בניית אתרים בחינם
הפוך לדף הבית
הוסף למועדפים
שלח לחבר
 
   מילים יכולות לרפא    סיפור שבת    סגולה בדוקה
   איסור שמיעת לשון הרע    א' תשרי    ב' תשרי
   ג' תשרי    ד' תשרי    ה' תשרי
   ו' תשרי    ז' תשרי    ח' תשרי
   ט' תשרי    י' תשרי    י"א תשרי
   י"ב תשרי    י"ג תשרי    צור קשר
   י"ד תשרי    ט"ו תשרי    ט"ז תשרי
   פורום מדריך הלכות לשון הרע    י"ז תשרי    י"ח תשרי
   י"ט תשרי    כ' תשרי    כ"א תשרי
   כ"ב תשרי    כ"ג תשרי    כ"ד תשרי
   כ"ה תשרי    כ"ו תשרי    כ"ז תשרי
   כ"ח תשרי    כ"ט תשרי    ל' תשרי
   א' חשון    בי חשון    ג' חשון
   ד' חשון    ה' חשון    ו' חשון
   זי חשון    ח' חשון    ט' חשון
   י' חשון    י"א חשון    י"ב חשון
   י"ג חשון    י"ד חשון    ט"ו חשון
   ט"ז חשון    י"ז חשון    י"ח חשון
   י"ט חשון    כ' חשון    כ"א חשון
   כ"ב חשון    כ"ג חשון    כ"ד חשון
   כ"ה חשון    כ"ו חשון    כ"ז חשון
   כ"ח חשון    כ"ט חשון    ל' חשון
   א' כסלו    ב' כסלו    ג' כסלו
   ד' כסלו    ה' כסלו    ו' כסלו
   ז' כסלו    ח' כסלו    ט' כסלו
   י' כסלו    י"א כסלו    י"ב כסלו
   י"ג כסלו    י"ד כסלו    ט"ו כסלו
   ט"ז כסלו    י"ז כסלו    י"ח כסלו
   י"ט כסלו    כ' כסלו    כ"א כסלו
   כ"ב כסלו    כ"ג כסלו    כ"ד כסלו
   כ"ה כסלו    כ"ו כסלו    כ"ז כסלו
   כ"ח כסלו    כ"ט כסלו    ל' כסלו
   א' טבת    ב' טבת    ג' טבת
   ד' טבת    ה' טבת    ו' טבת
   ז' טבת    ח' טבת    ט' טבת
   י' טבת    י"א טבת    י"ב טבת
   י"ג טבת    י"ד טבת    ט"ו טבת
   ט"ז טבת    י"ז טבת    י"ח טבת
   י"ט טבת    כ' טבת    כ"א טבת
   כ"ב טבת    כ"ג טבת    כ"ד טבת
   כ"ה טבת    כ"ו טבת    כ"ז טבת
   כ"ח טבת    כ"ט טבת    הלכות לשון הרע מחלק לימות השבוע
   א' שבט    ב' שבט    ג' שבט
   ד' שבט    ה' שבט    ו' שבט
   ז' שבט    ח' שבט    ט' שבט
   י' שבט    י"א שבט    י"ב שבט
   י"ג שבט    י"ד שבט    ט"ו שבט
   ט"ז שבט    י"ז שבט    י"ח שבט
   י"ט שבט    כ' שבט    כ"א שבט
   כ"ב שבט    כ"ג שבט    כ"ד שבט
   כ"ה שבט    כ"ו שבט    כ"ז שבט
   כ"ח שבט    כ"ט שבט    ל' שבט
   א' אדר    ב' אדר    ג' אדר
   ד' אדר    ה' אדר    ו' אדר
   ז' אדר    ח' אדר    ט' אדר
   י' אדר    י"א אדר    י"ב אדר
   י"ג אדר    י"ד אדר    ט"ו אדר
   ט"ז אדר    י"ז אדר    י"ח אדר
   י"ט אדר    כ' אדר    כ"א אדר
   כ"ב אדר    כ"ג אדר    כ"ד אדר
   כ"ה אדר    כ"ו אדר    כ"ז אדר
   כ"ח אדר    כ"ט אדר    א' ניסן
   ב' ניסן    ג' ניסן    ד' ניסן
   ה' ניסן    ו' ניסן    ז' ניסן
   ח' ניסן    ט' ניסן    י' ניסן
   י"א ניסן    י"ב ניסן    י"ג ניסן
   י"ד ניסן    ט"ו ניסן    ט"ז ניסן
   י"ז ניסן    י"ח ניסן    י"ט ניסן
   כ' ניסן    כ"א ניסן    כ"ב ניסן
   כ"ג ניסן    כ"ד ניסן    כ"ה ניסן
   כ"ו ניסן    כ"ז ניסן    כ"ח ניסן
   כ"ט ניסן    ל' ניסן    א' אייר
   ב' אייר    ג' אייר    ד' אייר
   ה' אייר    ו' אייר    ז' אייר
   ח' אייר    ט' אייר    י' אייר
   י"א אייר    י"ב אייר    י"ג אייר
   י"ד אייר    ט"ו אייר    ט"ז אייר
   י"ז אייר    י"ח אייר    י"ט אייר
   כ' אייר    כ"א אייר    כ"ב אייר
   כ"ג אייר    כ"ד אייר    כ"ה אייר
   כ"ו אייר    כ"ז אייר    כ"ח אייר
   כ"ט אייר    א' סיון    ב' סיון
   ג' סיון    ד' סיון    ה' סיון
   ו' סיון    ז' סיון    ח' סיון
   ט' סיון    י' סיון    י"א סיון
   י"ב סיון    י"ג סיון    י"ד סיון
   ט"ו סיון    ט"ז סיון    י"ז סיון
   י"ח סיון    י"ט סיון    כ' סיון
   כ"א סיון    כ"ב סיון    כ"ג סיון
   כ"ד סיון    כ"ה סיון    כ"ו סיון
   כ"ז סיון    כ"ח סיון    כ"ט סיון
   ל' סיון    א' תמוז    ב' תמוז
   ג' תמוז    ד' תמוז    ה' תמוז
   ו' תמוז    ז' תמוז    ח' תמוז
   ט' תמוז    י' תמוז    י"א תמוז
   י"ב תמוז    י"ג תמוז    י"ד תמוז
   ט"ו תמוז    ט"ז תמוז    י"ז תמוז
   י"ח תמוז    י"ט תמוז    כ' תמוז
   תן שם לפורום    כ"א תמוז    כ"ב תמוז
   כ"ג תמוז    כ"ד תמוז    כ"ה תמוז
   כ"ו תמוז    כ"ז תמוז    כ"ח תמוז
   כ"ט תמוז    א' אב    ב' אב
   ג' אב    ד' אב    ה' אב
   ו' אב    ז' אב    ח' אב
   ט' אב    י' אב    י"א אב
   י"ב אב    י"ג אב    י"ד אב
   ט"ו אב    ט"ז אב    י"ז אב
   י"ח אב    י"ט אב    כ' אב
   כ"א אב    כ"ב אב    כ"ג אב
   כ"ד אב    כ"ה אב    כ"ו אב
   כ"ז אב    כ"ח אב    כ"ט אב
   ל' אב    א' אלול    ב' אלול
   ג' אלול    ד' אלול    ה' אלול
   ו' אלול    ז' אלול    ח' אלול
   ט' אלול    י' אלול    י"א אלול
   י"ב אלול    י"ג אלול    י"ד אלול
   ט"ו אלול    ט"ז אלול    י"ז אלול
   י"ח אלול    י"ט אלול    כ' אלול
   כ"ט אלול    כ"א אלול    כ"ב אלול
   כ"ג אלול    כ"ד אלול    כ"ה אלול
   כ"ו אלול    כ"ז אלול    כ"ח אלול
   כ"ט אלול    שמירת הלשון הרע

