בניית אתרים בחינם
הפוך לדף הבית
הוסף למועדפים
שלח לחבר
 
   מילים יכולות לרפא    סיפור שבת    סגולה בדוקה
   איסור שמיעת לשון הרע    א' תשרי    ב' תשרי
   ג' תשרי    ד' תשרי    ה' תשרי
   ו' תשרי    ז' תשרי    ח' תשרי
   ט' תשרי    י' תשרי    י"א תשרי
   י"ב תשרי    י"ג תשרי    צור קשר
   י"ד תשרי    ט"ו תשרי    ט"ז תשרי
   פורום מדריך הלכות לשון הרע    י"ז תשרי    י"ח תשרי
   י"ט תשרי    כ' תשרי    כ"א תשרי
   כ"ב תשרי    כ"ג תשרי    כ"ד תשרי
   כ"ה תשרי    כ"ו תשרי    כ"ז תשרי
   כ"ח תשרי    כ"ט תשרי    ל' תשרי
   א' חשון    בי חשון    ג' חשון
   ד' חשון    ה' חשון    ו' חשון
   זי חשון    ח' חשון    ט' חשון
   י' חשון    י"א חשון    י"ב חשון
   י"ג חשון    י"ד חשון    ט"ו חשון
   ט"ז חשון    י"ז חשון    י"ח חשון
   י"ט חשון    כ' חשון    כ"א חשון
   כ"ב חשון    כ"ג חשון    כ"ד חשון
   כ"ה חשון    כ"ו חשון    כ"ז חשון
   כ"ח חשון    כ"ט חשון    ל' חשון
   א' כסלו    ב' כסלו    ג' כסלו
   ד' כסלו    ה' כסלו    ו' כסלו
   ז' כסלו    ח' כסלו    ט' כסלו
   י' כסלו    י"א כסלו    י"ב כסלו
   י"ג כסלו    י"ד כסלו    ט"ו כסלו
   ט"ז כסלו    י"ז כסלו    י"ח כסלו
   י"ט כסלו    כ' כסלו    כ"א כסלו
   כ"ב כסלו    כ"ג כסלו    כ"ד כסלו
   כ"ה כסלו    כ"ו כסלו    כ"ז כסלו
   כ"ח כסלו    כ"ט כסלו    ל' כסלו
   א' טבת    ב' טבת    ג' טבת
   ד' טבת    ה' טבת    ו' טבת
   ז' טבת    ח' טבת    ט' טבת
   י' טבת    י"א טבת    י"ב טבת
   י"ג טבת    י"ד טבת    ט"ו טבת
   ט"ז טבת    י"ז טבת    י"ח טבת
   י"ט טבת    כ' טבת    כ"א טבת
   כ"ב טבת    כ"ג טבת    כ"ד טבת
   כ"ה טבת    כ"ו טבת    כ"ז טבת
   כ"ח טבת    כ"ט טבת    הלכות לשון הרע מחלק לימות השבוע
   א' שבט    ב' שבט    ג' שבט
   ד' שבט    ה' שבט    ו' שבט
   ז' שבט    ח' שבט    ט' שבט
   י' שבט    י"א שבט    י"ב שבט
   י"ג שבט    י"ד שבט    ט"ו שבט
   ט"ז שבט    י"ז שבט    י"ח שבט
   י"ט שבט    כ' שבט    כ"א שבט
   כ"ב שבט    כ"ג שבט    כ"ד שבט
   כ"ה שבט    כ"ו שבט    כ"ז שבט
   כ"ח שבט    כ"ט שבט    ל' שבט
   א' אדר    ב' אדר    ג' אדר
   ד' אדר    ה' אדר    ו' אדר
   ז' אדר    ח' אדר    ט' אדר
   י' אדר    י"א אדר    י"ב אדר
   י"ג אדר    י"ד אדר    ט"ו אדר
   ט"ז אדר    י"ז אדר    י"ח אדר
   י"ט אדר    כ' אדר    כ"א אדר
   כ"ב אדר    כ"ג אדר    כ"ד אדר
