בניית אתרים בחינם
הפוך לדף הבית
הוסף למועדפים
שלח לחבר
 
   מילים יכולות לרפא    סיפור שבת    סגולה בדוקה
   איסור שמיעת לשון הרע    א' תשרי    ב' תשרי
   ג' תשרי    ד' תשרי    ה' תשרי
   ו' תשרי    ז' תשרי    ח' תשרי
   ט' תשרי    י' תשרי    י"א תשרי
   י"ב תשרי    י"ג תשרי    צור קשר
   י"ד תשרי    ט"ו תשרי    ט"ז תשרי
   פורום מדריך הלכות לשון הרע    י"ז תשרי    י"ח תשרי
   י"ט תשרי    כ' תשרי    כ"א תשרי
   כ"ב תשרי    כ"ג תשרי    כ"ד תשרי
   כ"ה תשרי    כ"ו תשרי    כ"ז תשרי
   כ"ח תשרי    כ"ט תשרי    ל' תשרי
   א' חשון    בי חשון    ג' חשון
   ד' חשון    ה' חשון    ו' חשון
   זי חשון    ח' חשון    ט' חשון
   י' חשון    י"א חשון    י"ב חשון
   י"ג חשון    י"ד חשון    ט"ו חשון
   ט"ז חשון    י"ז חשון    י"ח חשון
   י"ט חשון    כ' חשון    כ"א חשון
   כ"ב חשון    כ"ג חשון    כ"ד חשון
   כ"ה חשון    כ"ו חשון    כ"ז חשון
   כ"ח חשון    כ"ט חשון    ל' חשון
   א' כסלו    ב' כסלו    ג' כסלו
   ד' כסלו    ה' כסלו    ו' כסלו
   ז' כסלו    ח' כסלו    ט' כסלו
   י' כסלו    י"א כסלו    י"ב כסלו
   י"ג כסלו    י"ד כסלו    ט"ו כסלו
   ט"ז כסלו    י"ז כסלו    י"ח כסלו
   י"ט כסלו    כ' כסלו    כ"א כסלו
   כ"ב כסלו    כ"ג כסלו    כ"ד כסלו
   כ"ה כסלו    כ"ו כסלו    כ"ז כסלו
   כ"ח כסלו    כ"ט כסלו    ל' כסלו
   א' טבת    ב' טבת    ג' טבת
   ד' טבת    ה' טבת    ו' טבת
   ז' טבת    ח' טבת    ט' טבת
   י' טבת    י"א טבת    י"ב טבת
   י"ג טבת    י"ד טבת    ט"ו טבת
   ט"ז טבת    י"ז טבת    י"ח טבת
   י"ט טבת    כ' טבת    כ"א טבת
   כ"ב טבת    כ"ג טבת    כ"ד טבת
   כ"ה טבת    כ"ו טבת    כ"ז טבת
   כ"ח טבת    כ"ט טבת    הלכות לשון הרע מחלק לימות השבוע
   א' שבט    ב' שבט    ג' שבט
   ד' שבט    ה' שבט    ו' שבט
   ז' שבט    ח' שבט    ט' שבט
   י' שבט    י"א שבט    י"ב שבט
   י"ג שבט    י"ד שבט    ט"ו שבט
   ט"ז שבט    י"ז שבט    י"ח שבט
   י"ט שבט    כ' שבט    כ"א שבט
   כ"ב שבט    כ"ג שבט    כ"ד שבט
   כ"ה שבט    כ"ו שבט    כ"ז שבט
   כ"ח שבט    כ"ט שבט    ל' שבט
   א' אדר    ב' אדר    ג' אדר
   ד' אדר    ה' אדר    ו' אדר
   ז' אדר    ח' אדר    ט' אדר
   י' אדר    י"א אדר    י"ב אדר
   י"ג אדר    י"ד אדר    ט"ו אדר
   ט"ז אדר    י"ז אדר    י"ח אדר
   י"ט אדר    כ' אדר    כ"א אדר
   כ"ב אדר    כ"ג אדר    כ"ד אדר
   כ"ה אדר    כ"ו אדר    כ"ז אדר
   כ"ח אדר    כ"ט אדר    א' ניסן
   ב' ניסן    ג' ניסן    ד' ניסן
   ה' ניסן    ו' ניסן    ז' ניסן
   ח' ניסן    ט' ניסן    י' ניסן
   י"א ניסן    י"ב ניסן    י"ג ניסן
   י"ד ניסן    ט"ו ניסן    ט"ז ניסן
   י"ז ניסן    י"ח ניסן    י"ט ניסן
   כ' ניסן    כ"א ניסן    כ"ב ניסן
   כ"ג ניסן    כ"ד ניסן    כ"ה ניסן
   כ"ו ניסן    כ"ז ניסן    כ"ח ניסן
   כ"ט ניסן    ל' ניסן    א' אייר
   ב' אייר    ג' אייר    ד' אייר
   ה' אייר    ו' אייר    ז' אייר
   ח' אייר    ט' אייר    י' אייר
   י"א אייר    י"ב אייר    י"ג אייר
   י"ד אייר    ט"ו אייר    ט"ז אייר
   י"ז אייר    י"ח אייר    י"ט אייר
   כ' אייר    כ"א אייר    כ"ב אייר
   כ"ג אייר    כ"ד אייר    כ"ה אייר
   כ"ו אייר    כ"ז אייר    כ"ח אייר
   כ"ט אייר    א' סיון    ב' סיון
   ג' סיון    ד' סיון    ה' סיון
   ו' סיון    ז' סיון    ח' סיון
   ט' סיון    י' סיון    י"א סיון
   י"ב סיון    י"ג סיון    י"ד סיון
   ט"ו סיון    ט"ז סיון    י"ז סיון
   י"ח סיון    י"ט סיון    כ' סיון
   כ"א סיון    כ"ב סיון    כ"ג סיון
   כ"ד סיון    כ"ה סיון    כ"ו סיון
   כ"ז סיון    כ"ח סיון    כ"ט סיון
   ל' סיון    א' תמוז    ב' תמוז
   ג' תמוז    ד' תמוז    ה' תמוז
   ו' תמוז    ז' תמוז    ח' תמוז
   ט' תמוז    י' תמוז    י"א תמוז
   י"ב תמוז    י"ג תמוז    י"ד תמוז
   ט"ו תמוז    ט"ז תמוז    י"ז תמוז
   י"ח תמוז    י"ט תמוז    כ' תמוז
   תן שם לפורום    כ"א תמוז    כ"ב תמוז
   כ"ג תמוז    כ"ד תמוז    כ"ה תמוז
   כ"ו תמוז    כ"ז תמוז    כ"ח תמוז
   כ"ט תמוז    א' אב    ב' אב
   ג' אב    ד' אב    ה' אב
   ו' אב    ז' אב    ח' אב
   ט' אב    י' אב    י"א אב
   י"ב אב    י"ג אב    י"ד אב
   ט"ו אב    ט"ז אב    י"ז אב
   י"ח אב    י"ט אב    כ' אב
   כ"א אב    כ"ב אב    כ"ג אב
   כ"ד אב    כ"ה אב    כ"ו אב
   כ"ז אב    כ"ח אב    כ"ט אב
   ל' אב    א' אלול    ב' אלול
   ג' אלול    ד' אלול    ה' אלול
   ו' אלול    ז' אלול    ח' אלול
   ט' אלול    י' אלול    י"א אלול
   י"ב אלול    י"ג אלול    י"ד אלול
   ט"ו אלול    ט"ז אלול    י"ז אלול
   י"ח אלול    י"ט אלול    כ' אלול
   כ"ט אלול    כ"א אלול    כ"ב אלול
   כ"ג אלול    כ"ד אלול    כ"ה אלול
   כ"ו אלול    כ"ז אלול    כ"ח אלול
   כ"ט אלול    שמירת הלשון הרע

