בניית אתרים בחינם
הפוך לדף הבית
הוסף למועדפים
שלח לחבר
 
   מילים יכולות לרפא    סיפור שבת    סגולה בדוקה
   איסור שמיעת לשון הרע    א' תשרי    ב' תשרי
   ג' תשרי    ד' תשרי    ה' תשרי
   ו' תשרי    ז' תשרי    ח' תשרי
   ט' תשרי    י' תשרי    י"א תשרי
   י"ב תשרי    י"ג תשרי    צור קשר
   י"ד תשרי    ט"ו תשרי    ט"ז תשרי
   פורום מדריך הלכות לשון הרע    י"ז תשרי    י"ח תשרי
   י"ט תשרי    כ' תשרי    כ"א תשרי
   כ"ב תשרי    כ"ג תשרי    כ"ד תשרי
   כ"ה תשרי    כ"ו תשרי    כ"ז תשרי
   כ"ח תשרי    כ"ט תשרי    ל' תשרי
   א' חשון    בי חשון    ג' חשון
   ד' חשון    ה' חשון    ו' חשון
   זי חשון    ח' חשון    ט' חשון
   י' חשון    י"א חשון    י"ב חשון
   י"ג חשון    י"ד חשון    ט"ו חשון
   ט"ז חשון    י"ז חשון    י"ח חשון
   י"ט חשון    כ' חשון    כ"א חשון
   כ"ב חשון    כ"ג חשון    כ"ד חשון
   כ"ה חשון    כ"ו חשון    כ"ז חשון
   כ"ח חשון    כ"ט חשון    ל' חשון
   א' כסלו    ב' כסלו    ג' כסלו
   ד' כסלו    ה' כסלו    ו' כסלו
   ז' כסלו    ח' כסלו    ט' כסלו
   י' כסלו    י"א כסלו    י"ב כסלו
   י"ג כסלו    י"ד כסלו    ט"ו כסלו
   ט"ז כסלו    י"ז כסלו    י"ח כסלו
   י"ט כסלו    כ' כסלו    כ"א כסלו
   כ"ב כסלו    כ"ג כסלו    כ"ד כסלו
   כ"ה כסלו    כ"ו כסלו    כ"ז כסלו
   כ"ח כסלו    כ"ט כסלו    ל' כסלו
   א' טבת    ב' טבת    ג' טבת
   ד' טבת    ה' טבת    ו' טבת
   ז' טבת    ח' טבת    ט' טבת
   י' טבת    י"א טבת    י"ב טבת
   י"ג טבת    י"ד טבת    ט"ו טבת
   ט"ז טבת    י"ז טבת    י"ח טבת
   י"ט טבת    כ' טבת    כ"א טבת
   כ"ב טבת    כ"ג טבת    כ"ד טבת
   כ"ה טבת    כ"ו טבת    כ"ז טבת
   כ"ח טבת    כ"ט טבת    הלכות לשון הרע מחלק לימות השבוע
   א' שבט    ב' שבט    ג' שבט
   ד' שבט    ה' שבט    ו' שבט
   ז' שבט    ח' שבט    ט' שבט
   י' שבט    י"א שבט    י"ב שבט
   י"ג שבט    י"ד שבט    ט"ו שבט
   ט"ז שבט    י"ז שבט    י"ח שבט
   י"ט שבט    כ' שבט    כ"א שבט
   כ"ב שבט    כ"ג שבט    כ"ד שבט
   כ"ה שבט    כ"ו שבט    כ"ז שבט
   כ"ח שבט    כ"ט שבט    ל' שבט
   א' אדר    ב' אדר    ג' אדר
   ד' אדר    ה' אדר    ו' אדר
   ז' אדר    ח' אדר    ט' אדר
   י' אדר    י"א אדר    י"ב אדר
   י"ג אדר    י"ד אדר    ט"ו אדר
   ט"ז אדר    י"ז אדר    י"ח אדר
   י"ט אדר    כ' אדר    כ"א אדר
   כ"ב אדר    כ"ג אדר    כ"ד אדר
