בניית אתרים בחינם
הפוך לדף הבית
הוסף למועדפים
שלח לחבר
 
   מילים יכולות לרפא    סיפור שבת    סגולה בדוקה
   איסור שמיעת לשון הרע    א' תשרי    ב' תשרי
   ג' תשרי    ד' תשרי    ה' תשרי
   ו' תשרי    ז' תשרי    ח' תשרי
   ט' תשרי    י' תשרי    י"א תשרי
   י"ב תשרי    י"ג תשרי    צור קשר
   י"ד תשרי    ט"ו תשרי    ט"ז תשרי
   פורום מדריך הלכות לשון הרע    י"ז תשרי    י"ח תשרי
   י"ט תשרי    כ' תשרי    כ"א תשרי
   כ"ב תשרי    כ"ג תשרי    כ"ד תשרי
   כ"ה תשרי    כ"ו תשרי    כ"ז תשרי
   כ"ח תשרי    כ"ט תשרי    ל' תשרי
   א' חשון    בי חשון    ג' חשון
   ד' חשון    ה' חשון    ו' חשון
   זי חשון    ח' חשון    ט' חשון
   י' חשון    י"א חשון    י"ב חשון
   י"ג חשון    י"ד חשון    ט"ו חשון
   ט"ז חשון    י"ז חשון    י"ח חשון
   י"ט חשון    כ' חשון    כ"א חשון
   כ"ב חשון    כ"ג חשון    כ"ד חשון
   כ"ה חשון    כ"ו חשון    כ"ז חשון
   כ"ח חשון    כ"ט חשון    ל' חשון
   א' כסלו    ב' כסלו    ג' כסלו
   ד' כסלו    ה' כסלו    ו' כסלו
   ז' כסלו    ח' כסלו    ט' כסלו
   י' כסלו    י"א כסלו    י"ב כסלו
   י"ג כסלו    י"ד כסלו    ט"ו כסלו
   ט"ז כסלו    י"ז כסלו    י"ח כסלו
   י"ט כסלו    כ' כסלו    כ"א כסלו
   כ"ב כסלו    כ"ג כסלו    כ"ד כסלו
   כ"ה כסלו    כ"ו כסלו    כ"ז כסלו
   כ"ח כסלו    כ"ט כסלו    ל' כסלו
   א' טבת    ב' טבת    ג' טבת
   ד' טבת    ה' טבת    ו' טבת
   ז' טבת    ח' טבת    ט' טבת
   י' טבת    י"א טבת    י"ב טבת
   י"ג טבת    י"ד טבת    ט"ו טבת
   ט"ז טבת    י"ז טבת    י"ח טבת
   י"ט טבת    כ' טבת    כ"א טבת
   כ"ב טבת    כ"ג טבת    כ"ד טבת
   כ"ה טבת    כ"ו טבת    כ"ז טבת
   כ"ח טבת    כ"ט טבת    הלכות לשון הרע מחלק לימות השבוע
   א' שבט    ב' שבט    ג' שבט
   ד' שבט    ה' שבט    ו' שבט
   ז' שבט    ח' שבט    ט' שבט
   י' שבט    י"א שבט    י"ב שבט
   י"ג שבט    י"ד שבט    ט"ו שבט
   ט"ז שבט    י"ז שבט    י"ח שבט
   י"ט שבט    כ' שבט    כ"א שבט
   כ"ב שבט    כ"ג שבט    כ"ד שבט
   כ"ה שבט    כ"ו שבט    כ"ז שבט
   כ"ח שבט    כ"ט שבט    ל' שבט
   א' אדר    ב' אדר    ג' אדר
   ד' אדר    ה' אדר    ו' אדר
   ז' אדר    ח' אדר    ט' אדר
   י' אדר    י"א אדר    י"ב אדר
   י"ג אדר    י"ד אדר    ט"ו אדר
   ט"ז אדר    י"ז אדר    י"ח אדר
   י"ט אדר    כ' אדר    כ"א אדר
   כ"ב אדר    כ"ג אדר    כ"ד אדר