   כ"ה אדר    כ"ו אדר    כ"ז אדר
   כ"ח אדר    כ"ט אדר    א' ניסן
   ב' ניסן    ג' ניסן    ד' ניסן
   ה' ניסן    ו' ניסן    ז' ניסן
   ח' ניסן    ט' ניסן    י' ניסן
   י"א ניסן    י"ב ניסן    י"ג ניסן
   י"ד ניסן    ט"ו ניסן    ט"ז ניסן
   י"ז ניסן    י"ח ניסן    י"ט ניסן
   כ' ניסן    כ"א ניסן    כ"ב ניסן
   כ"ג ניסן    כ"ד ניסן    כ"ה ניסן
   כ"ו ניסן    כ"ז ניסן    כ"ח ניסן
   כ"ט ניסן    ל' ניסן    א' אייר
   ב' אייר    ג' אייר    ד' אייר
   ה' אייר    ו' אייר    ז' אייר
   ח' אייר    ט' אייר    י' אייר
   י"א אייר    י"ב אייר    י"ג אייר
   י"ד אייר    ט"ו אייר    ט"ז אייר
   י"ז אייר    י"ח אייר    י"ט אייר
   כ' אייר    כ"א אייר    כ"ב אייר
   כ"ג אייר    כ"ד אייר    כ"ה אייר
   כ"ו אייר    כ"ז אייר    כ"ח אייר
   כ"ט אייר    א' סיון    ב' סיון
   ג' סיון    ד' סיון    ה' סיון
   ו' סיון    ז' סיון    ח' סיון
   ט' סיון    י' סיון    י"א סיון
   י"ב סיון    י"ג סיון    י"ד סיון
   ט"ו סיון    ט"ז סיון    י"ז סיון
   י"ח סיון    י"ט סיון    כ' סיון
   כ"א סיון    כ"ב סיון    כ"ג סיון
   כ"ד סיון    כ"ה סיון    כ"ו סיון
   כ"ז סיון    כ"ח סיון    כ"ט סיון
   ל' סיון    א' תמוז    ב' תמוז
   ג' תמוז    ד' תמוז    ה' תמוז
   ו' תמוז    ז' תמוז    ח' תמוז
   ט' תמוז    י' תמוז    י"א תמוז
   י"ב תמוז    י"ג תמוז    י"ד תמוז
   ט"ו תמוז    ט"ז תמוז    י"ז תמוז
   י"ח תמוז    י"ט תמוז    כ' תמוז
   תן שם לפורום    כ"א תמוז    כ"ב תמוז
   כ"ג תמוז    כ"ד תמוז    כ"ה תמוז
   כ"ו תמוז    כ"ז תמוז    כ"ח תמוז
   כ"ט תמוז    א' אב    ב' אב
   ג' אב    ד' אב    ה' אב
   ו' אב    ז' אב    ח' אב
   ט' אב    י' אב    י"א אב
   י"ב אב    י"ג אב    י"ד אב
   ט"ו אב    ט"ז אב    י"ז אב
   י"ח אב    י"ט אב    כ' אב
   כ"א אב    כ"ב אב    כ"ג אב
   כ"ד אב    כ"ה אב    כ"ו אב
   כ"ז אב    כ"ח אב    כ"ט אב
   ל' אב    א' אלול    ב' אלול
   ג' אלול    ד' אלול    ה' אלול
   ו' אלול    ז' אלול    ח' אלול
   ט' אלול    י' אלול    י"א אלול
   י"ב אלול    י"ג אלול    י"ד אלול
   ט"ו אלול    ט"ז אלול    י"ז אלול
   י"ח אלול    י"ט אלול    כ' אלול
   כ"ט אלול    כ"א אלול    כ"ב אלול
   כ"ג אלול    כ"ד אלול    כ"ה אלול
   כ"ו אלול    כ"ז אלול    כ"ח אלול
   כ"ט אלול    שמירת הלשון הרע

