בניית אתרים בחינם
הפוך לדף הבית
הוסף למועדפים
שלח לחבר
 
   מילים יכולות לרפא    סיפור שבת    סגולה בדוקה
   איסור שמיעת לשון הרע    א' תשרי    ב' תשרי
   ג' תשרי    ד' תשרי    ה' תשרי
   ו' תשרי    ז' תשרי    ח' תשרי
   ט' תשרי    י' תשרי    י"א תשרי
   י"ב תשרי    י"ג תשרי    צור קשר
   י"ד תשרי    ט"ו תשרי    ט"ז תשרי
   פורום מדריך הלכות לשון הרע    י"ז תשרי    י"ח תשרי
   י"ט תשרי    כ' תשרי    כ"א תשרי
   כ"ב תשרי    כ"ג תשרי    כ"ד תשרי
   כ"ה תשרי    כ"ו תשרי    כ"ז תשרי
   כ"ח תשרי    כ"ט תשרי    ל' תשרי
   א' חשון    בי חשון    ג' חשון
   ד' חשון    ה' חשון    ו' חשון
   זי חשון    ח' חשון    ט' חשון
   י' חשון    י"א חשון    י"ב חשון
   י"ג חשון    י"ד חשון    ט"ו חשון
   ט"ז חשון    י"ז חשון    י"ח חשון
   י"ט חשון    כ' חשון    כ"א חשון
   כ"ב חשון    כ"ג חשון    כ"ד חשון
   כ"ה חשון    כ"ו חשון    כ"ז חשון
   כ"ח חשון    כ"ט חשון    ל' חשון
   א' כסלו    ב' כסלו    ג' כסלו
   ד' כסלו    ה' כסלו    ו' כסלו
   ז' כסלו    ח' כסלו    ט' כסלו
   י' כסלו    י"א כסלו    י"ב כסלו
   י"ג כסלו    י"ד כסלו    ט"ו כסלו
   ט"ז כסלו    י"ז כסלו    י"ח כסלו
   י"ט כסלו    כ' כסלו    כ"א כסלו
   כ"ב כסלו    כ"ג כסלו    כ"ד כסלו
   כ"ה כסלו    כ"ו כסלו    כ"ז כסלו
   כ"ח כסלו    כ"ט כסלו    ל' כסלו
   א' טבת    ב' טבת    ג' טבת
   ד' טבת    ה' טבת    ו' טבת
   ז' טבת    ח' טבת    ט' טבת
   י' טבת    י"א טבת    י"ב טבת
   י"ג טבת    י"ד טבת    ט"ו טבת
   ט"ז טבת    י"ז טבת    י"ח טבת
   י"ט טבת    כ' טבת    כ"א טבת
   כ"ב טבת    כ"ג טבת    כ"ד טבת
   כ"ה טבת    כ"ו טבת    כ"ז טבת
   כ"ח טבת    כ"ט טבת    הלכות לשון הרע מחלק לימות השבוע
   א' שבט    ב' שבט    ג' שבט
   ד' שבט    ה' שבט    ו' שבט
   ז' שבט    ח' שבט    ט' שבט
   י' שבט    י"א שבט    י"ב שבט
   י"ג שבט    י"ד שבט    ט"ו שבט
   ט"ז שבט    י"ז שבט    י"ח שבט
   י"ט שבט    כ' שבט    כ"א שבט
   כ"ב שבט    כ"ג שבט    כ"ד שבט
   כ"ה שבט    כ"ו שבט    כ"ז שבט
   כ"ח שבט    כ"ט שבט    ל' שבט
   א' אדר    ב' אדר    ג' אדר
   ד' אדר    ה' אדר    ו' אדר
   ז' אדר    ח' אדר    ט' אדר
   י' אדר    י"א אדר    י"ב אדר
   י"ג אדר    י"ד אדר    ט"ו אדר
   ט"ז אדר    י"ז אדר    י"ח אדר
   י"ט אדר    כ' אדר    כ"א אדר
   כ"ב אדר    כ"ג אדר    כ"ד אדר
