט    י"א שבט    י"ב שבט
   י"ג שבט    י"ד שבט    ט"ו שבט
   ט"ז שבט    י"ז שבט    י"ח שבט
   י"ט שבט    כ' שבט    כ"א שבט
   כ"ב שבט    כ"ג שבט    כ"ד שבט
   כ"ה שבט    כ"ו שבט    כ"ז שבט
   כ"ח שבט    כ"ט שבט    ל' שבט
   א' אדר    ב' אדר    ג' אדר
   ד' אדר    ה' אדר    ו' אדר
   ז' אדר    ח' אדר    ט' אדר
   י' אדר    י"א אדר    י"ב אדר
   י"ג אדר    י"ד אדר    ט"ו אדר
   ט"ז אדר    י"ז אדר    י"ח אדר
   י"ט אדר    כ' אדר    כ"א אדר
   כ"ב אדר    כ"ג אדר    כ"ד אדר
   כ"ה אדר    כ"ו אדר    כ"ז אדר
   כ"ח אדר    כ"ט אדר    א' ניסן
   ב' ניסן    ג' ניסן    ד' ניסן
   ה' ניסן    ו' ניסן    ז' ניסן
   ח' ניסן    ט' ניסן    י' ניסן
   י"א ניסן    י"ב ניסן    י"ג ניסן
   י"ד ניסן    ט"ו ניסן    ט"ז ניסן
   י"ז ניסן    י"ח ניסן    י"ט ניסן
   כ' ניסן    כ"א ניסן    כ"ב ניסן
   כ"ג ניסן    כ"ד ניסן    כ"ה ניסן
   כ"ו ניסן    כ"ז ניסן    כ"ח ניסן
   כ"ט ניסן    ל' ניסן    א' אייר
   ב' אייר    ג' אייר    ד' אייר
   ה' אייר    ו' אייר    ז' אייר
   ח' אייר    ט' אייר    י' אייר
   י"א אייר    י"ב אייר    י"ג אייר
   י"ד אייר    ט"ו אייר    ט"ז אייר
   י"ז אייר    י"ח אייר    י"ט אייר
   כ' אייר    כ"א אייר    כ"ב אייר
   כ"ג אייר    כ"ד אייר    כ"ה אייר
   כ"ו אייר    כ"ז אייר    כ"ח אייר
   כ"ט אייר    א' סיון    ב' סיון
   ג' סיון    ד' סיון    ה' סיון
   ו' סיון    ז' סיון    ח' סיון
   ט' סיון    י' סיון    י"א סיון
   י"ב סיון    י"ג סיון    י"ד סיון
   ט"ו סיון    ט"ז סיון    י"ז סיון
   י"ח סיון    י"ט סיון    כ' סיון
   כ"א סיון    כ"ב סיון    כ"ג סיון
   כ"ד סיון    כ"ה סיון    כ"ו סיון
   כ"ז סיון    כ"ח סיון    כ"ט סיון
   ל' סיון    א' תמוז    ב' תמוז
   ג' תמוז    ד' תמוז    ה' תמוז
   ו' תמוז    ז' תמוז    ח' תמוז
   ט' תמוז    י' תמוז    י"א תמוז
   י"ב תמוז    י"ג תמוז    י"ד תמוז
   ט"ו תמוז    ט"ז תמוז    י"ז תמוז
   י"ח תמוז    י"ט תמוז    כ' תמוז
   תן שם לפורום    כ"א תמוז    כ"ב תמוז
   כ"ג תמוז    כ"ד תמוז    כ"ה תמוז
   כ"ו תמוז    כ"ז תמוז    כ"ח תמוז
   כ"ט תמוז    א' אב    ב' אב
   ג' אב    ד' אב    ה' אב
   ו' אב    ז' אב    ח' אב
   ט' אב    י' אב    י"א אב
   י"ב אב    י"ג אב    י"ד אב
   ט"ו אב    ט"ז אב    י"ז אב
   י"ח אב    י"ט אב    כ' אב
   כ"א אב    כ"ב אב    כ"ג אב
   כ"ד אב    כ"ה אב    כ"ו אב
   כ"ז אב    כ"ח אב    כ"ט אב
   ל' אב    א' אלול    ב' אלול
   ג' אלול    ד' אלול    ה' אלול
   ו' אלול    ז' אלול    ח' אלול
   ט' אלול    י' אלול    י"א אלול
   י"ב אלול    י"ג אלול    י"ד אלול
   ט"ו אלול    ט"ז אלול    י"ז אלול
   י"ח אלול    י"ט אלול    כ' אלול
   כ"ט אלול    כ"א אלול    כ"ב אלול
   כ"ג אלול    כ"ד אלול    כ"ה אלול
   כ"ו אלול    כ"ז אלול    כ"ח אלול
   כ"ט אלול    שמירת הלשון הרע

