בניית אתרים בחינם
הפוך לדף הבית
הוסף למועדפים
שלח לחבר
 
   מילים יכולות לרפא    סיפור שבת    סגולה בדוקה
   איסור שמיעת לשון הרע    א' תשרי    ב' תשרי
   ג' תשרי    ד' תשרי    ה' תשרי
   ו' תשרי    ז' תשרי    ח' תשרי
   ט' תשרי    י' תשרי    י"א תשרי
   י"ב תשרי    י"ג תשרי    צור קשר
   י"ד תשרי    ט"ו תשרי    ט"ז תשרי
   פורום מדריך הלכות לשון הרע    י"ז תשרי    י"ח תשרי
   י"ט תשרי    כ' תשרי    כ"א תשרי
   כ"ב תשרי    כ"ג תשרי    כ"ד תשרי
   כ"ה תשרי    כ"ו תשרי    כ"ז תשרי
   כ"ח תשרי    כ"ט תשרי    ל' תשרי
   א' חשון    בי חשון    ג' חשון
   ד' חשון    ה' חשון    ו' חשון
   זי חשון    ח' חשון    ט' חשון
   י' חשון    י"א חשון    י"ב חשון
   י"ג חשון    י"ד חשון    ט"ו חשון
   ט"ז חשון    י"ז חשון    י"ח חשון
   י"ט חשון    כ' חשון    כ"א חשון
   כ"ב חשון    כ"ג חשון    כ"ד חשון
   כ"ה חשון    כ"ו חשון    כ"ז חשון
   כ"ח חשון    כ"ט חשון    ל' חשון
   א' כסלו    ב' כסלו    ג' כסלו
   ד' כסלו    ה' כסלו    ו' כסלו
   ז' כסלו    ח' כסלו    ט' כסלו
   י' כסלו    י"א כסלו    י"ב כסלו
   י"ג כסלו    י"ד כסלו    ט"ו כסלו
   ט"ז כסלו    י"ז כסלו    י"ח כסלו
   י"ט כסלו    כ' כסלו    כ"א כסלו
   כ"ב כסלו    כ"ג כסלו    כ"ד כסלו
   כ"ה כסלו    כ"ו כסלו    כ"ז כסלו
   כ"ח כסלו    כ"ט כסלו    ל' כסלו
   א' טבת    ב' טבת    ג' טבת
   ד' טבת    ה' טבת    ו' טבת
   ז' טבת    ח' טבת    ט' טבת
   י' טבת    י"א טבת    י"ב טבת
   י"ג טבת    י"ד טבת    ט"ו טבת
   ט"ז טבת    י"ז טבת    י"ח טבת
   י"ט טבת    כ' טבת    כ"א טבת
   כ"ב טבת    כ"ג טבת    כ"ד טבת
   כ"ה טבת    כ"ו טבת    כ"ז טבת
   כ"ח טבת    כ"ט טבת    הלכות לשון הרע מחלק לימות השבוע
   א' שבט    ב' שבט    ג' שבט
   ד' שבט    ה' שבט    ו' שבט
   ז' שבט    ח' שבט    ט' שבט
   י' שבט    י"א שבט    י"ב שבט
   י"ג שבט    י"ד שבט    ט"ו שבט
   ט"ז שבט    י"ז שבט    י"ח שבט
   י"ט שבט    כ' שבט    כ"א שבט
   כ"ב שבט    כ"ג שבט    כ"ד שבט
   כ"ה שבט    כ"ו שבט    כ"ז שבט
   כ"ח שבט    כ"ט שבט    ל' שבט
   א' אדר    ב' אדר    ג' אדר
   ד' אדר    ה' אדר    ו' אדר
   ז' אדר    ח' אדר    ט' אדר
   י' אדר    י"א אדר    י"ב אדר
   י"ג אדר    י"ד אדר    ט"ו אדר
   ט"ז אדר    י"ז אדר    י"ח אדר
   י"ט אדר    כ' אדר    כ"א אדר
   כ"ב אדר    כ"ג אדר    כ"ד אדר