   כ"ה אדר    כ"ו אדר    כ"ז אדר
   כ"ח אדר    כ"ט אדר    א' ניסן
   ב' ניסן    ג' ניסן    ד' ניסן
   ה' ניסן    ו' ניסן    ז' ניסן
   ח' ניסן    ט' ניסן    י' ניסן
   י"א ניסן    י"ב ניסן    י"ג ניסן
   י"ד ניסן    ט"ו ניסן    ט"ז ניסן
   י"ז ניסן    י"ח ניסן    י"ט ניסן
   כ' ניסן    כ"א ניסן    כ"ב ניסן
   כ"ג ניסן    כ"ד ניסן    כ"ה ניסן
   כ"ו ניסן    כ"ז ניסן    כ"ח ניסן
   כ"ט ניסן    ל' ניסן    א' אייר
   ב' אייר    ג' אייר    ד' אייר
   ה' אייר    ו' אייר    ז' אייר
   ח' אייר    ט' אייר    י' אייר
   י"א אייר    י"ב אייר    י"ג אייר
   י"ד אייר    ט"ו אייר    ט"ז אייר
   י"ז אייר    י"ח אייר    י"ט אייר
   כ' אייר    כ"א אייר    כ"ב אייר
   כ"ג אייר    כ"ד אייר    כ"ה אייר
   כ"ו אייר    כ"ז אייר    כ"ח אייר
   כ"ט אייר    א' סיון    ב' סיון
   ג' סיון    ד' סיון    ה' סיון
   ו' סיון    ז' סיון    ח' סיון
   ט' סיון    י' סיון    י"א סיון
   י"ב סיון    י"ג סיון    י"ד סיון
   ט"ו סיון    ט"ז סיון    י"ז סיון
   י"ח סיון    י"ט סיון    כ' סיון
   כ"א סיון    כ"ב סיון    כ"ג סיון
   כ"ד סיון    כ"ה סיון    כ"ו סיון
   כ"ז סיון    כ"ח סיון    כ"ט סיון
   ל' סיון    א' תמוז    ב' תמוז
   ג' תמוז    ד' תמוז    ה' תמוז
   ו' תמוז    ז' תמוז    ח' תמוז
   ט' תמוז    י' תמוז    י"א תמוז
   י"ב תמוז    י"ג תמוז    י"ד תמוז
   ט"ו תמוז    ט"ז תמוז    י"ז תמוז
   י"ח תמוז    י"ט תמוז    כ' תמוז
   תן שם לפורום    כ"א תמוז    כ"ב תמוז
   כ"ג תמוז    כ"ד תמוז    כ"ה תמוז
   כ"ו תמוז    כ"ז תמוז    כ"ח תמוז
   כ"ט תמוז    א' אב    ב' אב
   ג' אב    ד' אב    ה' אב
   ו' אב    ז' אב    ח' אב
   ט' אב    י' אב    י"א אב
   י"ב אב    י"ג אב    י"ד אב
   ט"ו אב    ט"ז אב    י"ז אב
   י"ח אב    י"ט אב    כ' אב
   כ"א אב    כ"ב אב    כ"ג אב
   כ"ד אב    כ"ה אב    כ"ו אב
   כ"ז אב    כ"ח אב    כ"ט אב
   ל' אב    א' אלול    ב' אלול
   ג' אלול    ד' אלול    ה' אלול
   ו' אלול    ז' אלול    ח' אלול
   ט' אלול    י' אלול    י"א אלול
   י"ב אלול    י"ג אלול    י"ד אלול
   ט"ו אלול    ט"ז אלול    י"ז אלול
   י"ח אלול    י"ט אלול    כ' אלול
   כ"ט אלול    כ"א אלול    כ"ב אלול
   כ"ג אלול    כ"ד אלול    כ"ה אלול
   כ"ו אלול    כ"ז אלול    כ"ח אלול
   כ"ט אלול    שמירת הלשון הרע

