בניית אתרים בחינם
הפוך לדף הבית
הוסף למועדפים
שלח לחבר
 
   מילים יכולות לרפא    סיפור שבת    סגולה בדוקה
   איסור שמיעת לשון הרע    א' תשרי    ב' תשרי
   ג' תשרי    ד' תשרי    ה' תשרי
   ו' תשרי    ז' תשרי    ח' תשרי
   ט' תשרי    י' תשרי    י"א תשרי
   י"ב תשרי    י"ג תשרי    צור קשר
   י"ד תשרי    ט"ו תשרי    ט"ז תשרי
   פורום מדריך הלכות לשון הרע    י"ז תשרי    י"ח תשרי
   י"ט תשרי    כ' תשרי    כ"א תשרי
   כ"ב תשרי    כ"ג תשרי    כ"ד תשרי
   כ"ה תשרי    כ"ו תשרי    כ"ז תשרי
   כ"ח תשרי    כ"ט תשרי    ל' תשרי
   א' חשון    בי חשון    ג' חשון
   ד' חשון    ה' חשון    ו' חשון
   זי חשון    ח' חשון    ט' חשון
   י' חשון    י"א חשון    י"ב חשון
   י"ג חשון    י"ד חשון    ט"ו חשון
   ט"ז חשון    י"ז חשון    י"ח חשון
   י"ט חשון    כ' חשון    כ"א חשון
   כ"ב חשון    כ"ג חשון    כ"ד חשון
   כ"ה חשון    כ"ו חשון    כ"ז חשון
   כ"ח חשון    כ"ט חשון    ל' חשון
   א' כסלו    ב' כסלו    ג' כסלו
   ד' כסלו    ה' כסלו    ו' כסלו
   ז' כסלו    ח' כסלו    ט' כסלו
   י' כסלו    י"א כסלו    י"ב כסלו
   י"ג כסלו    י"ד כסלו    ט"ו כסלו
   ט"ז כסלו    י"ז כסלו    י"ח כסלו
   י"ט כסלו    כ' כסלו    כ"א כסלו
   כ"ב כסלו    כ"ג כסלו    כ"ד כסלו
   כ"ה כסלו    כ"ו כסלו    כ"ז כסלו
   כ"ח כסלו    כ"ט כסלו    ל' כסלו
   א' טבת    ב' טבת    ג' טבת
   ד' טבת    ה' טבת    ו' טבת
   ז' טבת    ח' טבת    ט' טבת
   י' טבת    י"א טבת    י"ב טבת
   י"ג טבת    י"ד טבת    ט"ו טבת
   ט"ז טבת    י"ז טבת    י"ח טבת
   י"ט טבת    כ' טבת    כ"א טבת
   כ"ב טבת    כ"ג טבת    כ"ד טבת
   כ"ה טבת    כ"ו טבת    כ"ז טבת
   כ"ח טבת    כ"ט טבת    הלכות לשון הרע מחלק לימות השבוע
   א' שבט    ב' שבט    ג' שבט
   ד' שבט    ה' שבט    ו' שבט
   ז' שבט    ח' שבט    ט' שבט
   י' שבט    י"א שבט    י"ב שבט
   י"ג שבט    י"ד שבט    ט"ו שבט
   ט"ז שבט    י"ז שבט    י"ח שבט
   י"ט שבט    כ' שבט    כ"א שבט
   כ"ב שבט    כ"ג שבט    כ"ד שבט
   כ"ה שבט    כ"ו שבט    כ"ז שבט
   כ"ח שבט    כ"ט שבט    ל' שבט
   א' אדר    ב' אדר    ג' אדר
   ד' אדר    ה' אדר    ו' אדר
   ז' אדר    ח' אדר    ט' אדר
   י' אדר    י"א אדר    י"ב אדר
   י"ג אדר    י"ד אדר    ט"ו אדר
   ט"ז אדר    י"ז אדר    י"ח אדר
   י"ט אדר    כ' אדר    כ"א אדר
   כ"ב אדר    כ"ג אדר    כ"ד אדר