   כ"ה אדר    כ"ו אדר    כ"ז אדר
   כ"ח אדר    כ"ט אדר    א' ניסן
   ב' ניסן    ג' ניסן    ד' ניסן
   ה' ניסן    ו' ניסן    ז' ניסן
   ח' ניסן    ט' ניסן    י' ניסן
   י"א ניסן    י"ב ניסן    י"ג ניסן
   י"ד ניסן    ט"ו ניסן    ט"ז ניסן
   י"ז ניסן    י"ח ניסן    י"ט ניסן
   כ' ניסן    כ"א ניסן    כ"ב ניסן
   כ"ג ניסן    כ"ד ניסן    כ"ה ניסן
   כ"ו ניסן    כ"ז ניסן    כ"ח ניסן
   כ"ט ניסן    ל' ניסן    א' אייר
   ב' אייר    ג' אייר    ד' אייר
   ה' אייר    ו' אייר    ז' אייר
   ח' אייר    ט' אייר    י' אייר
   י"א אייר    י"ב אייר    י"ג אייר
   י"ד אייר    ט"ו אייר    ט"ז אייר
   י"ז אייר    י"ח אייר    י"ט אייר
   כ' אייר    כ"א אייר    כ"ב אייר
   כ"ג אייר    כ"ד אייר    כ"ה אייר
   כ"ו אייר    כ"ז אייר    כ"ח אייר
   כ"ט אייר    א' סיון    ב' סיון
   ג' סיון    ד' סיון    ה' סיון
   ו' סיון    ז' סיון    ח' סיון
   ט' סיון    י' סיון    י"א סיון
   י"ב סיון    י"ג סיון    י"ד סיון
   ט"ו סיון    ט"ז סיון    י"ז סיון
   י"ח סיון    י"ט סיון    כ' סיון
   כ"א סיון    כ"ב סיון    כ"ג סיון
   כ"ד סיון    כ"ה סיון    כ"ו סיון
   כ"ז סיון    כ"ח סיון    כ"ט סיון
   ל' סיון    א' תמוז    ב' תמוז
   ג' תמוז    ד' תמוז    ה' תמוז
   ו' תמוז    ז' תמוז    ח' תמוז
   ט' תמוז    י' תמוז    י"א תמוז
   י"ב תמוז    י"ג תמוז    י"ד תמוז
   ט"ו תמוז    ט"ז תמוז    י"ז תמוז
   י"ח תמוז    י"ט תמוז    כ' תמוז
   תן שם לפורום    כ"א תמוז    כ"ב תמוז
   כ"ג תמוז    כ"ד תמוז    כ"ה תמוז
   כ"ו תמוז    כ"ז תמוז    כ"ח תמוז
   כ"ט תמוז    א' אב    ב' אב
   ג' אב    ד' אב    ה' אב
   ו' אב    ז' אב    ח' אב
   ט' אב    י' אב    י"א אב
   י"ב אב    י"ג אב    י"ד אב
   ט"ו אב    ט"ז אב    י"ז אב
   י"ח אב    י"ט אב    כ' אב
   כ"א אב    כ"ב אב    כ"ג אב
   כ"ד אב    כ"ה אב    כ"ו אב
   כ"ז אב    כ"ח אב    כ"ט אב
   ל' אב    א' אלול    ב' אלול
   ג' אלול    ד' אלול    ה' אלול
   ו' אלול    ז' אלול    ח' אלול
   ט' אלול    י' אלול    י"א אלול
   י"ב אלול    י"ג אלול    י"ד אלול
   ט"ו אלול    ט"ז אלול    י"ז אלול
   י"ח אלול    י"ט אלול    כ' אלול
   כ"ט אלול    כ"א אלול    כ"ב אלול
   כ"ג אלול    כ"ד אלול    כ"ה אלול
   כ"ו אלול    כ"ז אלול    כ"ח אלול
   כ"ט אלול    שמירת הלשון הרע