 

 
בס"ד
                                                 
ספר חפץ חיים

לשון הרע :תעולת -סיוע לקרבן

252 יום

ט"ו סיון

קניה מוצלחת

מותר לספר לידידים ולשכנים על חנות שבת ניתן לקנות בזול יותר או באיכות טובה יולתר מאשר במקום בו הם רגילים לערוך את קניותיהם

גם כאן חייבים להתמלא מספר תנאים ,

המידע צריך להיות מכלי ראשון , {אם אין אפשרות לבדוק את המידע ממקור ראשון יהיה צורך לומר: "שמעתי אבל לא הצלחתי לאמת את הדברים ...." {ראה לעיל ,יום 42 ,} צריך לוודא שאכן טיב המוצר עולה על המוצרים צריך לוודא שאכן טיב המוצר עולה על המוצרים האחרים {שמות יוקרתיים אינם בהכרח ערובה לטיב מעולה }, כשיש הגבדל משמעותי במחיר יש לברר אם המוצר הזול איננו באיכות ירודה לעומת זו של היקר יותר,

חייבים לוודא מעל לכל ספק שהחנות הזולה , אינה משווקת סחורה גנובה , שרכישתה אסורה על פי הדין ,"כל זמן שיש שלום בפמליא של מטה , יש שלום בפמליא של מעלה "ספר שמירת הלשון

פירוש הלכה ט"ו סיון מחזור ב'

המחלוקת זורעת הרס וחרבן

קשה היא המחלוקת שהיא מביאה לידי סכנות נפשות שעל -ידי מריבה שהיתה בין רועי מקנה אברהם ובין רועי מקנה לוט נתפרדו זה מזה ,ונתגלגל והלך לוט לסדם ,וכמעט שאבד עמהן ,

וקשה היא המחלוקת ,שהיא מביאה את האדם לידי האדם לידי מלקות , שנאמר , {דברים כה ,א"ב } "כי יהיה ריב בין אנשים וגו'  ,והיה אם כן הכות הרשע "- מי גרם לו ללקות ? הרי אומר המחלוקת ,

קשה היא המחלוקת ,שהיא מביאה לידי מיתה ,שנאמר שנאמר {שמות כא , כב -כג } "וכי ינצו אנשים וננפו אשה הרה וגו' ": ואם אסון יהיה ,ונתתה נפש תחת נפש וגו' " -מי גרם לה ? הוי אומר המחלוקת , ואמרו חכמינו ז"ל {דא"ז סו, פרק ט }: מחלוקת בבית - סופו לחרב , מחלוקת בבית הכנסת - סופו להתפזר ,ולא עוד אלא שסופו להשמם , מחלוקת בעיר - שפיכות דמים בעיר , שני תלמידי חכמים הדרין בעיר אחת , וכן שני בתי -דינין וביניהן מחלוקת - סופן למות ,ולא עוד אלא שסופו להשמם מחלוקת בעיר -שפיכות דמים בעיר שני תלמידי חכמים הדרין בעיר אחת , וכן שני בתי דינין , וביניהן מחלוקת - סופן למות ולא עוד , שמחלוקת בית הדין -חרבן עולם ,תדע שכן הוא , שכל זמן שיש שלום כפמליא של מטה , יש שלום בפמליא של מעלה שנאמר {עמוס ט , ו} "הבונה בשמים מעלותו ", אימתי ? בזמן "ואגדתו על ארץ יסדה ", כלומר בזמן שישראל נאגדין באגדה אחת ובשלום זה עם זה ,                השיעור היומי,                                                                                                             
 
נצור לשונך מדריך להלכות לשון הרע
חפץ חיים