בניית אתרים בחינם
הפוך לדף הבית
הוסף למועדפים
שלח לחבר
 
   מילים יכולות לרפא    סיפור שבת    סגולה בדוקה
   איסור שמיעת לשון הרע    א' תשרי    ב' תשרי
   ג' תשרי    ד' תשרי    ה' תשרי
   ו' תשרי    ז' תשרי    ח' תשרי
   ט' תשרי    י' תשרי    י"א תשרי
   י"ב תשרי    י"ג תשרי    צור קשר
   י"ד תשרי    ט"ו תשרי    ט"ז תשרי
   פורום מדריך הלכות לשון הרע    י"ז תשרי    י"ח תשרי
   י"ט תשרי    כ' תשרי    כ"א תשרי
   כ"ב תשרי    כ"ג תשרי    כ"ד תשרי
   כ"ה תשרי    כ"ו תשרי    כ"ז תשרי
   כ"ח תשרי    כ"ט תשרי    ל' תשרי
   א' חשון    בי חשון    ג' חשון
   ד' חשון    ה' חשון    ו' חשון
   זי חשון    ח' חשון    ט' חשון
   י' חשון    י"א חשון    י"ב חשון
   י"ג חשון    י"ד חשון    ט"ו חשון
   ט"ז חשון    י"ז חשון    י"ח חשון
   י"ט חשון    כ' חשון    כ"א חשון
   כ"ב חשון    כ"ג חשון    כ"ד חשון
   כ"ה חשון    כ"ו חשון    כ"ז חשון
   כ"ח חשון    כ"ט חשון    ל' חשון
   א' כסלו    ב' כסלו    ג' כסלו
   ד' כסלו    ה' כסלו    ו' כסלו
   ז' כסלו    ח' כסלו    ט' כסלו
   י' כסלו    י"א כסלו    י"ב כסלו
   י"ג כסלו    י"ד כסלו    ט"ו כסלו
   ט"ז כסלו    י"ז כסלו    י"ח כסלו
   י"ט כסלו    כ' כסלו    כ"א כסלו
   כ"ב כסלו    כ"ג כסלו    כ"ד כסלו
   כ"ה כסלו    כ"ו כסלו    כ"ז כסלו
   כ"ח כסלו    כ"ט כסלו    ל' כסלו
   א' טבת    ב' טבת    ג' טבת
   ד' טבת    ה' טבת    ו' טבת
   ז' טבת    ח' טבת    ט' טבת
   י' טבת    י"א טבת    י"ב טבת
   י"ג טבת    י"ד טבת    ט"ו טבת
   ט"ז טבת    י"ז טבת    י"ח טבת
   י"ט טבת    כ' טבת    כ"א טבת
   כ"ב טבת    כ"ג טבת    כ"ד טבת
   כ"ה טבת    כ"ו טבת    כ"ז טבת
   כ"ח טבת    כ"ט טבת    הלכות לשון הרע מחלק לימות השבוע
   א' שבט    ב' שבט    ג' שבט
   ד' שבט    ה' שבט    ו' שבט
   ז' שבט    ח' שבט    ט' שבט
   י' שבט    י"א שבט    י"ב שבט
   י"ג שבט    י"ד שבט    ט"ו שבט
   ט"ז שבט    י"ז שבט    י"ח שבט
   י"ט שבט    כ' שבט    כ"א שבט
   כ"ב שבט    כ"ג שבט    כ"ד שבט
   כ"ה שבט    כ"ו שבט    כ"ז שבט
   כ"ח שבט    כ"ט שבט    ל' שבט
   א' אדר    ב' אדר    ג' אדר
   ד' אדר    ה' אדר    ו' אדר
   ז' אדר    ח' אדר    ט' אדר
   י' אדר    י"א אדר    י"ב אדר
   י"ג אדר    י"ד אדר    ט"ו אדר
   ט"ז אדר    י"ז אדר    י"ח אדר
   י"ט אדר    כ' אדר    כ"א אדר
   כ"ב אדר    כ"ג אדר    כ"ד אדר
   כ"ה אדר    כ"ו אדר    כ"ז אדר
   כ"ח אדר    כ"ט אדר    א' ניסן
   ב' ניסן    ג' ניסן    ד' ניסן
   ה' ניסן    ו' ניסן    ז' ניסן
   ח' ניסן    ט' ניסן    י' ניסן
   י"א ניסן    י"ב ניסן    י"ג ניסן
   י"ד ניסן    ט"ו ניסן    ט"ז ניסן
   י"ז ניסן    י"ח ניסן    י"ט ניסן
   כ' ניסן    כ"א ניסן    כ"ב ניסן
   כ"ג ניסן    כ"ד ניסן    כ"ה ניסן
   כ"ו ניסן    כ"ז ניסן    כ"ח ניסן
   כ"ט ניסן    ל' ניסן    א' אייר
   ב' אייר    ג' אייר    ד' אייר
   ה' אייר    ו' אייר    ז' אייר
   ח' אייר    ט' אייר    י' אייר
   י"א אייר    י"ב אייר    י"ג אייר
   י"ד אייר    ט"ו אייר    ט"ז אייר
   י"ז אייר    י"ח אייר    י"ט אייר
   כ' אייר    כ"א אייר    כ"ב אייר
   כ"ג אייר    כ"ד אייר    כ"ה אייר
   כ"ו אייר    כ"ז אייר    כ"ח אייר
   כ"ט אייר    א' סיון    ב' סיון
   ג' סיון    ד' סיון    ה' סיון
   ו' סיון    ז' סיון    ח' סיון
   ט' סיון    י' סיון    י"א סיון
   י"ב סיון    י"ג סיון    י"ד סיון
   ט"ו סיון    ט"ז סיון    י"ז סיון
   י"ח סיון    י"ט סיון    כ' סיון
   כ"א סיון    כ"ב סיון    כ"ג סיון
   כ"ד סיון    כ"ה סיון    כ"ו סיון
   כ"ז סיון    כ"ח סיון    כ"ט סיון
   ל' סיון    א' תמוז    ב' תמוז
   ג' תמוז    ד' תמוז    ה' תמוז
   ו' תמוז    ז' תמוז    ח' תמוז
   ט' תמוז    י' תמוז    י"א תמוז
   י"ב תמוז    י"ג תמוז    י"ד תמוז
   ט"ו תמוז    ט"ז תמוז    י"ז תמוז
   י"ח תמוז    י"ט תמוז    כ' תמוז
   תן שם לפורום    כ"א תמוז    כ"ב תמוז
   כ"ג תמוז    כ"ד תמוז    כ"ה תמוז
   כ"ו תמוז    כ"ז תמוז    כ"ח תמוז
   כ"ט תמוז    א' אב    ב' אב
   ג' אב    ד' אב    ה' אב
   ו' אב    ז' אב    ח' אב
   ט' אב    י' אב    י"א אב
   י"ב אב    י"ג אב    י"ד אב
   ט"ו אב    ט"ז אב    י"ז אב
   י"ח אב    י"ט אב    כ' אב
   כ"א אב    כ"ב אב    כ"ג אב
   כ"ד אב    כ"ה אב    כ"ו אב
   כ"ז אב    כ"ח אב    כ"ט אב
   ל' אב    א' אלול    ב' אלול
   ג' אלול    ד' אלול    ה' אלול
   ו' אלול    ז' אלול    ח' אלול
   ט' אלול    י' אלול    י"א אלול
   י"ב אלול    י"ג אלול    י"ד אלול
   ט"ו אלול    ט"ז אלול    י"ז אלול
   י"ח אלול    י"ט אלול    כ' אלול
   כ"ט אלול    כ"א אלול    כ"ב אלול
   כ"ג אלול    כ"ד אלול    כ"ה אלול
   כ"ו אלול    כ"ז אלול    כ"ח אלול
   כ"ט אלול    שמירת הלשון הרע

