בניית אתרים בחינם
הפוך לדף הבית
הוסף למועדפים
שלח לחבר
 
   מילים יכולות לרפא    סיפור שבת    סגולה בדוקה
   איסור שמיעת לשון הרע    א' תשרי    ב' תשרי
   ג' תשרי    ד' תשרי    ה' תשרי
   ו' תשרי    ז' תשרי    ח' תשרי
   ט' תשרי    י' תשרי    י"א תשרי
   י"ב תשרי    י"ג תשרי    צור קשר
   י"ד תשרי    ט"ו תשרי    ט"ז תשרי
   פורום מדריך הלכות לשון הרע    י"ז תשרי    י"ח תשרי
   י"ט תשרי    כ' תשרי    כ"א תשרי
   כ"ב תשרי    כ"ג תשרי    כ"ד תשרי
   כ"ה תשרי    כ"ו תשרי    כ"ז תשרי
   כ"ח תשרי    כ"ט תשרי    ל' תשרי
   א' חשון    בי חשון    ג' חשון
   ד' חשון    ה' חשון    ו' חשון
   זי חשון    ח' חשון    ט' חשון
   י' חשון    י"א חשון    י"ב חשון
   י"ג חשון    י"ד חשון    ט"ו חשון
   ט"ז חשון    י"ז חשון    י"ח חשון
   י"ט חשון    כ' חשון    כ"א חשון
   כ"ב חשון    כ"ג חשון    כ"ד חשון
   כ"ה חשון    כ"ו חשון    כ"ז חשון
   כ"ח חשון    כ"ט חשון    ל' חשון
   א' כסלו    ב' כסלו    ג' כסלו
   ד' כסלו    ה' כסלו    ו' כסלו
   ז' כסלו    ח' כסלו    ט' כסלו
   י' כסלו    י"א כסלו    י"ב כסלו
   י"ג כסלו    י"ד כסלו    ט"ו כסלו
   ט"ז כסלו    י"ז כסלו    י"ח כסלו
   י"ט כסלו    כ' כסלו    כ"א כסלו
   כ"ב כסלו    כ"ג כסלו    כ"ד כסלו
   כ"ה כסלו    כ"ו כסלו    כ"ז כסלו
   כ"ח כסלו    כ"ט כסלו    ל' כסלו
   א' טבת    ב' טבת    ג' טבת
   ד' טבת    ה' טבת    ו' טבת
   ז' טבת    ח' טבת    ט' טבת
   י' טבת    י"א טבת    י"ב טבת
   י"ג טבת    י"ד טבת    ט"ו טבת
   ט"ז טבת    י"ז טבת    י"ח טבת
   י"ט טבת    כ' טבת    כ"א טבת
   כ"ב טבת    כ"ג טבת    כ"ד טבת
   כ"ה טבת    כ"ו טבת    כ"ז טבת
   כ"ח טבת    כ"ט טבת    הלכות לשון הרע מחלק לימות השבוע
   א' שבט    ב' שבט    ג' שבט
   ד' שבט    ה' שבט    ו' שבט
   ז' שבט    ח' שבט    ט' שבט
   י' שבט    י"א שבט    י"ב שבט
   י"ג שבט    י"ד שבט    ט"ו שבט
   ט"ז שבט    י"ז שבט    י"ח שבט
   י"ט שבט    כ' שבט    כ"א שבט
   כ"ב שבט    כ"ג שבט    כ"ד שבט
   כ"ה שבט    כ"ו שבט    כ"ז שבט
   כ"ח שבט    כ"ט שבט    ל' שבט
   א' אדר    ב' אדר    ג' אדר
   ד' אדר    ה' אדר    ו' אדר
   ז' אדר    ח' אדר    ט' אדר
   י' אדר    י"א אדר    י"ב אדר
   י"ג אדר    י"ד אדר    ט"ו אדר
   ט"ז אדר    י"ז אדר    י"ח אדר
   י"ט אדר    כ' אדר    כ"א אדר
   כ"ב אדר    כ"ג אדר    כ"ד אדר
