בניית אתרים בחינם
הפוך לדף הבית
הוסף למועדפים
שלח לחבר
 
   מילים יכולות לרפא    סיפור שבת    סגולה בדוקה
   איסור שמיעת לשון הרע    א' תשרי    ב' תשרי
   ג' תשרי    ד' תשרי    ה' תשרי
   ו' תשרי    ז' תשרי    ח' תשרי
   ט' תשרי    י' תשרי    י"א תשרי
   י"ב תשרי    י"ג תשרי    צור קשר
   י"ד תשרי    ט"ו תשרי    ט"ז תשרי
   פורום מדריך הלכות לשון הרע    י"ז תשרי    י"ח תשרי
   י"ט תשרי    כ' תשרי    כ"א תשרי
   כ"ב תשרי    כ"ג תשרי    כ"ד תשרי
   כ"ה תשרי    כ"ו תשרי    כ"ז תשרי
   כ"ח תשרי    כ"ט תשרי    ל' תשרי
   א' חשון    בי חשון    ג' חשון
   ד' חשון    ה' חשון    ו' חשון
   זי חשון    ח' חשון    ט' חשון
   י' חשון    י"א חשון    י"ב חשון
   י"ג חשון    י"ד חשון    ט"ו חשון
   ט"ז חשון    י"ז חשון    י"ח חשון
   י"ט חשון    כ' חשון    כ"א חשון
   כ"ב חשון    כ"ג חשון    כ"ד חשון
   כ"ה חשון    כ"ו חשון    כ"ז חשון
   כ"ח חשון    כ"ט חשון    ל' חשון
   א' כסלו    ב' כסלו    ג' כסלו
   ד' כסלו    ה' כסלו    ו' כסלו
   ז' כסלו    ח' כסלו    ט' כסלו
   י' כסלו    י"א כסלו    י"ב כסלו
   י"ג כסלו    י"ד כסלו    ט"ו כסלו
   ט"ז כסלו    י"ז כסלו    י"ח כסלו
   י"ט כסלו    כ' כסלו    כ"א כסלו
   כ"ב כסלו    כ"ג כסלו    כ"ד כסלו
   כ"ה כסלו    כ"ו כסלו    כ"ז כסלו
   כ"ח כסלו    כ"ט כסלו    ל' כסלו
   א' טבת    ב' טבת    ג' טבת
   ד' טבת    ה' טבת    ו' טבת
   ז' טבת    ח' טבת    ט' טבת
   י' טבת    י"א טבת    י"ב טבת
   י"ג טבת    י"ד טבת    ט"ו טבת
   ט"ז טבת    י"ז טבת    י"ח טבת
   י"ט טבת    כ' טבת    כ"א טבת
   כ"ב טבת    כ"ג טבת    כ"ד טבת
   כ"ה טבת    כ"ו טבת    כ"ז טבת
   כ"ח טבת    כ"ט טבת    הלכות לשון הרע מחלק לימות השבוע
   א' שבט    ב' שבט    ג' שבט
   ד' שבט    ה' שבט    ו' שבט
   ז' שבט    ח' שבט    ט' שבט
   י' שבט    י"א שבט    י"ב שבט
   י"ג שבט    י"ד שבט    ט"ו שבט
   ט"ז שבט    י"ז שבט    י"ח שבט
   י"ט שבט    כ' שבט    כ"א שבט
   כ"ב שבט    כ"ג שבט    כ"ד שבט
   כ"ה שבט    כ"ו שבט    כ"ז שבט
   כ"ח שבט    כ"ט שבט    ל' שבט
   א' אדר    ב' אדר    ג' אדר
   ד' אדר    ה' אדר    ו' אדר
   ז' אדר    ח' אדר    ט' אדר
   י' אדר    י"א אדר    י"ב אדר
   י"ג אדר    י"ד אדר    ט"ו אדר
   ט"ז אדר    י"ז אדר    י"ח אדר
   י"ט אדר    כ' אדר    כ"א אדר
   כ"ב אדר    כ"ג אדר    כ"ד אדר
   כ"ה אדר    כ"ו אדר    כ"ז אדר
   כ"ח אדר    כ"ט אדר    א' ניסן
   ב' ניסן    ג' ניסן    ד' ניסן
   ה' ניסן    ו' ניסן    ז' ניסן
   ח' ניסן    ט' ניסן    י' ניסן
   י"א ניסן    י"ב ניסן    י"ג ניסן
   י"ד ניסן    ט"ו ניסן    ט"ז ניסן