 

 
בס"ד
                                                  
ספר חפץ חיים

רכילות :שמיעה

165 יום

ט"ז אדר

שמיעה לתועלת

כשם שיש מקום להתיר סיפור רכילות {שבדרך כלל היא אסורה} כשמכוונים לתועלת , כן יש מקום להתיר שמיעת רכילות אם השומע באמת ובתמים מאמין שידיעת הדברים הללו חשובה לו ביותר , בגדר זה נכללים דברים היכולים לסייע לשומע להתגונן מפני אחרים המתכוננים להזיק לו ,או לשמוע דברים היכולים לסייע בתיקון הנזק שכבר נגרם לאותו אדם או לאחרים ,

במקרים כאלו לא ייחשבו הדברים בגדר רכילות אלא כדיבור המכוון לתועלת ,


"שכל יום ניתן לו מאת הבורא יתברך בחשבון מצומצם .... ולא יכול לפטור עצמו ביום זה ע"י יום שאחריו "
פירוש הלכה ט"ז אדר מחזור א'

היום לעשותם

כללו של דבר : האדם צריך לידע שבא לעולם הזה , רק על זמן מיוחד בשביל תורה ומצוות , ועתיד הוא לחזור לעולם העליון לקבל שכרו , וכמו דכתיב {דברים ז,
}:"אשר אנוכי מצוך היום לעשותם ", , ואמרו חכמינו ז"ל {עירובין כב ,א}: היום לעשותם ומחר לקבל שכרם ,אכן היצר מפתה לאדם בבחרותו ,שעוד יש לו שנים הרבה לחיות: ובאמת טעות הוא ,כמו שכתבנו למעלה , שכל יום נתן לו מאת הבורא יתברך בחשבון מצמצם {וכמו דכתיב {איוב ז, א}: "הלא צבא לאנוש עלי ארץ"} ,ולא יכול לפטור את עצמו ביום זה על ידי יו שאחריו ,והאדם בעולם הזה הוא כמו איש שבא לגור בארץ רחוקה על זמן מיוחד , וכמו דכתיב {תהילים קיט ,יט}: "גר אנכי בארץ , אל תסתר ממני מצותיך ", וצריך לחוס על כל יום ויום שלא ילך לבטלה,

ואמרתי משל נמרץ על זה: איש אחד , בשביל רב עניותו עזב מולדתו לגור בארץ רחוקה {אפריקה וכדומה } כדי להחיות בני -ביתו ,והיה שם איזה עשרות שנים , והיה עצלן גדול בטבעו והולך בטל בתמידות , ופגעהו איש אחד ממכיריו מעירו ושאלו : למה אתה הולך בטל , ולא תראה להשתכר ,שעל זה היתה נסיעתך ? והשיב לו :מה תתפלא עלי? עוד יש לי שהות , כי מיום ביאתי לפה הוא עדין רק בעשרים שנה ! ויען רעהו ויאמר לו : האם חסר דעה אתה ? אפילו אם היית אזרח מפה והיית הולך בטל בתמידות , גם -כן אין זה דרך יש לפני איש , כידוע לכל : ובפרט שאתה גר בפה , ועזבת ארץ מולדתך לבוא לפה ולהשתכר מעט ולחזור למקומך- היה לך להתבונן על כל יום ויום לחפש איזה דבר להשתכר באשר תמצא , ולא ילך שום יום לבטלה : ואתה משיב שאתה בסך הכול פה כעשרים שנה- תשובה כזו היא שיכה לשוטים ולא לאנשים !                                                                                                             
 
נצור לשונך מדריך להלכות לשון הרע
חפץ חיים