בניית אתרים בחינם
הפוך לדף הבית
הוסף למועדפים
שלח לחבר
 
   מילים יכולות לרפא    סיפור שבת    סגולה בדוקה
   איסור שמיעת לשון הרע    א' תשרי    ב' תשרי
   ג' תשרי    ד' תשרי    ה' תשרי
   ו' תשרי    ז' תשרי    ח' תשרי
   ט' תשרי    י' תשרי    י"א תשרי
   י"ב תשרי    י"ג תשרי    צור קשר
   י"ד תשרי    ט"ו תשרי    ט"ז תשרי
   פורום מדריך הלכות לשון הרע    י"ז תשרי    י"ח תשרי
   י"ט תשרי    כ' תשרי    כ"א תשרי
   כ"ב תשרי    כ"ג תשרי    כ"ד תשרי
   כ"ה תשרי    כ"ו תשרי    כ"ז תשרי
   כ"ח תשרי    כ"ט תשרי    ל' תשרי
   א' חשון    בי חשון    ג' חשון
   ד' חשון    ה' חשון    ו' חשון
   זי חשון    ח' חשון    ט' חשון
   י' חשון    י"א חשון    י"ב חשון
   י"ג חשון    י"ד חשון    ט"ו חשון
   ט"ז חשון    י"ז חשון    י"ח חשון
   י"ט חשון    כ' חשון    כ"א חשון
   כ"ב חשון    כ"ג חשון    כ"ד חשון
   כ"ה חשון    כ"ו חשון    כ"ז חשון
   כ"ח חשון    כ"ט חשון    ל' חשון
   א' כסלו    ב' כסלו    ג' כסלו
   ד' כסלו    ה' כסלו    ו' כסלו
   ז' כסלו    ח' כסלו    ט' כסלו
   י' כסלו    י"א כסלו    י"ב כסלו
   י"ג כסלו    י"ד כסלו    ט"ו כסלו
   ט"ז כסלו    י"ז כסלו    י"ח כסלו
   י"ט כסלו    כ' כסלו    כ"א כסלו
   כ"ב כסלו    כ"ג כסלו    כ"ד כסלו
   כ"ה כסלו    כ"ו כסלו    כ"ז כסלו
   כ"ח כסלו    כ"ט כסלו    ל' כסלו
   א' טבת    ב' טבת    ג' טבת
   ד' טבת    ה' טבת    ו' טבת
   ז' טבת    ח' טבת    ט' טבת
   י' טבת    י"א טבת    י"ב טבת
   י"ג טבת    י"ד טבת    ט"ו טבת
   ט"ז טבת    י"ז טבת    י"ח טבת
   י"ט טבת    כ' טבת    כ"א טבת
   כ"ב טבת    כ"ג טבת    כ"ד טבת
   כ"ה טבת    כ"ו טבת    כ"ז טבת
   כ"ח טבת    כ"ט טבת    הלכות לשון הרע מחלק לימות השבוע
   א' שבט    ב' שבט    ג' שבט
   ד' שבט    ה' שבט    ו' שבט
   ז' שבט    ח' שבט    ט' שבט
   י' שבט    י"א שבט    י"ב שבט
   י"ג שבט    י"ד שבט    ט"ו שבט
   ט"ז שבט    י"ז שבט    י"ח שבט
   י"ט שבט    כ' שבט    כ"א שבט
   כ"ב שבט    כ"ג שבט    כ"ד שבט
   כ"ה שבט    כ"ו שבט    כ"ז שבט
   כ"ח שבט    כ"ט שבט    ל' שבט
   א' אדר    ב' אדר    ג' אדר
   ד' אדר    ה' אדר    ו' אדר
   ז' אדר    ח' אדר    ט' אדר
   י' אדר    י"א אדר    י"ב אדר
   י"ג אדר    י"ד אדר    ט"ו אדר
   ט"ז אדר    י"ז אדר    י"ח אדר
   י"ט אדר    כ' אדר    כ"א אדר
   כ"ב אדר    כ"ג אדר    כ"ד אדר
   כ"ה אדר    כ"ו אדר    כ"ז אדר
   כ"ח אדר    כ"ט אדר    א' ניסן
   ב' ניסן    ג' ניסן    ד' ניסן
   ה' ניסן    ו' ניסן    ז' ניסן
   ח' ניסן    ט' ניסן    י' ניסן
   י"א ניסן    י"ב ניסן    י"ג ניסן
   י"ד ניסן    ט"ו ניסן    ט"ז ניסן
   י"ז ניסן    י"ח ניסן    י"ט ניסן
   כ' ניסן    כ"א ניסן    כ"ב ניסן
   כ"ג ניסן    כ"ד ניסן    כ"ה ניסן
   כ"ו ניסן    כ"ז ניסן    כ"ח ניסן
   כ"ט ניסן    ל' ניסן    א' אייר
   ב' אייר    ג' אייר    ד' אייר
   ה' אייר    ו' אייר    ז' אייר
   ח' אייר    ט' אייר    י' אייר
   י"א אייר    י"ב אייר    י"ג אייר
   י"ד אייר    ט"ו אייר    ט"ז אייר
   י"ז אייר    י"ח אייר    י"ט אייר
   כ' אייר    כ"א אייר    כ"ב אייר
   כ"ג אייר    כ"ד אייר    כ"ה אייר
   כ"ו אייר    כ"ז אייר    כ"ח אייר
   כ"ט אייר    א' סיון    ב' סיון
   ג' סיון    ד' סיון    ה' סיון
   ו' סיון    ז' סיון    ח' סיון
   ט' סיון    י' סיון    י"א סיון
   י"ב סיון    י"ג סיון    י"ד סיון
   ט"ו סיון    ט"ז סיון    י"ז סיון
   י"ח סיון    י"ט סיון    כ' סיון
   כ"א סיון    כ"ב סיון    כ"ג סיון
   כ"ד סיון    כ"ה סיון    כ"ו סיון
   כ"ז סיון    כ"ח סיון    כ"ט סיון
   ל' סיון    א' תמוז    ב' תמוז
   ג' תמוז    ד' תמוז    ה' תמוז
   ו' תמוז    ז' תמוז    ח' תמוז
   ט' תמוז    י' תמוז    י"א תמוז
   י"ב תמוז    י"ג תמוז    י"ד תמוז
   ט"ו תמוז    ט"ז תמוז    י"ז תמוז
   י"ח תמוז    י"ט תמוז    כ' תמוז
   תן שם לפורום    כ"א תמוז    כ"ב תמוז
   כ"ג תמוז    כ"ד תמוז    כ"ה תמוז
   כ"ו תמוז    כ"ז תמוז    כ"ח תמוז
   כ"ט תמוז    א' אב    ב' אב
   ג' אב    ד' אב    ה' אב
   ו' אב    ז' אב    ח' אב
   ט' אב    י' אב    י"א אב
   י"ב אב    י"ג אב    י"ד אב
   ט"ו אב    ט"ז אב    י"ז אב
   י"ח אב    י"ט אב    כ' אב
   כ"א אב    כ"ב אב    כ"ג אב
   כ"ד אב    כ"ה אב    כ"ו אב
   כ"ז אב    כ"ח אב    כ"ט אב
   ל' אב    א' אלול    ב' אלול
   ג' אלול    ד' אלול    ה' אלול
   ו' אלול    ז' אלול    ח' אלול
   ט' אלול    י' אלול    י"א אלול
   י"ב אלול    י"ג אלול    י"ד אלול
   ט"ו אלול    ט"ז אלול    י"ז אלול
   י"ח אלול    י"ט אלול    כ' אלול
   כ"ט אלול    כ"א אלול    כ"ב אלול
   כ"ג אלול    כ"ד אלול    כ"ה אלול
   כ"ו אלול    כ"ז אלול    כ"ח אלול
   כ"ט אלול    שמירת הלשון הרע