   כ"ה אדר    כ"ו אדר    כ"ז אדר
   כ"ח אדר    כ"ט אדר    א' ניסן
   ב' ניסן    ג' ניסן    ד' ניסן
   ה' ניסן    ו' ניסן    ז' ניסן
   ח' ניסן    ט' ניסן    י' ניסן
   י"א ניסן    י"ב ניסן    י"ג ניסן
   י"ד ניסן    ט"ו ניסן    ט"ז ניסן
   י"ז ניסן    י"ח ניסן    י"ט ניסן
   כ' ניסן    כ"א ניסן    כ"ב ניסן
   כ"ג ניסן    כ"ד ניסן    כ"ה ניסן
   כ"ו ניסן    כ"ז ניסן    כ"ח ניסן
   כ"ט ניסן    ל' ניסן    א' אייר
   ב' אייר    ג' אייר    ד' אייר
   ה' אייר    ו' אייר    ז' אייר
   ח' אייר    ט' אייר    י' אייר
   י"א אייר    י"ב אייר    י"ג אייר
   י"ד אייר    ט"ו אייר    ט"ז אייר
   י"ז אייר    י"ח אייר    י"ט אייר
   כ' אייר    כ"א אייר    כ"ב אייר
   כ"ג אייר    כ"ד אייר    כ"ה אייר
   כ"ו אייר    כ"ז אייר    כ"ח אייר
   כ"ט אייר    א' סיון    ב' סיון
   ג' סיון    ד' סיון    ה' סיון
   ו' סיון    ז' סיון    ח' סיון
   ט' סיון    י' סיון    י"א סיון
   י"ב סיון    י"ג סיון    י"ד סיון
   ט"ו סיון    ט"ז סיון    י"ז סיון
   י"ח סיון    י"ט סיון    כ' סיון
   כ"א סיון    כ"ב סיון    כ"ג סיון
   כ"ד סיון    כ"ה סיון    כ"ו סיון
   כ"ז סיון    כ"ח סיון    כ"ט סיון
   ל' סיון    א' תמוז    ב' תמוז
   ג' תמוז    ד' תמוז    ה' תמוז
   ו' תמוז    ז' תמוז    ח' תמוז
   ט' תמוז    י' תמוז    י"א תמוז
   י"ב תמוז    י"ג תמוז    י"ד תמוז
   ט"ו תמוז    ט"ז תמוז    י"ז תמוז
   י"ח תמוז    י"ט תמוז    כ' תמוז
   תן שם לפורום    כ"א תמוז    כ"ב תמוז
   כ"ג תמוז    כ"ד תמוז    כ"ה תמוז
   כ"ו תמוז    כ"ז תמוז    כ"ח תמוז
   כ"ט תמוז    א' אב    ב' אב
   ג' אב    ד' אב    ה' אב
   ו' אב    ז' אב    ח' אב
   ט' אב    י' אב    י"א אב
   י"ב אב    י"ג אב    י"ד אב
   ט"ו אב    ט"ז אב    י"ז אב
   י"ח אב    י"ט אב    כ' אב
   כ"א אב    כ"ב אב    כ"ג אב
   כ"ד אב    כ"ה אב    כ"ו אב
   כ"ז אב    כ"ח אב    כ"ט אב
   ל' אב    א' אלול    ב' אלול
   ג' אלול    ד' אלול    ה' אלול
   ו' אלול    ז' אלול    ח' אלול
   ט' אלול    י' אלול    י"א אלול
   י"ב אלול    י"ג אלול    י"ד אלול
   ט"ו אלול    ט"ז אלול    י"ז אלול
   י"ח אלול    י"ט אלול    כ' אלול
   כ"ט אלול    כ"א אלול    כ"ב אלול
   כ"ג אלול    כ"ד אלול    כ"ה אלול
   כ"ו אלול    כ"ז אלול    כ"ח אלול
   כ"ט אלול    שמירת הלשון הרע