 

 
בס"ד
                                                
ספר חפץ חיים

לשון הרע :תועלת -סיוע למדובר

235 יום

כ"ז אייר

לשון הרע על אילו שאינם שומרי מצוות

לאור הכללים שנלמדו לעיל , מתבררים גם כללי לשון הרע ביחס ליהודים שאינם שומרי מצוות כלל וכלל ,

1 - היהודי הממוצע שאינו שומר מצוות בימינו לא זכה לחינוך יהודי משמעותי,בין אם הכיר אורח חיים יהודי כהלכתו ובין אם לאו , החברה היא זו שהרחיקה אותו מהכרת חיי התורה , הרמב"ם מושה אדם כזה לתינוק שנשבה ,אשר שוביו גידלו אותו לאור ערכים זרים ואשר חטאיו נעשים מחמת בורות , אדם כזה יכול להכלל הן בגדר של "עמיך " והן בגדר של "עמיתו "עלינו מוטלת החובה לחנכו מתוך אהבה ,

דאגה ורגישות ואסור בשום פנים לדבר עליו לשון הרע ,


"מהו אומנתו של אדם בעוה"ז!-יעשה עצמו אילם ."

ספר לשון שמירת הלשון

פירוש הלכה כ"ז אייר מחזור ב'

העוון החמור מכל העברות

וזה לשון הגר"א באגרתו הקדושה "עלים לתרופה " והכל יביא במשפט על כל דיבור ,ולא נאבד ,ולא נאבד אפילו דיבור קל ,ולכן אני מזהירך שתרגיל בכל היותר ליושב יחידי , כי חטא הלשון על כולו , כמאמר חכמינו ז"ל, : אלו דברים שאדם אוכל וכו' ,ולשון הרע כנגד כולם {כונתו ז"ל למה שהעתקנו לעיל {פרק ח} בשם הירושלמי פרק א דפאה ,וכן העתיקו הגר"א בספור "שנות אליהו "{ פאה פ"א מ"א , מ"א" הפירוש בארוך , ד"ה והבאת שלום !} ,ומה לי להאריך בזה העוון החמור מכל העברות,"כל עמל האדם לפיהו " {קהלת ו ,ז }- אמרו חכמינו ז"ל {קהיר ו ,ו }, שכל מצותיו ותורותיו של אדם אינו מספיק למה שמוציא מפיו , מה אמנותו של אדם בעולם הזה ? יעשה עצמו כאלם {חולין פט ,א} וידביק שפתותיו כשתי רחים וכו' , וכל כף הקלע {ש"א כה , כט ,} הוכל בהבל פיו של דברים בטלים ,ועל כל דיבור הבל צריך להתקלע מסוף העולם עד סופו , וכל זה בדברים יתרים ,אבל בדברים האסורים ,כגון לשון הרע וליצנות ושבועות ונדרים ומחולקת וקללות , ובפרט בבית -הכנסת ושבת ויום -טוב - על אלו צריך לירד לשאול למטה הרבה מאוד , אפשר לשער גודל היסורין והצרות שסובל בשביל דבור אחד , ולא נאבד אפילו דבור אחד שלא נכתב , בעלי גדפין הולכין תמיד אצל כל אדם ואדם ואין נפרדין ממנו , וכותבין כל דבור ודבור , , " כי עוף השמים יוליך את הקול ובעל כנפים יגיד דברי {קהלת י , כ}, "אל תתן את פיך להטיא את בשרך ,ואל תאומר לפני המלאך כי שגגנה היא וגו' , למה יקצוף וגו' " {שם ה,ה} עד כאן לשון הגר"א,


השיעור היומי                                                                                                             
 
נצור לשונך מדריך להלכות לשון הרע
חפץ חיים