בניית אתרים בחינם
הפוך לדף הבית
הוסף למועדפים
שלח לחבר
 
   מילים יכולות לרפא    סיפור שבת    סגולה בדוקה
   איסור שמיעת לשון הרע    א' תשרי    ב' תשרי
   ג' תשרי    ד' תשרי    ה' תשרי
   ו' תשרי    ז' תשרי    ח' תשרי
   ט' תשרי    י' תשרי    י"א תשרי
   י"ב תשרי    י"ג תשרי    צור קשר
   י"ד תשרי    ט"ו תשרי    ט"ז תשרי
   פורום מדריך הלכות לשון הרע    י"ז תשרי    י"ח תשרי
   י"ט תשרי    כ' תשרי    כ"א תשרי
   כ"ב תשרי    כ"ג תשרי    כ"ד תשרי
   כ"ה תשרי    כ"ו תשרי    כ"ז תשרי
   כ"ח תשרי    כ"ט תשרי    ל' תשרי
   א' חשון    בי חשון    ג' חשון
   ד' חשון    ה' חשון    ו' חשון
   זי חשון    ח' חשון    ט' חשון
   י' חשון    י"א חשון    י"ב חשון
   י"ג חשון    י"ד חשון    ט"ו חשון
   ט"ז חשון    י"ז חשון    י"ח חשון
   י"ט חשון    כ' חשון    כ"א חשון
   כ"ב חשון    כ"ג חשון    כ"ד חשון
   כ"ה חשון    כ"ו חשון    כ"ז חשון
   כ"ח חשון    כ"ט חשון    ל' חשון
   א' כסלו    ב' כסלו    ג' כסלו
   ד' כסלו    ה' כסלו    ו' כסלו
   ז' כסלו    ח' כסלו    ט' כסלו
   י' כסלו    י"א כסלו    י"ב כסלו
   י"ג כסלו    י"ד כסלו    ט"ו כסלו
   ט"ז כסלו    י"ז כסלו    י"ח כסלו
   י"ט כסלו    כ' כסלו    כ"א כסלו
   כ"ב כסלו    כ"ג כסלו    כ"ד כסלו
   כ"ה כסלו    כ"ו כסלו    כ"ז כסלו
   כ"ח כסלו    כ"ט כסלו    ל' כסלו
   א' טבת    ב' טבת    ג' טבת
   ד' טבת    ה' טבת    ו' טבת
   ז' טבת    ח' טבת    ט' טבת
   י' טבת    י"א טבת    י"ב טבת
   י"ג טבת    י"ד טבת    ט"ו טבת
   ט"ז טבת    י"ז טבת    י"ח טבת
   י"ט טבת    כ' טבת    כ"א טבת
   כ"ב טבת    כ"ג טבת    כ"ד טבת
   כ"ה טבת    כ"ו טבת    כ"ז טבת
   כ"ח טבת    כ"ט טבת    הלכות לשון הרע מחלק לימות השבוע
   א' שבט    ב' שבט    ג' שבט
   ד' שבט    ה' שבט    ו' שבט
   ז' שבט    ח' שבט    ט' שבט
   י' שבט    י"א שבט    י"ב שבט
   י"ג שבט    י"ד שבט    ט"ו שבט
   ט"ז שבט    י"ז שבט    י"ח שבט
   י"ט שבט    כ' שבט    כ"א שבט
   כ"ב שבט    כ"ג שבט    כ"ד שבט
   כ"ה שבט    כ"ו שבט    כ"ז שבט
   כ"ח שבט    כ"ט שבט    ל' שבט
   א' אדר    ב' אדר    ג' אדר
   ד' אדר    ה' אדר    ו' אדר
   ז' אדר    ח' אדר    ט' אדר
   י' אדר    י"א אדר    י"ב אדר
   י"ג אדר    י"ד אדר    ט"ו אדר
   ט"ז אדר    י"ז אדר    י"ח אדר
   י"ט אדר    כ' אדר    כ"א אדר
   כ"ב אדר    כ"ג אדר    כ"ד אדר