 

 
בס"ד

 

                                                  


ספר חפץ חיים

181 יום

ג' ניסן

לשון הרע :דברי גנאי אוביקטיביים

רשלנות בקיום מצוות


אסור לומר על אדם שהוא מתרשל בקיום מצוות מסוימות, על כן אסור לומר שמישהו מקדיש אך זמן מועט מיומו ללימוד תורה או שהוא אינו משתדל להיטיב עם זולתו ,

הדברים תקפים גם אם הדבור והשומע עצמם ממעטים ללמוד תורה או אינם ידועים בגדיבותם לזולת והם מודים בזאת ללא כל מבוכה היות והתורה מעמידה בראש סולם עדיפויותינו את לימוד התורה וגמילות החסדים ,אסור לומר על אדם אחר שהוא מתרשל בתחומים אלו ,?


          "....שבזה יהיה לו כוח לקטרג עלינו ולא תקובל תפילתינו למעלה"פירוש ספר שמירת הלשון ג' ניסן מחזור ב'

הרפיון המצוי בשמירת הלשון והדרך להתגבר

ובאמת כל אחד ואחד מישראל רוצה לשמור את התורה בשלמות ושלא לגרוע ממנה כלל , כמו שכתוב {ישעיה ס ,כא }: "ועמך כולם צדיקים ,אך הסיבות המגיעות לכמה אנשים להתרפות ממידה הקדושה של שמירת הלשון רבות הנה ,ונבאדם אם ירצה השם לקמן בפנים בהרחבה ,אך הסיבות הראשיים הם שלושה "א , סיבת חסרון ידיעה , שאין יודע איזה מהדיבורים יפול תחת סוג לשון הרע - ולזה חברנו השני חלקים הראשונים שבספר "חפץ חיים  ,ב , סיבת התגברות היצר שיש העניין הזה ,.... שבזה יהיה לו כוח לקטרג עלינו ולא יקבל תפלתנו למעלה ,וכמו שנכתב בפנים בשם הזוהר הקדוש ,ג. שנעלם מאתנו התחבולות שיש בזה כדי להמלט מיד היצר , כמו שכתוב {משלי כד ,ו} "כי בתחבלות תעשה לך מלחמה "

גלל כן חברנו בעזר השם יתברך החלק השלישי הזה ,והוא מאסף מכמה אגדות חז"ל מש"ס ומדרשים וזוהר הקדוש , המדברים מגודל העונש שיגיע בזה ובבא עבור העוון המר הזה , השם ישמרנו ,וגם מגודל השכר בזה ובבא להשומר פיו ולשונו , ועל זה קראנו שם שער ראשון שבחלק הזה "שער הזכירה " ,על שם הכתוב {דברים כד ףט }: " זכור את אשר עשה וגו" : וגם יזכרו בו מאמרי חז"ל המעוררים והמזכירים לזה ,

גם עמלנו ולקטנו בעזר השם יתברך מדברי חז"ל כמה תחבולות ועצות , איך להנצל מפח היצר , מעון זה של חטא הלשון , - אולי על -ידי -זה יראה כל אחד להתחכם בזה ולהתגבר על יצרו ולהסיר מעליו את כל הסיבות המפריעים אותו ממידה הקדושה של שמירת הלשון , ועל זה קראנו שער שני שבחלק הזה "שער התבונה " על שם הכתוב {משלי א ,ה}:
"ונכון תחבלות יקנה " ,גם בארתי בחלק הזה כמה וכמה מידות קדושות אחדות ,אשר גם המה נחוצים מאוד להתנהג בהם האיש החפץ בחיים , ועל -ידם ינקל לו לבוא למידת שמירת הלשון ,

                               השיעור היומי                                                                                                             
 
נצור לשונך מדריך להלכות לשון הרע
חפץ חיים