 

 
בס"ד                                         
                                                  
ספר חפץ חיים

אבק רכילות

134 יום

ט"ו שבט

בקשת עזרה

כשאדם פונה לחברי בבקשת עזרת ,כספית או מסוג אחר עליו להזהר ולא לציין שידוע לו שאחרים נעזרו על ידוע כמו שמעריך פירסומה של עובדה זו ,

כלל זה מבוסס על החשש שאנשים אולי אינם מעונינים בפרסום ,מעשי הצדקה שלהם היות
ועל ידי כך עלול להתעורר זרם בלתי פוסק של פניות ובקשות עזרה כשאדם מזכיר שפלוני קיבל תרומה מאותו אדם בכך הוא מגלה שפלוני סיפר על כך לאחרים וכתוצאה מכך עלולה להתעורר בלב התורם תרעומת כלפי פלוני ,

משמזכירים את העובדה שמישהו נעזר על ידי אותו אדם לצורך קידום בקשת התמכיה הנוכחית ולא כדי לעורר טינה ,הרי זה אבק רכילות


"כל זמן שאדם מתכונן להגדיל שמו בעולם שמו אובד ומתמעט והולך...."
פירוש הלכה ט"ו בשבט מחזור א'

גאווה

ויש מחמת גאווה , דהינו שהוא מחשבי את עצמו לחכם ולאיש באנשים , והכול שפלים בעינוו ,לכן מלאו לבו להתלוצץ מחברו, גם הגאווה תביאהו לקנא , ולשטם את חברו המכבד בעיני אנשי העיר ,ויקנא וישטם אותו בעבור שידמה לו שנפחה כבודו על -ידי זסה ,ויאמר בלבו : לולא הוא ,הייתי מתאר בין בני -אדם לאדם חשוב! ויבחן ויבדוק גנזי נסתרותיו כדי שיהיה לו מה לדבר ממנו , יהיה אמת או שקרוי להקטין שמו אצל בני -אדם ולהראות יתרונו עליו ולהפחית מעלתו ולהכלימו ולבישו ,ולפעמים יסבב על -ידי הגאווה כל ארבע כתות חשמ"ל : יספר בגנות חברו ,שיהיה הוא נכבד וחברו בזוי , ויתלוצץ עליו מאחר שאינו חשוב בעינו , ויתפאר בשקר ובמעלות שאין בו , ובעבור גאותו יחניף לרשעים תמיד ולא יוכיחם ,שלא ישנאוהו ויפחת כבודו ,

על -כן מי שירצה לטהר את נפשו מעון המר הזה, יחשוב תמיד בגודל גנות הגאווה , כי איך יתגאה האדם ,אשר תחלת הויתו מטיפה זסרוחה ,והוא עתיד לילך למקום עפר רמה ותולעה , ויאכל קצתו את קצתו ,גם יתבונן בחומר העוון הזה , שהוא לא -תעשה ממנין תרי"ג כמו שכתוב {דברים ח ,יד }: "ורם לבבך , ושכחת את ה' אלהיך ", וכתיב {שם ח ,יא }: "המשר לך פן תשכח את ה' אלהיך ", כמו שכתב בסמ"ג {ל"ת סזד }, ואמרו כחמינו ז"ל בסוטה {ד ב}: כל אדם שיש בו גזסות הרוח ,כאלו עבוד עבודה זרה כו' וכאלו כופר בעיקר כו' ,ושכינה מיללת עליו וכו' וכל זסמן שהאדם מתכונן להגדיל שמו בעולם ,שמו אבד ומתמעט והולך וגופו מחלל על הבריות,

השיעור היומי
                                                                                                             
 
נצור לשונך מדריך להלכות לשון הרע
חפץ חיים