   כ"ה אדר    כ"ו אדר    כ"ז אדר
   כ"ח אדר    כ"ט אדר    א' ניסן
   ב' ניסן    ג' ניסן    ד' ניסן
   ה' ניסן    ו' ניסן    ז' ניסן
   ח' ניסן    ט' ניסן    י' ניסן
   י"א ניסן    י"ב ניסן    י"ג ניסן
   י"ד ניסן    ט"ו ניסן    ט"ז ניסן
   י"ז ניסן    י"ח ניסן    י"ט ניסן
   כ' ניסן    כ"א ניסן    כ"ב ניסן
   כ"ג ניסן    כ"ד ניסן    כ"ה ניסן
   כ"ו ניסן    כ"ז ניסן    כ"ח ניסן
   כ"ט ניסן    ל' ניסן    א' אייר
   ב' אייר    ג' אייר    ד' אייר
   ה' אייר    ו' אייר    ז' אייר
   ח' אייר    ט' אייר    י' אייר
   י"א אייר    י"ב אייר    י"ג אייר
   י"ד אייר    ט"ו אייר    ט"ז אייר
   י"ז אייר    י"ח אייר    י"ט אייר
   כ' אייר    כ"א אייר    כ"ב אייר
   כ"ג אייר    כ"ד אייר    כ"ה אייר
   כ"ו אייר    כ"ז אייר    כ"ח אייר
   כ"ט אייר    א' סיון    ב' סיון
   ג' סיון    ד' סיון    ה' סיון
   ו' סיון    ז' סיון    ח' סיון
   ט' סיון    י' סיון    י"א סיון
   י"ב סיון    י"ג סיון    י"ד סיון
   ט"ו סיון    ט"ז סיון    י"ז סיון
   י"ח סיון    י"ט סיון    כ' סיון
   כ"א סיון    כ"ב סיון    כ"ג סיון
   כ"ד סיון    כ"ה סיון    כ"ו סיון
   כ"ז סיון    כ"ח סיון    כ"ט סיון
   ל' סיון    א' תמוז    ב' תמוז
   ג' תמוז    ד' תמוז    ה' תמוז
   ו' תמוז    ז' תמוז    ח' תמוז
   ט' תמוז    י' תמוז    י"א תמוז
   י"ב תמוז    י"ג תמוז    י"ד תמוז
   ט"ו תמוז    ט"ז תמוז    י"ז תמוז
   י"ח תמוז    י"ט תמוז    כ' תמוז
   תן שם לפורום    כ"א תמוז    כ"ב תמוז
   כ"ג תמוז    כ"ד תמוז    כ"ה תמוז
   כ"ו תמוז    כ"ז תמוז    כ"ח תמוז
   כ"ט תמוז    א' אב    ב' אב
   ג' אב    ד' אב    ה' אב
   ו' אב    ז' אב    ח' אב
   ט' אב    י' אב    י"א אב
   י"ב אב    י"ג אב    י"ד אב
   ט"ו אב    ט"ז אב    י"ז אב
   י"ח אב    י"ט אב    כ' אב
   כ"א אב    כ"ב אב    כ"ג אב
   כ"ד אב    כ"ה אב    כ"ו אב
   כ"ז אב    כ"ח אב    כ"ט אב
   ל' אב    א' אלול    ב' אלול
   ג' אלול    ד' אלול    ה' אלול
   ו' אלול    ז' אלול    ח' אלול
   ט' אלול    י' אלול    י"א אלול
   י"ב אלול    י"ג אלול    י"ד אלול
   ט"ו אלול    ט"ז אלול    י"ז אלול
   י"ח אלול    י"ט אלול    כ' אלול
   כ"ט אלול    כ"א אלול    כ"ב אלול
   כ"ג אלול    כ"ד אלול    כ"ה אלול
   כ"ו אלול    כ"ז אלול    כ"ח אלול
   כ"ט אלול    שמירת הלשון הרע