   כ"ה אדר    כ"ו אדר    כ"ז אדר
   כ"ח אדר    כ"ט אדר    א' ניסן
   ב' ניסן    ג' ניסן    ד' ניסן
   ה' ניסן    ו' ניסן    ז' ניסן
   ח' ניסן    ט' ניסן    י' ניסן
   י"א ניסן    י"ב ניסן    י"ג ניסן
   י"ד ניסן    ט"ו ניסן    ט"ז ניסן
   י"ז ניסן    י"ח ניסן    י"ט ניסן
   כ' ניסן    כ"א ניסן    כ"ב ניסן
   כ"ג ניסן    כ"ד ניסן    כ"ה ניסן
   כ"ו ניסן    כ"ז ניסן    כ"ח ניסן
   כ"ט ניסן    ל' ניסן    א' אייר
   ב' אייר    ג' אייר    ד' אייר
   ה' אייר    ו' אייר    ז' אייר
   ח' אייר    ט' אייר    י' אייר
   י"א אייר    י"ב אייר    י"ג אייר
   י"ד אייר    ט"ו אייר    ט"ז אייר
   י"ז אייר    י"ח אייר    י"ט אייר
   כ' אייר    כ"א אייר    כ"ב אייר
   כ"ג אייר    כ"ד אייר    כ"ה אייר
   כ"ו אייר    כ"ז אייר    כ"ח אייר
   כ"ט אייר    א' סיון    ב' סיון
   ג' סיון    ד' סיון    ה' סיון
   ו' סיון    ז' סיון    ח' סיון
   ט' סיון    י' סיון    י"א סיון
   י"ב סיון    י"ג סיון    י"ד סיון
   ט"ו סיון    ט"ז סיון    י"ז סיון
   י"ח סיון    י"ט סיון    כ' סיון
   כ"א סיון    כ"ב סיון    כ"ג סיון
   כ"ד סיון    כ"ה סיון    כ"ו סיון
   כ"ז סיון    כ"ח סיון    כ"ט סיון
   ל' סיון    א' תמוז    ב' תמוז
   ג' תמוז    ד' תמוז    ה' תמוז
   ו' תמוז    ז' תמוז    ח' תמוז
   ט' תמוז    י' תמוז    י"א תמוז
   י"ב תמוז    י"ג תמוז    י"ד תמוז
   ט"ו תמוז    ט"ז תמוז    י"ז תמוז
   י"ח תמוז    י"ט תמוז    כ' תמוז
   תן שם לפורום    כ"א תמוז    כ"ב תמוז
   כ"ג תמוז    כ"ד תמוז    כ"ה תמוז
   כ"ו תמוז    כ"ז תמוז    כ"ח תמוז
   כ"ט תמוז    א' אב    ב' אב
   ג' אב    ד' אב    ה' אב
   ו' אב    ז' אב    ח' אב
   ט' אב    י' אב    י"א אב
   י"ב אב    י"ג אב    י"ד אב
   ט"ו אב    ט"ז אב    י"ז אב
   י"ח אב    י"ט אב    כ' אב
   כ"א אב    כ"ב אב    כ"ג אב
   כ"ד אב    כ"ה אב    כ"ו אב
   כ"ז אב    כ"ח אב    כ"ט אב
   ל' אב    א' אלול    ב' אלול
   ג' אלול    ד' אלול    ה' אלול
   ו' אלול    ז' אלול    ח' אלול
   ט' אלול    י' אלול    י"א אלול
   י"ב אלול    י"ג אלול    י"ד אלול
   ט"ו אלול    ט"ז אלול    י"ז אלול
   י"ח אלול    י"ט אלול    כ' אלול
   כ"ט אלול    כ"א אלול    כ"ב אלול
   כ"ג אלול    כ"ד אלול    כ"ה אלול
   כ"ו אלול    כ"ז אלול    כ"ח אלול
   כ"ט אלול    שמירת הלשון הרע

