בניית אתרים בחינם
הפוך לדף הבית
הוסף למועדפים
שלח לחבר
 
   מילים יכולות לרפא    סיפור שבת    סגולה בדוקה
   איסור שמיעת לשון הרע    א' תשרי    ב' תשרי
   ג' תשרי    ד' תשרי    ה' תשרי
   ו' תשרי    ז' תשרי    ח' תשרי
   ט' תשרי    י' תשרי    י"א תשרי
   י"ב תשרי    י"ג תשרי    צור קשר
   י"ד תשרי    ט"ו תשרי    ט"ז תשרי
   פורום מדריך הלכות לשון הרע    י"ז תשרי    י"ח תשרי
   י"ט תשרי    כ' תשרי    כ"א תשרי
   כ"ב תשרי    כ"ג תשרי    כ"ד תשרי
   כ"ה תשרי    כ"ו תשרי    כ"ז תשרי
   כ"ח תשרי    כ"ט תשרי    ל' תשרי
   א' חשון    בי חשון    ג' חשון
   ד' חשון    ה' חשון    ו' חשון
   זי חשון    ח' חשון    ט' חשון
   י' חשון    י"א חשון    י"ב חשון
   י"ג חשון    י"ד חשון    ט"ו חשון
   ט"ז חשון    י"ז חשון    י"ח חשון
   י"ט חשון    כ' חשון    כ"א חשון
   כ"ב חשון    כ"ג חשון    כ"ד חשון
   כ"ה חשון    כ"ו חשון    כ"ז חשון
   כ"ח חשון    כ"ט חשון    ל' חשון
   א' כסלו    ב' כסלו    ג' כסלו
   ד' כסלו    ה' כסלו    ו' כסלו
   ז' כסלו    ח' כסלו    ט' כסלו
   י' כסלו    י"א כסלו    י"ב כסלו
   י"ג כסלו    י"ד כסלו    ט"ו כסלו
   ט"ז כסלו    י"ז כסלו    י"ח כסלו
   י"ט כסלו    כ' כסלו    כ"א כסלו
   כ"ב כסלו    כ"ג כסלו    כ"ד כסלו
   כ"ה כסלו    כ"ו כסלו    כ"ז כסלו
   כ"ח כסלו    כ"ט כסלו    ל' כסלו
   א' טבת    ב' טבת    ג' טבת
   ד' טבת    ה' טבת    ו' טבת
   ז' טבת    ח' טבת    ט' טבת
   י' טבת    י"א טבת    י"ב טבת
   י"ג טבת    י"ד טבת    ט"ו טבת
   ט"ז טבת    י"ז טבת    י"ח טבת
   י"ט טבת    כ' טבת    כ"א טבת
   כ"ב טבת    כ"ג טבת    כ"ד טבת
   כ"ה טבת    כ"ו טבת    כ"ז טבת
   כ"ח טבת    כ"ט טבת    הלכות לשון הרע מחלק לימות השבוע
   א' שבט    ב' שבט    ג' שבט
   ד' שבט    ה' שבט    ו' שבט
   ז' שבט    ח' שבט    ט' שבט
   י' שבט    י"א שבט    י"ב שבט
   י"ג שבט    י"ד שבט    ט"ו שבט
   ט"ז שבט    י"ז שבט    י"ח שבט
   י"ט שבט    כ' שבט    כ"א שבט
   כ"ב שבט    כ"ג שבט    כ"ד שבט
   כ"ה שבט    כ"ו שבט    כ"ז שבט
   כ"ח שבט    כ"ט שבט    ל' שבט
   א' אדר    ב' אדר    ג' אדר
   ד' אדר    ה' אדר    ו' אדר
   ז' אדר    ח' אדר    ט' אדר
   י' אדר    י"א אדר    י"ב אדר
   י"ג אדר    י"ד אדר    ט"ו אדר
   ט"ז אדר    י"ז אדר    י"ח אדר
   י"ט אדר    כ' אדר    כ"א אדר
   כ"ב אדר    כ"ג אדר    כ"ד אדר