   כ"ה אדר    כ"ו אדר    כ"ז אדר
   כ"ח אדר    כ"ט אדר    א' ניסן
   ב' ניסן    ג' ניסן    ד' ניסן
   ה' ניסן    ו' ניסן    ז' ניסן
   ח' ניסן    ט' ניסן    י' ניסן
   י"א ניסן    י"ב ניסן    י"ג ניסן
   י"ד ניסן    ט"ו ניסן    ט"ז ניסן
   י"ז ניסן    י"ח ניסן    י"ט ניסן
   כ' ניסן    כ"א ניסן    כ"ב ניסן
   כ"ג ניסן    כ"ד ניסן    כ"ה ניסן
   כ"ו ניסן    כ"ז ניסן    כ"ח ניסן
   כ"ט ניסן    ל' ניסן    א' אייר
   ב' אייר    ג' אייר    ד' אייר
   ה' אייר    ו' אייר    ז' אייר
   ח' אייר    ט' אייר    י' אייר
   י"א אייר    י"ב אייר    י"ג אייר
   י"ד אייר    ט"ו אייר    ט"ז אייר
   י"ז אייר    י"ח אייר    י"ט אייר
   כ' אייר    כ"א אייר    כ"ב אייר
   כ"ג אייר    כ"ד אייר    כ"ה אייר
   כ"ו אייר    כ"ז אייר    כ"ח אייר
   כ"ט אייר    א' סיון    ב' סיון
   ג' סיון    ד' סיון    ה' סיון
   ו' סיון    ז' סיון    ח' סיון
   ט' סיון    י' סיון    י"א סיון
   י"ב סיון    י"ג סיון    י"ד סיון
   ט"ו סיון    ט"ז סיון    י"ז סיון
   י"ח סיון    י"ט סיון    כ' סיון
   כ"א סיון    כ"ב סיון    כ"ג סיון
   כ"ד סיון    כ"ה סיון    כ"ו סיון
   כ"ז סיון    כ"ח סיון    כ"ט סיון
   ל' סיון    א' תמוז    ב' תמוז
   ג' תמוז    ד' תמוז    ה' תמוז
   ו' תמוז    ז' תמוז    ח' תמוז
   ט' תמוז    י' תמוז    י"א תמוז
   י"ב תמוז    י"ג תמוז    י"ד תמוז
   ט"ו תמוז    ט"ז תמוז    י"ז תמוז
   י"ח תמוז    י"ט תמוז    כ' תמוז
   תן שם לפורום    כ"א תמוז    כ"ב תמוז
   כ"ג תמוז    כ"ד תמוז    כ"ה תמוז
   כ"ו תמוז    כ"ז תמוז    כ"ח תמוז
   כ"ט תמוז    א' אב    ב' אב
   ג' אב    ד' אב    ה' אב
   ו' אב    ז' אב    ח' אב
   ט' אב    י' אב    י"א אב
   י"ב אב    י"ג אב    י"ד אב
   ט"ו אב    ט"ז אב    י"ז אב
   י"ח אב    י"ט אב    כ' אב
   כ"א אב    כ"ב אב    כ"ג אב
   כ"ד אב    כ"ה אב    כ"ו אב
   כ"ז אב    כ"ח אב    כ"ט אב
   ל' אב    א' אלול    ב' אלול
   ג' אלול    ד' אלול    ה' אלול
   ו' אלול    ז' אלול    ח' אלול
   ט' אלול    י' אלול    י"א אלול
   י"ב אלול    י"ג אלול    י"ד אלול
   ט"ו אלול    ט"ז אלול    י"ז אלול
   י"ח אלול    י"ט אלול    כ' אלול
   כ"ט אלול    כ"א אלול    כ"ב אלול
   כ"ג אלול    כ"ד אלול    כ"ה אלול
   כ"ו אלול    כ"ז אלול    כ"ח אלול
   כ"ט אלול    שמירת הלשון הרע

