בניית אתרים בחינם
הפוך לדף הבית
הוסף למועדפים
שלח לחבר
 
   מילים יכולות לרפא    סיפור שבת    סגולה בדוקה
   איסור שמיעת לשון הרע    א' תשרי    ב' תשרי
   ג' תשרי    ד' תשרי    ה' תשרי
   ו' תשרי    ז' תשרי    ח' תשרי
   ט' תשרי    י' תשרי    י"א תשרי
   י"ב תשרי    י"ג תשרי    צור קשר
   י"ד תשרי    ט"ו תשרי    ט"ז תשרי
   פורום מדריך הלכות לשון הרע    י"ז תשרי    י"ח תשרי
   י"ט תשרי    כ' תשרי    כ"א תשרי
   כ"ב תשרי    כ"ג תשרי    כ"ד תשרי
   כ"ה תשרי    כ"ו תשרי    כ"ז תשרי
   כ"ח תשרי    כ"ט תשרי    ל' תשרי
   א' חשון    בי חשון    ג' חשון
   ד' חשון    ה' חשון    ו' חשון
   זי חשון    ח' חשון    ט' חשון
   י' חשון    י"א חשון    י"ב חשון
   י"ג חשון    י"ד חשון    ט"ו חשון
   ט"ז חשון    י"ז חשון    י"ח חשון
   י"ט חשון    כ' חשון    כ"א חשון
   כ"ב חשון    כ"ג חשון    כ"ד חשון
   כ"ה חשון    כ"ו חשון    כ"ז חשון
   כ"ח חשון    כ"ט חשון    ל' חשון
   א' כסלו    ב' כסלו    ג' כסלו
   ד' כסלו    ה' כסלו    ו' כסלו
   ז' כסלו    ח' כסלו    ט' כסלו
   י' כסלו    י"א כסלו    י"ב כסלו
   י"ג כסלו    י"ד כסלו    ט"ו כסלו
   ט"ז כסלו    י"ז כסלו    י"ח כסלו
   י"ט כסלו    כ' כסלו    כ"א כסלו
   כ"ב כסלו    כ"ג כסלו    כ"ד כסלו
   כ"ה כסלו    כ"ו כסלו    כ"ז כסלו
   כ"ח כסלו    כ"ט כסלו    ל' כסלו
   א' טבת    ב' טבת    ג' טבת
   ד' טבת    ה' טבת    ו' טבת
   ז' טבת    ח' טבת    ט' טבת
   י' טבת    י"א טבת    י"ב טבת
   י"ג טבת    י"ד טבת    ט"ו טבת
   ט"ז טבת    י"ז טבת    י"ח טבת
   י"ט טבת    כ' טבת    כ"א טבת
   כ"ב טבת    כ"ג טבת    כ"ד טבת
   כ"ה טבת    כ"ו טבת    כ"ז טבת
   כ"ח טבת    כ"ט טבת    הלכות לשון הרע מחלק לימות השבוע
   א' שבט    ב' שבט    ג' שבט
   ד' שבט    ה' שבט    ו' שבט
   ז' שבט    ח' שבט    ט' שבט
   י' שבט    י"א שבט    י"ב שבט
   י"ג שבט    י"ד שבט    ט"ו שבט
   ט"ז שבט    י"ז שבט    י"ח שבט
   י"ט שבט    כ' שבט    כ"א שבט
   כ"ב שבט    כ"ג שבט    כ"ד שבט
   כ"ה שבט    כ"ו שבט    כ"ז שבט
   כ"ח שבט    כ"ט שבט    ל' שבט
   א' אדר    ב' אדר    ג' אדר
   ד' אדר    ה' אדר    ו' אדר
   ז' אדר    ח' אדר    ט' אדר
   י' אדר    י"א אדר    י"ב אדר
   י"ג אדר    י"ד אדר    ט"ו אדר
   ט"ז אדר    י"ז אדר    י"ח אדר
   י"ט אדר    כ' אדר    כ"א אדר
   כ"ב אדר    כ"ג אדר    כ"ד אדר