   כ"ה אדר    כ"ו אדר    כ"ז אדר
   כ"ח אדר    כ"ט אדר    א' ניסן
   ב' ניסן    ג' ניסן    ד' ניסן
   ה' ניסן    ו' ניסן    ז' ניסן
   ח' ניסן    ט' ניסן    י' ניסן
   י"א ניסן    י"ב ניסן    י"ג ניסן
   י"ד ניסן    ט"ו ניסן    ט"ז ניסן
   י"ז ניסן    י"ח ניסן    י"ט ניסן
   כ' ניסן    כ"א ניסן    כ"ב ניסן
   כ"ג ניסן    כ"ד ניסן    כ"ה ניסן
   כ"ו ניסן    כ"ז ניסן    כ"ח ניסן
   כ"ט ניסן    ל' ניסן    א' אייר
   ב' אייר    ג' אייר    ד' אייר
   ה' אייר    ו' אייר    ז' אייר
   ח' אייר    ט' אייר    י' אייר
   י"א אייר    י"ב אייר    י"ג אייר
   י"ד אייר    ט"ו אייר    ט"ז אייר
   י"ז אייר    י"ח אייר    י"ט אייר
   כ' אייר    כ"א אייר    כ"ב אייר
   כ"ג אייר    כ"ד אייר    כ"ה אייר
   כ"ו אייר    כ"ז אייר    כ"ח אייר
   כ"ט אייר    א' סיון    ב' סיון
   ג' סיון    ד' סיון    ה' סיון
   ו' סיון    ז' סיון    ח' סיון
   ט' סיון    י' סיון    י"א סיון
   י"ב סיון    י"ג סיון    י"ד סיון
   ט"ו סיון    ט"ז סיון    י"ז סיון
   י"ח סיון    י"ט סיון    כ' סיון
   כ"א סיון    כ"ב סיון    כ"ג סיון
   כ"ד סיון    כ"ה סיון    כ"ו סיון
   כ"ז סיון    כ"ח סיון    כ"ט סיון
   ל' סיון    א' תמוז    ב' תמוז
   ג' תמוז    ד' תמוז    ה' תמוז
   ו' תמוז    ז' תמוז    ח' תמוז
   ט' תמוז    י' תמוז    י"א תמוז
   י"ב תמוז    י"ג תמוז    י"ד תמוז
   ט"ו תמוז    ט"ז תמוז    י"ז תמוז
   י"ח תמוז    י"ט תמוז    כ' תמוז
   תן שם לפורום    כ"א תמוז    כ"ב תמוז
   כ"ג תמוז    כ"ד תמוז    כ"ה תמוז
   כ"ו תמוז    כ"ז תמוז    כ"ח תמוז
   כ"ט תמוז    א' אב    ב' אב
   ג' אב    ד' אב    ה' אב
   ו' אב    ז' אב    ח' אב
   ט' אב    י' אב    י"א אב
   י"ב אב    י"ג אב    י"ד אב
   ט"ו אב    ט"ז אב    י"ז אב
   י"ח אב    י"ט אב    כ' אב
   כ"א אב    כ"ב אב    כ"ג אב
   כ"ד אב    כ"ה אב    כ"ו אב
   כ"ז אב    כ"ח אב    כ"ט אב
   ל' אב    א' אלול    ב' אלול
   ג' אלול    ד' אלול    ה' אלול
   ו' אלול    ז' אלול    ח' אלול
   ט' אלול    י' אלול    י"א אלול
   י"ב אלול    י"ג אלול    י"ד אלול
   ט"ו אלול    ט"ז אלול    י"ז אלול
   י"ח אלול    י"ט אלול    כ' אלול
   כ"ט אלול    כ"א אלול    כ"ב אלול
   כ"ג אלול    כ"ד אלול    כ"ה אלול
   כ"ו אלול    כ"ז אלול    כ"ח אלול
   כ"ט אלול    שמירת הלשון הרע

 