 

 
בס"ד

                                                   

ספר חפץ חיים

123 יום

ד' שבט

עוקצנות ולעג

אסור לספר לאדם החבר בקהילה מסוימת או באירגון מסוים , או כן למשפחה מסוימת שמישהו דיבר בלעג על קהילתו ף אירגונו או משפחתו , שהרי זו רכילות ,הוא הדין גם במקרים בהם בני הקהילה , האירגון או המשפחה רגילים להתבדח על עצמם , הרי הם נפגעים כשהם שומעים זאת מפי אחרים , הוא הדין ביחס לבתי ספר , תלמידים הרגילים , להתבדח על כיתתם או על בית ספרם ,לרוב נפגעים כאשר זרים מתבטאים כך על מקום לימודם ,לפיכך , יהיה זה משום סיפור רכילות אם יספרו לתלמידים שמישהו דיבר בגנות בית ספרם ,

{יש לציין שכאשר תלמידים מתבדחים על בית ספרם , בדרך כלל כרוכים בכך דיבורי לשון הרע או לפחות אבק לשון הרע ,}

"איך יהי' ה מיצר ודואג תמיד מאין תהי'ה פרנסתי ומאין יבוא עזרי ... כמו שלא יצטרך בו המלך לדאוג אולי יחסר לו ככר להם "
פירוש הלכה ד' שבט מחזור א'

דאת האדם לפרנסתו דאגת שוא

והנה ידוע שמניעת הכבוד מהקדוש -ברוך -הוא ,על -ידי שנמצאו איזה שוטים שכפרו בו ,או שמרדו בו ואמרו : מה בצע כי שמרונו משמרתו , הוא רק בזה העולם התחתון הגשמי ,אשר עיני בשר להם ,כי למעלה בעולם העליון כל המלאכים מכתירין את שמו יתברך ומכירין את כבודו איך שהוא מחיה אותם ומנהיגם ,כמו שאמר הכתוב {נחמיה }ט, ו }: "וצבא שמים לך משתחוים ", ונאמר {מ"א כב ,יט} : "ראיתי את ה' ישב על כסאו וכל צבא השמים עומד עליו מימינו ומשמאלו ": "שרפים עמדים ממעל לו וגו' ,וקרא זה אל זה ואמר וגו' " {ישעיהו ו ,כ"ג}ועבור זה נקרא הקדוש -ברוך -ההוא בשם 'צבאות',וכמו שמפרסם בכל התורה ,

וכאשר נתבונן היטב נראה באמת ,כי העולם הזה איננו איפלו כגרגר חרדל נגד העולמות העליונים כולם {כי עולמות הרבה יש למעלה כמו שאמרו חז"ל בעבודה זרה , בפרק קמא {דף ג ע"ב }, שהקדוש -ברוך -הוא שט בכל יום בשמונה -עשר אלף עולמות שלו ,ובפרט לפי המבואר בזוהר הקדוש בכמה מקומות }, ואין נחשב חס ושלום מרידתם למאומה ,ובתוך עולם הזה מצא הקדוש -ברוך -הוא את עמו ישראל ,שחביבים לו ביותר עד שנקראו לו בשם בנים , כמו שאמר הכתוב {דברים יד , א} : "בנים אתם וגו' ", וערבים עליו בקולם ,כמו שאמר הכתוב {שה"ש ב ייד }:"השמיעני את קולך ", ואיך לא נבוש בעצמנו אם לא נבטח ,חס ושלום , בשמו ,שהוא מחיה את כל העולמות , וכל המלאכים שנמצאים ,רבי רבבות בכל כת וכת? ולא ירד ,חס ושלום ,ואף מלאך אחד ממלאכים מעלה מעת ברא הקדוש -ברוך הוא את העולמות כולם ,להודיע שחסר לו מעט השפעה ,וידוע שיש מלאכים שמדתם כמה אלפים פרסאות ,כמו שאמרו חכמינו ז"ל בלחין {צא ,ב}, שגבריאל מדתו שני אלפים פרסאות ,ממנה שכתוב בדניאל {י ו} כשראה את המלאך : " וגויתו כתרשיש ", מדתו שני אלפים פרסאות


השיעור היומי

|
                                                                                                             
 
נצור לשונך מדריך להלכות לשון הרע
חפץ חיים