   כ"ה אדר    כ"ו אדר    כ"ז אדר
   כ"ח אדר    כ"ט אדר    א' ניסן
   ב' ניסן    ג' ניסן    ד' ניסן
   ה' ניסן    ו' ניסן    ז' ניסן
   ח' ניסן    ט' ניסן    י' ניסן
   י"א ניסן    י"ב ניסן    י"ג ניסן
   י"ד ניסן    ט"ו ניסן    ט"ז ניסן
   י"ז ניסן    י"ח ניסן    י"ט ניסן
   כ' ניסן    כ"א ניסן    כ"ב ניסן
   כ"ג ניסן    כ"ד ניסן    כ"ה ניסן
   כ"ו ניסן    כ"ז ניסן    כ"ח ניסן
   כ"ט ניסן    ל' ניסן    א' אייר
   ב' אייר    ג' אייר    ד' אייר
   ה' אייר    ו' אייר    ז' אייר
   ח' אייר    ט' אייר    י' אייר
   י"א אייר    י"ב אייר    י"ג אייר
   י"ד אייר    ט"ו אייר    ט"ז אייר
   י"ז אייר    י"ח אייר    י"ט אייר
   כ' אייר    כ"א אייר    כ"ב אייר
   כ"ג אייר    כ"ד אייר    כ"ה אייר
   כ"ו אייר    כ"ז אייר    כ"ח אייר
   כ"ט אייר    א' סיון    ב' סיון
   ג' סיון    ד' סיון    ה' סיון
   ו' סיון    ז' סיון    ח' סיון
   ט' סיון    י' סיון    י"א סיון
   י"ב סיון    י"ג סיון    י"ד סיון
   ט"ו סיון    ט"ז סיון    י"ז סיון
   י"ח סיון    י"ט סיון    כ' סיון
   כ"א סיון    כ"ב סיון    כ"ג סיון
   כ"ד סיון    כ"ה סיון    כ"ו סיון
   כ"ז סיון    כ"ח סיון    כ"ט סיון
   ל' סיון    א' תמוז    ב' תמוז
   ג' תמוז    ד' תמוז    ה' תמוז
   ו' תמוז    ז' תמוז    ח' תמוז
   ט' תמוז    י' תמוז    י"א תמוז
   י"ב תמוז    י"ג תמוז    י"ד תמוז
   ט"ו תמוז    ט"ז תמוז    י"ז תמוז
   י"ח תמוז    י"ט תמוז    כ' תמוז
   תן שם לפורום    כ"א תמוז    כ"ב תמוז
   כ"ג תמוז    כ"ד תמוז    כ"ה תמוז
   כ"ו תמוז    כ"ז תמוז    כ"ח תמוז
   כ"ט תמוז    א' אב    ב' אב
   ג' אב    ד' אב    ה' אב
   ו' אב    ז' אב    ח' אב
   ט' אב    י' אב    י"א אב
   י"ב אב    י"ג אב    י"ד אב
   ט"ו אב    ט"ז אב    י"ז אב
   י"ח אב    י"ט אב    כ' אב
   כ"א אב    כ"ב אב    כ"ג אב
   כ"ד אב    כ"ה אב    כ"ו אב
   כ"ז אב    כ"ח אב    כ"ט אב
   ל' אב    א' אלול    ב' אלול
   ג' אלול    ד' אלול    ה' אלול
   ו' אלול    ז' אלול    ח' אלול
   ט' אלול    י' אלול    י"א אלול
   י"ב אלול    י"ג אלול    י"ד אלול
   ט"ו אלול    ט"ז אלול    י"ז אלול
   י"ח אלול    י"ט אלול    כ' אלול
   כ"ט אלול    כ"א אלול    כ"ב אלול
   כ"ג אלול    כ"ד אלול    כ"ה אלול
   כ"ו אלול    כ"ז אלול    כ"ח אלול
   כ"ט אלול    שמירת הלשון הרע