 
בס"ד
                                                                                
ספר חפץ חיים

רכילות

178 יום

כ"ט אדר

תשובה על רכילות

מי שעבר וסיפר רכילות , או שמע דברי רכילות ממישהו אחר , או האמין לדברים הנחשבים לרכילות ,חייב לעשות תשובה על פי האופן שבו עבר את העבירה ,

מי שסיפר רכילות , הטוב ביותר הוא שיפנה לכל מי שהיה נוכח בעת דברו ויסביר לו שהדברים לא היו מדויקים אם לא יעשה כן ,הריהו חייב לפנות אל המדובר ולבקש ממנו מחילה על שדיבר עליו דברי רכילות,

מי ששמע דברי רכילות אינו צריך לבקש מחילה מהמדובר , אפילו כשהאמין לדברים ,מכל מקום , אם קיבל את הדברים והאמין לדברים ,מכל מקום ,אם קיבל את הדברים והאמין להם עליו להוציא את הדברים מליבו ולשכנע את עצמו שיתכן שהדברים היו בלתי מדויקים לחלוטין והוצאו מהקשרם ,

בכל המצבים דלעיל ,חייב אדם להתוודות לפני ה' על שעבר עבירה מן התורה ,להביא חרטה על מעשיו ולקבל על עצמו להבא שלא לחזור על אותה עבירה עבירת בעתיד ,

לב טהור ברא לנו אלוקים ורוח חדש בקרבנו ," "כל ימי הייתי קורא המקרא הזה ולא ידעתי היכן הוא פשוט עד שבא רוכל זה והודיעני ...."


פירוש הלכה כ"ט אדר מחזור א'

מעשה ברוכל

דבר אחר "זאת תהיה תרות המצורע " הדא הוא דכתיב {תהילים לד,יד} "מי האיש החפץ חיים " מעשה ברוכל אחד שהיה מחזיר בעירות שהיו סמוכות לצפורי והיה מכריז ואומר : מאן בעי למזבן זסם חיים ,ואדקין עלה רבי ינאי הוה יתב ופשט בתורקליניה שמעה דמרכיז מאן בעי סם חיים , אמר ליה תא סק להכא זבין לי ,אמר ליה לאו אנת צריך לה ולא דכותך ,אטרח עליה סליק לגביה הוציא לו ספר תהילים הראה לו פסוק "מי החפץ חיים", מה כתיב בתרה {שם שם ,יד -טו} "נצור לשונך מדע סור מדע ועשה טוב ", אמר רבי ינאי אף שלמה מכריז ואומר {משלי כא, כג}: "שומר פיו ולשונו שומר מצרות נפשו" ,אמר רבי ינאי כל ימי הייתי קורא הפסוק הזה ולא הייתי יודע היכן הוא פשוט , עד שבא רוכל זה והודיעו "מי האיש החפץ חיים " לפיכך מזהיר את ישראל ואומר להם : "זאת תהיה תורת המצורע " תורת המוציא שם רע,

תרגום מכתבו של האדמו"ר רבי אברהם מרדכי אלטר זצוק"ל {בעל ה"אמרי אמת"} שכתב לחסידיו בפולין לעת עליתו ארצה,

כי היות ותכפו עלינו צרות רבות מבית ומחוץ ,וחכמינו ז"ל בראיתם העמוקה הורונו שהסיבות לגלות זו הנם לשון הרע ושנאת חינם ,על כן הנני מציע שכולכם תלמדו ספר חפץ חיים וספר שמירת הלשון ,

עדים שמים וארץ כי בעשותי זאת הרגשתי התעלות , אף בעלי המידות המושלמים ירגישו התעלות מתוך למוד זה, למרות שהרוכל אמר לרבי ינאי "אתה ושכמותך אינם צריכים לכך ",
בקש רבי ינאי מהרוכל לעלות אליו ולהציע לו מסחורתו ,ללמדך , שכל אחד צריך לכך ,

השיעור היומי

                                                                                                             
 
נצור לשונך מדריך להלכות לשון הרע
חפץ חיים