 

 
בס"ד

                                                     
ספר חפץ חיים

לשון הרע תועלת

223  יום  

ט"ו אייר

כוונה

- תנאי חמישי : כוונה המדבר צריכה להיות אך ורק לתועלת ,

לאחר שנתברר לחלוטין 1} שדברי הגנאי אמיתיים הם : 2} שלחוטא לא היתה הצדקה למעשיו : 3} שהתוכחה אינה משפיעה עליו : 4} הדברים ייאמרו בצורה מדויקת -חייב להתקיים עוד תנאי אחר לפני סיפור הדברים ,המספר חייב להיות בטוח ,שכוונתו היחידה היא אך ורק לתועלת אם הוא יודע שבעמקי לבו הוא מתענג על הטלת הדופי בחוטא ,אסור לו לדבר ,למרות שאין כל דרך אחרת להשגת המטרה הרצויה ,

אסור ליהנות מסיפור דברים גנאי ,אפילו כשמכוונים לתועלת , הדבר קשה במיוחד כשאדם מתבקש לדבר על מישהו שאינו חביב עליו ,נחוץ קודם כל לעקור מן הלב כל רגעי של שנאה או טינה כלפי אותו אדם ,רק אז אפשר לספר את הגנות הנחוצה לתועלת ,


"זכור את אשר עשה , הי'ינו שיזכור ויתבונן את גודל העונש שנעשה לה עבור דיבורה במשה רבינו ע"ה"ספר שמירת הלשון

פירוש הלכה טו' אייר מחזור ב'

מצוות הזכירה

ונבאר דרך אגב הפסוק הזה היטב , וממנו יראה כל בן -דעת כי כנים דברינו :והוא דמתורה הקדושה פרשה לנו במצוות הזכירה ארבעה ענינים : א} "זכור את אשר עשה ", הינו מה זמן היה הדבר הזה ?" בצאתכם ממצרים ",ומה יחד לנו התורה בהזכירה אלו ארבעה דברים , דמה נפקא מנה לנו אם היה עונש אחר ,לא עונש הצרעת ?ואם היה דבר זה למרים או לאיש אחר ? ואם היה דבר זה בבית או בדרך ?ואם היה דבר זה בזמן אחר, לא בעת צאתם ממצרים ? אמנם אלו הארבעה פרטים הכרחיים להזכירה ותועלת גדול להמתבונן בהם ולזה כתיב "זכור את אשר עשה ", הינו שיזכור ויתבונן את גודל העונש שנעשה לה עבור דבורה במשה רבנו , עליו השלום ,
הואו עונש הצרעת ,שהוא עונש קשה עד מאוד ,ואי אפשר להרפא ממנו אם לא שיתנהג עצמו הקדוש -ברוך -הוא למעלה מדרך הטבע וירפאנו ,וכדאיתא במדרש - רבה {ויקרא טז ,ט} :" וצוה הבוהן ושחט את הציפור האחת "{ויקרא יד ,ה}- למה שוחט אחת ומניח אחת ? לומר לך כשם שאין אפשר לשחטה לחזור כך אי אפשר לנגעים לחזור וכו' , וטמאתו חמורה עד מאוד , שהוא צריך לישב חוץ לשלוש מחנות , מה שאין כן שאר הטמאים ,וגם מטמא כל מי שבא באהלו ,כמו שכתוב בקרא {ויקרא יג ,מו}{רמז לכל מי שמטפל לבעל לשון הרע , יטמא כמוהו }, וגם הוא חשוב במת ,כמו שאמרו חכמינו ז"ל {נדרים סד , ב}, והוא מה שכתוב :" וגם הוא חשוב כמת , כמו שאמרו חכמינו ז"ל {נדרים סד ,ב},והוא מה שכתוב :"זכור 'את אשר עשה ' וגו' ",השיעור היומי

                                                                                                             
 
נצור לשונך מדריך להלכות לשון הרע
חפץ חיים