 

בס"ד

ספר חפץ חיים

רכילות : שמיעה

166 יום

י"ז אדר

הסרת המכשול מלפני המספר

כדי שיהיה מותר לאדם על פי הדין לשמוע דברי רכילות , אין די בכך שלשומע תהיה הצדקה לכך ,גם המספר חייב שתהיה לו כאן כוונה לתועלת , אם אין המספר מודע לכך שהדברים שהוא מספר הם בעלי חשיבות לגבי השומע , הרי הוא עובר על איסור רכילות יוצא ,איפוא ,שהשומע הוא הגורם לעבירה של המספר והוא עובר על האיסור "לפני עוד לא תתן מכשל " {ויקרא י"א" י"ד} האוסר עלינו להחטיא את זולתנו ,

על כן מחוייב השומע להסביר למספר שחשוב לו לשמוע את הדברים המסופרים ולפיכך אין הם בגדר סיפור רכילות ,

אם המספר כבר התחיל לספר את הרכילות לאחרים לפני הופעת האדם שהדברים חשובים עבורו ,אין אותו אדם אשם בהחטאת המספר , גם במקרה כזה ראוי שהשומע יסביר מדוע הוא שומע את הדברים כדי שהאחרים ידעו שאין הוא עובר עבירה ושהוא יודע ששמיעתם שלהם , שאיננה לתועלת , עבירה היא ,


" ומה מים משיבים נפשו של אדם ,כך דברי תורה משיבים נפשו של אדם מדרך רעה לדרך טובה "

פירוש הלכה י"ז אדר מחזור א'

גדול מעלת למוד התורה

ובפרט מי שמעין היטב בפתיחת הספר " חפץ חיים" , ובספר הזה, בשני שעריו הראשונים בכל פרקיו ,יראה ,שעל -ידי קיום מידת שמירת הלשון יגרע ממנו בכל שנה כמה מאות ואלפיים עונות, ויתוסף לו תמורתם כמה מאות ואלפים מצוות , כי אפילו אם על -ידי -זה לא יתמעט לו בכל יום כי אם עשרה תבות של דבורים שלא כהנן שחסם את פיו מלדברם , גם -כן עולה יותר משלשת אלפים לשנה {ובזה פרשתי מה שאמרו חכמינו ז"ל {ערכין טו ,ב}: כל המספר לשון הרע , מגדיל עונות עד לשמים , שנאמר וגו' , ופרושו :כל מי שמרגל בעוון זה, מתרבה מזה גופא עונותיו מאוד }, ולמצוות יחשבו לו לעולם הבא אותן , התבות ,כמו שאמרו חכמינו ז"ל {קדושין לט ,ב}: ישב אדם ולא עבר עברה ,נותנין לו שכר כעושה מצווה ,ועל כל רגע ורגע שאדם חוסם פיו זוכה וכו' {הגר"א באגרתו }וגם ממילא יבוא על -ידי -זה לידי כמה מידות קדושות ,וכמו שכתבנו בשער השני מספר הזה,

ובפרט אם יש לו עת קבוע לתורה בבית -המדרש - כמה יועיל מידת שמירת הלשון ללמודו שלא יתבטל , דאי לאו הכי יהיה פסקי ,וידוע גודל העונש שיש על זה, כמו שאמרו חכמינו ז"ל בעבודה זרה {ג,ב}: כל הפוסק מדברי -תורה ועוסק בדברי שיחה , מאכילין אותו גחלי רתמים שנאמר {איוב ל,ד }: "הקוטפים מלוח על שיח {דברים שנתנו בלוח ,עלי שיחה בטלה } ושורש רתמים לחמם ", והוא מידה כנגד מידה , שאם היה לומד התורה ,היה מתקיים נפשו לעתיד לבוא לנצח על -ידי אור התורה הקדושה , שאורה אינה שורפת , חס ושלום להנפש ,ואדרבה , היא מזון נצחי להנפש " כמו הלחם שמזין לגוף בימי חייו ,ועל -כן נקראת התורה בשם 'לחם ' ,כמה דכתיב {משלי ט ,ה}: "לכו לחמו בלחמי וגו' ",


                                                                                                             
 
נצור לשונך מדריך להלכות לשון הרע
חפץ חיים