בניית אתרים בחינם
הפוך לדף הבית
הוסף למועדפים
שלח לחבר
 
   מילים יכולות לרפא    סיפור שבת    סגולה בדוקה
   איסור שמיעת לשון הרע    א' תשרי    ב' תשרי
   ג' תשרי    ד' תשרי    ה' תשרי
   ו' תשרי    ז' תשרי    ח' תשרי
   ט' תשרי    י' תשרי    י"א תשרי
   י"ב תשרי    י"ג תשרי    צור קשר
   י"ד תשרי    ט"ו תשרי    ט"ז תשרי
   פורום מדריך הלכות לשון הרע    י"ז תשרי    י"ח תשרי
   י"ט תשרי    כ' תשרי    כ"א תשרי
   כ"ב תשרי    כ"ג תשרי    כ"ד תשרי
   כ"ה תשרי    כ"ו תשרי    כ"ז תשרי
   כ"ח תשרי    כ"ט תשרי    ל' תשרי
   א' חשון    בי חשון    ג' חשון
   ד' חשון    ה' חשון    ו' חשון
   זי חשון    ח' חשון    ט' חשון
   י' חשון    י"א חשון    י"ב חשון
   י"ג חשון    י"ד חשון    ט"ו חשון
   ט"ז חשון    י"ז חשון    י"ח חשון
   י"ט חשון    כ' חשון    כ"א חשון
   כ"ב חשון    כ"ג חשון    כ"ד חשון
   כ"ה חשון    כ"ו חשון    כ"ז חשון
   כ"ח חשון    כ"ט חשון    ל' חשון
   א' כסלו    ב' כסלו    ג' כסלו
   ד' כסלו    ה' כסלו    ו' כסלו
   ז' כסלו    ח' כסלו    ט' כסלו
   י' כסלו    י"א כסלו    י"ב כסלו
   י"ג כסלו    י"ד כסלו    ט"ו כסלו
   ט"ז כסלו    י"ז כסלו    י"ח כסלו
   י"ט כסלו    כ' כסלו    כ"א כסלו
   כ"ב כסלו    כ"ג כסלו    כ"ד כסלו
   כ"ה כסלו    כ"ו כסלו    כ"ז כסלו
   כ"ח כסלו    כ"ט כסלו    ל' כסלו
   א' טבת    ב' טבת    ג' טבת
   ד' טבת    ה' טבת    ו' טבת
   ז' טבת    ח' טבת    ט' טבת
   י' טבת    י"א טבת    י"ב טבת
   י"ג טבת    י"ד טבת    ט"ו טבת
   ט"ז טבת    י"ז טבת    י"ח טבת
   י"ט טבת    כ' טבת    כ"א טבת
   כ"ב טבת    כ"ג טבת    כ"ד טבת
   כ"ה טבת    כ"ו טבת    כ"ז טבת
   כ"ח טבת    כ"ט טבת    הלכות לשון הרע מחלק לימות השבוע
   א' שבט    ב' שבט    ג' שבט
   ד' שבט    ה' שבט    ו' שבט
   ז' שבט    ח' שבט    ט' שבט
   י' שבט    י"א שבט    י"ב שבט
   י"ג שבט    י"ד שבט    ט"ו שבט
   ט"ז שבט    י"ז שבט    י"ח שבט
   י"ט שבט    כ' שבט    כ"א שבט
   כ"ב שבט    כ"ג שבט    כ"ד שבט
   כ"ה שבט    כ"ו שבט    כ"ז שבט
   כ"ח שבט    כ"ט שבט    ל' שבט
   א' אדר    ב' אדר    ג' אדר
   ד' אדר    ה' אדר    ו' אדר
   ז' אדר    ח' אדר    ט' אדר
   י' אדר    י"א אדר    י"ב אדר
   י"ג אדר    י"ד אדר    ט"ו אדר
   ט"ז אדר    י"ז אדר    י"ח אדר
   י"ט אדר    כ' אדר    כ"א אדר
   כ"ב אדר    כ"ג אדר    כ"ד אדר