 

 
בס"ד
                                                    
ספר חפץ חיים
                                                   
לשון הרע :תועלת

219 יום

י"א אייר

מהו דיבור לתועלת :

ארבעה הם הסוגים העיקריים של דיבור לתועלת שלמענו מותר לספר גנאי :

1} לסייע לאדם שעליו מדובר {כגון לדון עם אדם אחר על מגרעותיו של פלוני כדי לסייע לפלוני בשיפור מידותיו },

2} לסייע לאלו המושפעים לרעה מהתנהגותו של אותו אדם :

א. להגיד עזרה למי שנפגעו ממנו פיזית נפשית או כלכלית ,

ב. להגן  על אנשים מפגיעתו של אדם זה להבא , כולל הזהרת מי שמתעתדים להכנס איתו לשותפות עסקית או חברתית בלתי רצויה והם אינם חושדים בדבר ,

3} לשים קץ למחלוקת שבה מעורב אותו אדם והיא מאיימת לפלג את הציבור ,
4}לסייע לאחרים ללמוד משגיאותיו של אותו אדם ,


ספר שמירת הלשון

פירוש הלכה י"א אייר מחזור ב'

תשובת המצורע

הקדוש -ברוך -הוא החסדו שולח לו רפואה לצרעתו והיה יוצא הכוהן אל מחוץ למחנה לראות אם נרפא הנגע בעניין שנאמר בקרא {שם יד ,ט} "ויצא הכוהן אל מחוץ למנחה וראה הכוהן והנה נרפא וגו' ", ולעשות לו בכל הסדר הכתוב שם בפרשה בעניין ההזאה והגלוח ,ואחר-כך מביא עליו את קרבנותיו ,הונה בבואו אחר -כך אל ביתו ,בראותו את החסד הגדול שעשה לו השם יתברך ,שרפא אותו מצרעתו - בודאי עשה כל מה שקיבל עליו בהיותו מחוץ למחנה ,ופיס לכל מי שדיבר עליו לשון הרע ,והנה על -ידי כל זה נטהר לגמרי מזה הנגע וגם מזה העון , כי על העבר נתכפר לו בענשו ובזיונו , ועל להבא היה נזהר מעצמו בכל כוחותיו שלא לבוא עוד לזה החטא,

ואל יפלא בעיניך על זה שהרי אנו רואין לכמה אנשים מדברים לשון הרע ואין להם שום נגע - מצינו להם תרוץ ממדרש חז"ל , שאמרו על פסוק {משלי כא ,כג } :" שמור פיו ולשונו ,שומר מצרות נפשו"- שומר מצרעת נפשו {יל"ש דיש פר' מצורע }

ובאור הענין ראיתי מקצתו בספר 'נחל קדומים' {פד' תזריע ,ד"ה אדם כי יהיה } דידוע ,דכל מה שהקדוש-ברוך -הוא מעניש את האדם ,הכול הוא לטובתו כדי שינקה מעונותיו ,ולפעמים - כדי שיעשה תשובה,

והנה כל זה היה בזמן שהיה המקדש קים ,מה שאין כן עתה , בעונותינו הרבים ,שאין לנו לא מקדש ולא קרבנות ולא כוהן מטהר - אם היה הקדוש -ברוך -הוא מביא את הנגעים על גופו, היה נשאר בטמאתו לעד ,ולא היה אפשר לו להנקות מזה : על -כן נשאר טמאת הנגע שבא על -ידי חטא זה דבק רק בנפשו , ואין בולטין על גופו מבחוץ ,


השיעור היומי                                                                                                             
 
נצור לשונך מדריך להלכות לשון הרע
חפץ חיים