   כ"ה אדר    כ"ו אדר    כ"ז אדר
   כ"ח אדר    כ"ט אדר    א' ניסן
   ב' ניסן    ג' ניסן    ד' ניסן
   ה' ניסן    ו' ניסן    ז' ניסן
   ח' ניסן    ט' ניסן    י' ניסן
   י"א ניסן    י"ב ניסן    י"ג ניסן
   י"ד ניסן    ט"ו ניסן    ט"ז ניסן
   י"ז ניסן    י"ח ניסן    י"ט ניסן
   כ' ניסן    כ"א ניסן    כ"ב ניסן
   כ"ג ניסן    כ"ד ניסן    כ"ה ניסן
   כ"ו ניסן    כ"ז ניסן    כ"ח ניסן
   כ"ט ניסן    ל' ניסן    א' אייר
   ב' אייר    ג' אייר    ד' אייר
   ה' אייר    ו' אייר    ז' אייר
   ח' אייר    ט' אייר    י' אייר
   י"א אייר    י"ב אייר    י"ג אייר
   י"ד אייר    ט"ו אייר    ט"ז אייר
   י"ז אייר    י"ח אייר    י"ט אייר
   כ' אייר    כ"א אייר    כ"ב אייר
   כ"ג אייר    כ"ד אייר    כ"ה אייר
   כ"ו אייר    כ"ז אייר    כ"ח אייר
   כ"ט אייר    א' סיון    ב' סיון
   ג' סיון    ד' סיון    ה' סיון
   ו' סיון    ז' סיון    ח' סיון
   ט' סיון    י' סיון    י"א סיון
   י"ב סיון    י"ג סיון    י"ד סיון
   ט"ו סיון    ט"ז סיון    י"ז סיון
   י"ח סיון    י"ט סיון    כ' סיון
   כ"א סיון    כ"ב סיון    כ"ג סיון
   כ"ד סיון    כ"ה סיון    כ"ו סיון
   כ"ז סיון    כ"ח סיון    כ"ט סיון
   ל' סיון    א' תמוז    ב' תמוז
   ג' תמוז    ד' תמוז    ה' תמוז
   ו' תמוז    ז' תמוז    ח' תמוז
   ט' תמוז    י' תמוז    י"א תמוז
   י"ב תמוז    י"ג תמוז    י"ד תמוז
   ט"ו תמוז    ט"ז תמוז    י"ז תמוז
   י"ח תמוז    י"ט תמוז    כ' תמוז
   תן שם לפורום    כ"א תמוז    כ"ב תמוז
   כ"ג תמוז    כ"ד תמוז    כ"ה תמוז
   כ"ו תמוז    כ"ז תמוז    כ"ח תמוז
   כ"ט תמוז    א' אב    ב' אב
   ג' אב    ד' אב    ה' אב
   ו' אב    ז' אב    ח' אב
   ט' אב    י' אב    י"א אב
   י"ב אב    י"ג אב    י"ד אב
   ט"ו אב    ט"ז אב    י"ז אב
   י"ח אב    י"ט אב    כ' אב
   כ"א אב    כ"ב אב    כ"ג אב
   כ"ד אב    כ"ה אב    כ"ו אב
   כ"ז אב    כ"ח אב    כ"ט אב
   ל' אב    א' אלול    ב' אלול
   ג' אלול    ד' אלול    ה' אלול
   ו' אלול    ז' אלול    ח' אלול
   ט' אלול    י' אלול    י"א אלול
   י"ב אלול    י"ג אלול    י"ד אלול
   ט"ו אלול    ט"ז אלול    י"ז אלול
   י"ח אלול    י"ט אלול    כ' אלול
   כ"ט אלול    כ"א אלול    כ"ב אלול
   כ"ג אלול    כ"ד אלול    כ"ה אלול
   כ"ו אלול    כ"ז אלול    כ"ח אלול
   כ"ט אלול    שמירת הלשון הרע

 