   כ"ה אדר    כ"ו אדר    כ"ז אדר
   כ"ח אדר    כ"ט אדר    א' ניסן
   ב' ניסן    ג' ניסן    ד' ניסן
   ה' ניסן    ו' ניסן    ז' ניסן
   ח' ניסן    ט' ניסן    י' ניסן
   י"א ניסן    י"ב ניסן    י"ג ניסן
   י"ד ניסן    ט"ו ניסן    ט"ז ניסן
   י"ז ניסן    י"ח ניסן    י"ט ניסן
   כ' ניסן    כ"א ניסן    כ"ב ניסן
   כ"ג ניסן    כ"ד ניסן    כ"ה ניסן
   כ"ו ניסן    כ"ז ניסן    כ"ח ניסן
   כ"ט ניסן    ל' ניסן    א' אייר
   ב' אייר    ג' אייר    ד' אייר
   ה' אייר    ו' אייר    ז' אייר
   ח' אייר    ט' אייר    י' אייר
   י"א אייר    י"ב אייר    י"ג אייר
   י"ד אייר    ט"ו אייר    ט"ז אייר
   י"ז אייר    י"ח אייר    י"ט אייר
   כ' אייר    כ"א אייר    כ"ב אייר
   כ"ג אייר    כ"ד אייר    כ"ה אייר
   כ"ו אייר    כ"ז אייר    כ"ח אייר
   כ"ט אייר    א' סיון    ב' סיון
   ג' סיון    ד' סיון    ה' סיון
   ו' סיון    ז' סיון    ח' סיון
   ט' סיון    י' סיון    י"א סיון
   י"ב סיון    י"ג סיון    י"ד סיון
   ט"ו סיון    ט"ז סיון    י"ז סיון
   י"ח סיון    י"ט סיון    כ' סיון
   כ"א סיון    כ"ב סיון    כ"ג סיון
   כ"ד סיון    כ"ה סיון    כ"ו סיון
   כ"ז סיון    כ"ח סיון    כ"ט סיון
   ל' סיון    א' תמוז    ב' תמוז
   ג' תמוז    ד' תמוז    ה' תמוז
   ו' תמוז    ז' תמוז    ח' תמוז
   ט' תמוז    י' תמוז    י"א תמוז
   י"ב תמוז    י"ג תמוז    י"ד תמוז
   ט"ו תמוז    ט"ז תמוז    י"ז תמוז
   י"ח תמוז    י"ט תמוז    כ' תמוז
   תן שם לפורום    כ"א תמוז    כ"ב תמוז
   כ"ג תמוז    כ"ד תמוז    כ"ה תמוז
   כ"ו תמוז    כ"ז תמוז    כ"ח תמוז
   כ"ט תמוז    א' אב    ב' אב
   ג' אב    ד' אב    ה' אב
   ו' אב    ז' אב    ח' אב
   ט' אב    י' אב    י"א אב
   י"ב אב    י"ג אב    י"ד אב
   ט"ו אב    ט"ז אב    י"ז אב
   י"ח אב    י"ט אב    כ' אב
   כ"א אב    כ"ב אב    כ"ג אב
   כ"ד אב    כ"ה אב    כ"ו אב
   כ"ז אב    כ"ח אב    כ"ט אב
   ל' אב    א' אלול    ב' אלול
   ג' אלול    ד' אלול    ה' אלול
   ו' אלול    ז' אלול    ח' אלול
   ט' אלול    י' אלול    י"א אלול
   י"ב אלול    י"ג אלול    י"ד אלול
   ט"ו אלול    ט"ז אלול    י"ז אלול
   י"ח אלול    י"ט אלול    כ' אלול
   כ"ט אלול    כ"א אלול    כ"ב אלול
   כ"ג אלול    כ"ד אלול    כ"ה אלול
   כ"ו אלול    כ"ז אלול    כ"ח אלול
   כ"ט אלול    שמירת הלשון הרע