 

 

ב' תשרי דברי גנאי אוביקטיביים

 

 

 

                                                                        

בס"ד

ספר חפץ חיים

יום 2

ב' תשרי

לשון הרע : דברי גנאי אוביקטיביים

מי שעבר עבירה

אסור לספר על אדם שעבר על מצוה כלשהי - בין אם זו מצווה מדאורייתא ובין אם היא מדרבנן , ואפילו סייג שתיקנו חכמים או מנהג מקובל מעשים באלו הם שליליים בעיני התורה ועל כן הסיפור עליהם הוא סיפור בגנות האחראים להם ,

לפיכך ,אסור לספר על ארוע שבו עבר פלוני על הלכה ,אפילו כשהמדובר בהלכה שהרבה מהמוני ישראל אינם נזהרים בה ," שיתרון האדם מכל בע"ח הוא במה שהוסיף בו הקב"ה את נפש המדברת "


 


בס"ד

ספר שמירת הלשון
פירוש ב' תשרי

אוי לנו מיום הדין

ובפרט בענין שמירת הלשון דאם יתיר חס ושלום לנפשו להיות מכת מספרי לשון הרע בעולם הזה , וממילא בודאי לא וגם כדי שיהיה לו אחר -כך מה לספר ,גזו היא מידת הולך רכיל ,לילך ולשמוע במקום אחד כדי למכור הסחורה הזו במקום אחר ,כמו הרוכל בסחורתו {כמו דאיתא בתורת -כוהנים  ובפרוש רש"י בחמוש {ויקרא יט ,טז }: ואם -כן יקלקל בחייו את חוש הדיבור וחוש השמיעה ,ובדואי יענש בנגדם לעתיד לבוא לשון הרע ורכילות שספר בפיו עבר על "לא תלך רכיל בעמיך "{ שם } , שתלוי שוא " {שמות כג,א} {כמו דאיתא בספר חרדים , בלאוין התלויין באזנים {פ"ג : במהדורת י"ם תשד"מ :פרק כג,} עין שם ,וכמו שהעתקתי דבריו ב"חפץ חיים " , חלק א ,כלל ו, בבאר -מים -חיים {סוף ס"ק ב } עין שם } וידוע שהם החושים הראשיים ,שבהם תלוי צורת האדם ושלמותו , ואפילו בעולם הזה {וכמו שידוע גם -כן מאמרם ,דחרש שאינו שומע ואינו מדבר הוא כמו שוטה וקטן לכל ענין ובבבא -קמא {פה ב .}: חרשו -נותן לו דמי כלו ,כי מעתה אינו שווה כולם }, וכל -שכן בעולם הבא,

ואף אם נאמר דלא יחסר לו לגמרי אלו החושים ,כי הלוא עסק בהם בימי חייו גם בדברי תורה וקדושה ,על -כל -פנים מקלקלין בוודאי יהיו ,כיון שקלקלן בעודו בחיים ולא עשה תשובה , וזה ידוע לכל מבין ,דאף בעולם הזה אם יקלקל חס ושלום כוח הדיבור השמיעה להאדם , אף שהוא יכול עדין לדבר ולשמוע אך בקושי גדול ,זה יצר לו לאדם בימי חייו , ויבזה הרבה יותר על -ידי - זה מאשר יהיה לו קלקול בשאר איבריו , כי הם חושים הראשיים אשר באדם ,וגם לא יוכל להעלים את חסרונן ,,

                                                                                                             
 
נצור לשונך מדריך להלכות לשון הרע
חפץ חיים