 

י"ז חשון אך ורק כמוצא אחרון
                                                     
אור רבינו
בס"ד

ספר חפץ חיים

לשון הרע :תועלת

47 יום

י"ז חשון

אך ורק כמוצא אחרון

-תנאי ששי :אין למתוח ביקורת כל עוד קיימת אפשר אחרת ,
אם קיימת דרך כל שהיא בנוסף לתוכחה האישית , שכאמצעותה אפשר להימנע מלדבר בגנותו של אדם ,חייבים לנקוט באותה דרך גם כשהגנות נאמרת לשם תועלת , מיטב להימנע ממנה ככל האפשר ,

כמו כן , כאשר נחוץ לספר את הגנאי ,יש לשקול היטב עד כמה מותר לספר כדי להשיג את התועלת היטב עד כמה מותר לספר כדי להשיג את התועלת הרצויה , כל תוספת בלתי - נחוצה של דברי גנאי היא בגדר לשון הרע,
יתר על כן ,גם כאשר ברור שחייבים להביא לידיעת פלוני מידע שלילי מסוים של זולתו , חייבים לחפש את אופן הביטוי המתון ביותר , עדיף לכוון את השומע באופן שיגלה בעצמו את הדברים מאשר לבטא זאת ישירות במילים ,

כאשר משווים בין שני מועדים למישרה ,לרוב די בכך אם מזכירים את מעלותיו של האחד מבלי לציין את מגרעותיו של השני , בכל מקרה , תמיד עדיף להשתדל למעט בכל האפשר בציון מגרעות ,ספר שמירת הלשון

פירוש הלכה י"ז חשון מחזור א'

למוד קל וחומר ממרים

ובאיזה זמן היה המעשה ? " בצאתכם ממצרים " שהמעשה היה אז בתחלה שנה שניה לצאתם ממצרים ,ועדין לא נתודע לכל גודל העונש המגיע עבור זה {ומה שכתוב אצל משה לכל גודל העונש המגיע עבור זה {ומה שכתוב אצל משה רבנו {שמות ד ,ו }- תכף ומיד הוסר ממנו ,כמו שכתוב {שם ו }: "והנה שבה כבשרו "] מה שאין כן אחר-כך , בעת שהיו צריכין לכנס לארץ ,ונתקלקל על -ידי הלשון הרע של המרגלים ,היה העוון הרבה יותר גדול , שראו ענשה של מרים ולא לקחו מוסר , ולכך נסמוך פרשה שלח לפרשת מרים וכפרוש רש"י שם {י"ג כ },
והנה מכל זה יוכל האדם להתבונן בקל -וחומר שהיום שכולנו אזובי קיר לגבי מרים הנביאה , וגם ידוע לכל מהעונש הגדול המגיע עבור זה ממעשה מרים ומרגלים - אם לא ישמור את עצמו מלשון הרע אפילו אם לא יהיה רק בעין מעשה מרים , ובפרט אם בכוונה ידבר את הלשון הרע כדי לגנות חברו ולבישו , בודאי לא יהיה נקי מעונש הגדול של צרעת או עונשים אחרים תמורתם {כמו שכתבנו לע"ל שער א,פרקים ה"ו} ולא יקיפו לו עד לאחר זמן , והשומע ומקיים תמיד לזכור באופן זה בודאי ינצל מעוון זה ,
וממילא נכין מכל זה דצריך כל איש ישראל לידע פרטי דיני לשון הרע כדי שידע ממה להזהר , דאם לא כן , מה יועיל לו זכירת מעשה מרים , אם היצר הרע מפתהו שאין דבור זה נכנס בכלל לשון הרע , או שעל איש כזה לא צותה התורה באסור לשון הרע ,

השיעור היומי                                                                                                             
 
נצור לשונך מדריך להלכות לשון הרע
חפץ חיים