 

 
ט"ז תשרי למי אסור לספר לשון הרע
                                                  
אור רבינו
בס"ד


ספר חפץ חיים

לשון הרע

יום 16

ט"ז תשרי

למי אסור לספר לשון הרע

ברגע שדבר בגדר לשון הרע ,אסור לספרו לכל אדם שהוא, אסור לאדם לספר לחבריו לשון הרע ששמע על זולתו ,וגם לא לבני משפחתו ,כולל אשתו ,יש להרגיש שסיפור לשון הרע לבן או לבת הזוג אינו נופל בחומרתו מסיפור הדברים למישהו אחר , אין זה יאה ואין זה טוב להתמקד במגרעותיו של זולתנו,


   "שיתרון האדם מכל בעה"ח הוא רק אם הוא מתקן בכוח הדיבור אשר נתן לו הקב"ה"

ספר שמירת הלשון


הלכה פירוש ט"ז תשרי

יתרון ה"רוח ממללא "

עוד נוכל לומד , מה שתלה דוד המלך ,עליו השלום ,עצם חיים  הנצחיים וטובת עולם הזה בשמירת הלשון- כי ידוע הוא שעל -כן , נקראת נשמתו של האדם בשם נשמת חיים {בראשית ב , ז }, עבור שבה יהיה האדם חיי הנצח ,ובעל לשון הרע ,נשמתו הקדושה מסתלקת ממנו עבור זה , כמו שכתוב בזוהר הקדוש פרשת מצורע {דף נג ע"א} וגם בעולם הזה מעתד שיבואו עליו יסורים ,והם הפרות של העון המר: כמו שמפרש בירושלמי , פרק א דפאה { הכלה א ,דף ד ע"א } שנפרעין על זה העון מן האדם בעולם הזה ,והקרן קיימת לו לעולם הבא,והאיש החוסם פיו מלדבר דברים האסורים ,זוכה לחיי עולם הבא ,לאור הגנוז לצדיקים ,כנט שכצב הגר"א {באגרתו "עלים לתרופה "} בשם המדרש ,שעל כל רגע ורגע שאדם חוסם פיו ,זוכה לאור הגנוז שאין כל מלאך ובריה יכול לשער ,על -כן הזהיר אותנו דוד המלך ,עליו השלום :" מי האיש החפץ חיים" בעולם הבא , ולראות טוב בעולם הזה - "נצור לשונך מרע"

עוד יש עניין פשוט , אשר נוכל להתבונן מזה את גנות העוון המר הנ"ל ,והוא ,כי ידוע הוא ,שיתרון האדם מכל הבעלי -חיים הוא במה שהוסיף בו הקדוש -ברוך -הוא את נפש המדברת ,כמו שכתוב {בראשית ב ,ז }: "ויפחל באפיו נשמת חיים ,ויהי האדם לנפש חיה ", ותרגם אנקלוס ,: לרוח ממללא ,זוהו רק אם הוא מתקן בכוח הדיבור אשר נתן לו הקדוש -ברוך -הוא ,לא כן אם הוא משתמש בדבורו לרעה , הוא גרוע יותר מהבהמה אשר על הארץ ,כי היא איננה מקלקלת על -כל -פנים וזהו שדיק הכתוב "מי האיש וגו'" דאי לאו הכי אינו בכלל איש ,ובפרט אם הוא בן -תורה ,מנכר יותר גנותו בזה ,והוא דומה לטרקלין גדולה וביב של ברסקי קבוע בתוכה , כמו דאיתא כעין זה במסכת דרך -ארץ רבה פרק ג ,עין שם                                  השיעור היומי

                                                                                                             
 
נצור לשונך מדריך להלכות לשון הרע
חפץ חיים