 

 
בס"ד
                                                   
ספר חפץ חיים


187 יום

ט' ניסן

לשון הרע

לשון הרע ללא שנאה

שני סוגי הגנות - האוביקטיבית והסובקטיבית -אסורים הם ,אף אם יכלול המספר בגנות הזו גם את עצמו בהיותו בעל אותה מגרעת או בציינו שהוא עצמו עשה מעשה אשר כזה ,למדים זאת מהקפדתו של הקב"ה על הנביא ישעיהו בשל דבריו "כי איש טמא שפתיים אנוכי ובתוך עם טמא שפתיים אנוכי יושבת {ישיעיה ו' ה' },,


יתר על כן ,אסור לדבר לשון הרע אף כשברור שהמדבר אינו עושה זאת מתוך כוונה רעה ושאין לו כל כוונה להזיק , אסור לאדם לדבר דברי גנאי על שום אדם אחר ,ואף לא על בני משפחתו הקרובים אליו ביותר ,


  "שאפילו עולה בדעתו שלא יהי'ה בכוחו לגמור את המצווה בכל פרט'ה ,אעפ"כ יעשה כל מה שבכוחו ,"

ספר שמירת לשון הרע

פירוש הלכה ט' ניסן  מחזור ב'

השתדלות מרבית

ועל טענה שניה שטוען היצר : מכיון שאי אפשר לשמור את הדין בכל עניניו ,טוב להתרחק ממידה זו כלל - ישיב להיצר : האם הייתי מתיר לעצמי להתנהג בעסקי בדרך הזה ?! למשל ,אם ההי אחד רואה אותי רץ בזריזות לאיזה עסק לפרנס את עצמי ,וישאלני :למה אתה רץ, האם תדמה שתהיה על -ידי -זה עשיר גדול שבכל העולם ,כמו פלוני ופלוני ?!הלוא בודאי הייתי עונה לו : וכי בשביל שלא אהיה עשיר כמוהו , אני צריך לטומן ידי בצלחת מלהחיות נפשי ! ואם זה בעניני הגוף הכלה - מה אענה בעניני הנפש ? וכי בשביל שלא אוכל לשמור את המידה הזאת בכל פרטיה ועניניה , שעל -ידה הייתי עולה לנצח למדרגה גדולה וקדושה {כמו דאיתא בזוהר הקדוש פרשת חקת {דף קפג ע"כ}, שמי ששומר פיו ולשונו זוכה להתלבש ברוח - הקודש ,עין שם ,וגם לאור לנצח באור הגנוז שאין כל מלאך ובריה יכול לשער ,כמו שאמרו חכמינו ז"ל {הגר"א באגרתו,} ואיתא ב'ראשית -חכמה ' {שער אהבה ,פרק נד} בשם מהר"מ קורדווירו ז"ל , שראה להרב 'שושן סודות ' בחלום ,וראה שבכל שער ושער מזקנו היה מאיר כאור האבוקה , והיה זה עבור שהיה נזהר משיחה בטלה , עין שם }- האם בשביל זה אתעלם לגמרי מלפקח על הנפש ,לשמור את
הפה , בכל מה שיהיה בכוחי ,ולא להיות חס ושלום מכת מספרי לשון הרע
וכדומה מהכתות הרעות שעליהם אמרו חכמינו ז"ל {סוטה מב ,א } שאין מקבלין פני השכינה ,ולזה כוון שלמה המלך , בקהלת ואמר {קהלת ח , י} "כול אשר תמצא ידך לעשות בכוחך עשה "- להודות לנו ,שאפילו עולה בדעתו שלא יהיה בכוחו לגמור את המצווה בכל פרטיה ,אף- על - פי כן - יעשה כל מה שבכוחו ,וכהאי גונא אמרו חז"ל {מכות י ,א } על הפסוק {דברים ד ,מא } "אז יבדיל משה שלוש ערים ", שהודיע לנו הכתוב דבר זה ,
שאף -על - פי שאין שלוש שבעבר הירדן קולטות עד שיבדילו אותן שבארץ -ישראל ,הואו כבר ידע שלא יכנס לארץ -ישראל ,אף-על פי -כן , כל מה שבכוחי לעשות אעשה ובפרוש רש"י שם


|
                                                                                                             
 
נצור לשונך מדריך להלכות לשון הרע
חפץ חיים