 
בס"ד
                                               

ספר חפץ חיים

לשון הרע : תועלת -סיוע לקרבן

251 יום

י"ד סיון

תועלת הקונה

תועלת הקונה היא תחום חשוב אך רגיש , שבו מותר לספר דברים שמטרתם לתועלת ,

אם חנותי  מחזיר ללקוח פחות עודף מן המניע לו , או שהוא מחייב אותו בתשלום עבור מצרך שהלקוח לא רכש ,אסור להסיק מכך שהחנווני אונו הגון או שהוא רשלך ,כולנו טועים פה ושם , אם הדברים מתרחשים לעיתים קרובות , יש להביאם לתשומת לב החנווני ולהודיעו שאם ימשיכו ,לא יהיה מנוס מלגלותם לקהל קוניו , אם בכל זאת לא יהיה מנוס מלגלותם לקהל קוניו ,אם בכל זאת לא חל שינוי במצב , כי או חייבים להזהיר את הקונים כי יבדקו היטב את העודף שהם מקבלים ואת חשבונות הקינה שלהם ,אסור לרמוז שבעל העסק בלתי הגון ,גם אם יש יסוד לחשד זה ,היות ומספיק שהקונים יחשבו שהוא רשלן {או מתקשה בחשבון } כדי לנקוט באמצעי הזהירות הדרושים ,

כמו כן אסור לספר זאת ליחידים מהירי חימה העלולים ,לדוגמא ,לבזוז את החנות למען הצדק,"ויתר הקב"ה על ע"ז ולא ויתר על מחלוקת "


ספר שמירת הלשון

פירוש הלכה י"ד סיון מחזור ב'

מחלוקת מול שלום

אמרו חכמינו ז"ל {משנת ד' אליעזר פרק ד }: בשלושה מקומות ותר בקדוש -ברוך -הוא על עבודת אלילים ולא ותר על מחלוקת :ראשונה , בימי דור אנוש , בו התחילו לעבוד עבודה אלילים , שנאמר {בראשית ד,כח } "אז הוחל לקרוא בשם ה'" , ולפי שהיה ביניהן שלום האריך להן הקדוש-ברוך-הוא ,אבל דור המבול שהיה ביניהן מחלוקת , שהיו גוזלין וחמסין זה לזה , לא ותר להם , שנאמר {שם ו ,יג} "כי מלאה הארץ חמס וגו' ", שניה ,דבור המדבר ,בשבאו ישראל לידי מעשה העגל , מחל להן הקדוש -ברוך- הוא , אבל בשהיו באין למחלוקת ,לא ותר להן הקדוש -ברוך -הוא , שבכל מקום שאתה מוצא "וילונו " של מחלוקת ,אתה מוצא שם מכה גדולה : מזלן ? ממחלוקת של קורח , שלישית ,פסלו של מיכה - מתוך שהיה שלום ביניהן ,נתן להם ארכא , שנאמר {שופטים יח ,ל }: "ויקימו להם בני דן את הפסל , ויהונתן בן גרשם בן מנשה הוא ובניו היו כוהנים לשבט הדני עד יום גלות הארץ": אבל כשנחלקו השבטים על שבטי יהודה ובנימין ולא היה ביניהן שלום , נעשו אלו פרענות לאלו , כשהיו אלו חוטאין , היה הקדוש -ברוך -הוא מביא את אלו ופורעין מהן ,שנאמר {דה"ב יג ,יז }: " ויכו בהם אביה ועמו מכה רבה, ויפלו חללים מישראל חמש מאות אלף איש בחור ", וכשחטאו שבט יהודה ובנימין , באו עשרת השבטים ופרעו מהן , שנאמר {שם כח ,ו} "ויהרג פקח בן רמליהו ביהודה מאה ועשרים אלף ביום אחד" למדנו מזה ,שבעלי המחלוקת נעשו כלי משחית אלו לאלו,


                    השיעור היומי                                                                                                             
 
נצור לשונך מדריך להלכות לשון הרע
חפץ חיים