 

 
 
י"ז תשרי סדר התשובה
                                                 
אור רבינו
בס"ד


ספר חפץ חיים

לשון הרע

יום 17

י"ז תשרי

סדר התשובה

ראינו שסיפור לשון הרע על הזולת משמעותו פגיעה במעמדו כנברא צלם אלוקים ,

מי שנכשל בלשון הרע יעשה תשובה כמתחייב בכל העבירות שבין אדם למקום :חרטה ,וידיו וקבלה לעתיד ששוב לא יחזור לדבר לשון הרע לעולם ,


אין הוא נצווה לדבר על כך עם האדם שעליו דיבר לשון הרע ולבקש את מחילתו ,
אלא אם כן גרם לו נזק של ממש ,{על סדר התשובה כאשר נגרם נזק על ידי לשון הרע ידבור בהמשך .}


   "על ידי שינצור לשונו ,כמה מהטוב ,שיזמין לו הקב"ה , בידו ישאר "

ספר שמירת הלשון פירוש הלכה י"ז תשרי

מאזן זכיות ועברות

והגאון רבי רפאל ז"ל בספרו "מרפא לשון " באר את הפסוק הזה גם -כן בטוב טעם ודעת , והוא לפי מה שכתב ה"חובות הלבבות " בשער הכניעת {פרק ו} וזה לשונו : הרבה בני -אדם יבואו ליו החשבון , וכשמראים להם מעשיהם ,ימצאו בספר זכיותם זכיות שלא עשו אותם ,ויאמרו ,לא עשינו ! ויאמר להם : אותן אשר דבר בכם וספר בגנותכם : וכן כשיחסד מספר זכיות המספרים בגנותם ,יבקשו אותו בעת ההיא ,ויאמר להם :אבדו מכם בעת שדברתם בפלוני ופלוני !וכן יש מהם גם -כן שימצאו בספר חובותם חובות שלא עשו ,וכשאומרים :לא עשינום ! יאמר להם : נוספו עליכם בעבור פלוני ולפולני שדברתם בם וכו' ,עד כאן לשונו ,, וכן כתבו שארי ספרים הקדושים ,

ואם -כן הדבר ,מי שמטבע חס ושלום במידה הרעה הזאת ,להריק על חברו בחצי לשונו תמיד , לא יועיל לנפשו בשום חכמה ועצה ,אפילו אם ירגיל את נפשו תמיד לתורה ולמצוות , כי מיד שישתכר שבוע או שבועים באיזה אשר נצחי על -ידי תורה ומצוות , ימצא את חברו בחצי פיו ,ויתנם לו זכיותיו לנצח ויקח תמורתם את עונותיו ,ואם אחר -כך ישתכר עוד איזה חדשים או שנים את אשר הנצחי עד יום מותו ,חס ושלום ,

כללו של דבר : האדם הזה עלול הוא שיצא מן העולם נקי מנכסיו , הינו הקנינים הנצחיים של תורה ומצוות ,ויהיה ממלא תמורתם בעונות רבים ועצומים ,מינים ממינים שונים ,של כמה וכמה אנשים ,שלקח מכל אחד לפי ערך הבזיון והכלמה שהגיעה להם על -ידו בימי חייו ,על -כן הזהיר אותנו דוד המלך ,עליו השלום , תחלת הכול לנצור לשונו מרע , ואחר -כך "סור מרע ועשה טוב ", כי על -ידי שינצר לשונו , כמה מהטוב שיזמין לו הקדוש -ברוך -הוא ,אם מעט ואם הרבה על -כל פנים בידו ישאר ,ולא ינתן לאחרים חילו ,
                          השיעור היומי


                                                                                                             
 
נצור לשונך מדריך להלכות לשון הרע
חפץ חיים