   י"ז ניסן    י"ח ניסן    י"ט ניסן
   כ' ניסן    כ"א ניסן    כ"ב ניסן
   כ"ג ניסן    כ"ד ניסן    כ"ה ניסן
   כ"ו ניסן    כ"ז ניסן    כ"ח ניסן
   כ"ט ניסן    ל' ניסן    א' אייר
   ב' אייר    ג' אייר    ד' אייר
   ה' אייר    ו' אייר    ז' אייר
   ח' אייר    ט' אייר    י' אייר
   י"א אייר    י"ב אייר    י"ג אייר
   י"ד אייר    ט"ו אייר    ט"ז אייר
   י"ז אייר    י"ח אייר    י"ט אייר
   כ' אייר    כ"א אייר    כ"ב אייר
   כ"ג אייר    כ"ד אייר    כ"ה אייר
   כ"ו אייר    כ"ז אייר    כ"ח אייר
   כ"ט אייר    א' סיון    ב' סיון
   ג' סיון    ד' סיון    ה' סיון
   ו' סיון    ז' סיון    ח' סיון
   ט' סיון    י' סיון    י"א סיון
   י"ב סיון    י"ג סיון    י"ד סיון
   ט"ו סיון    ט"ז סיון    י"ז סיון
   י"ח סיון    י"ט סיון    כ' סיון
   כ"א סיון    כ"ב סיון    כ"ג סיון
   כ"ד סיון    כ"ה סיון    כ"ו סיון
   כ"ז סיון    כ"ח סיון    כ"ט סיון
   ל' סיון    א' תמוז    ב' תמוז
   ג' תמוז    ד' תמוז    ה' תמוז
   ו' תמוז    ז' תמוז    ח' תמוז
   ט' תמוז    י' תמוז    י"א תמוז
   י"ב תמוז    י"ג תמוז    י"ד תמוז
   ט"ו תמוז    ט"ז תמוז    י"ז תמוז
   י"ח תמוז    י"ט תמוז    כ' תמוז
   תן שם לפורום    כ"א תמוז    כ"ב תמוז
   כ"ג תמוז    כ"ד תמוז    כ"ה תמוז
   כ"ו תמוז    כ"ז תמוז    כ"ח תמוז
   כ"ט תמוז    א' אב    ב' אב
   ג' אב    ד' אב    ה' אב
   ו' אב    ז' אב    ח' אב
   ט' אב    י' אב    י"א אב
   י"ב אב    י"ג אב    י"ד אב
   ט"ו אב    ט"ז אב    י"ז אב
   י"ח אב    י"ט אב    כ' אב
   כ"א אב    כ"ב אב    כ"ג אב
   כ"ד אב    כ"ה אב    כ"ו אב
   כ"ז אב    כ"ח אב    כ"ט אב
   ל' אב    א' אלול    ב' אלול
   ג' אלול    ד' אלול    ה' אלול
   ו' אלול    ז' אלול    ח' אלול
   ט' אלול    י' אלול    י"א אלול
   י"ב אלול    י"ג אלול    י"ד אלול
   ט"ו אלול    ט"ז אלול    י"ז אלול
   י"ח אלול    י"ט אלול    כ' אלול
   כ"ט אלול    כ"א אלול    כ"ב אלול
   כ"ג אלול    כ"ד אלול    כ"ה אלול
   כ"ו אלול    כ"ז אלול    כ"ח אלול
   כ"ט אלול    שמירת הלשון הרע

 

י"ח חשון גרימת נזק
                                                
אור רבינו
בס"ד

ספר חפץ חיים

לשון הרע :תועלת

48 יום

י"ח חשון

גרימת נזק

-תנאי שביעי : מניעת נזק מיותר,

כפי שהוזכר לעיל , ההיתר לספר לשון הרע לתועלת הוא מבוסס על העקרון המאפשר לספר גנות כאשר מכוונים לתועלת חיובית ,

הכוונה בכך היא אך ורק לדברי גנאי שאין בהם משום גרימת נזק אולם אסור לספר דברים מזיקים גם כשמכוונים לשם תועלת במקרה זה יש לברר את ההלכה ועל סמך ידיעתה לומר רק מה שמותר ,


" מילה בסלע שתיקה בתרי "ספר שמירת הלשון

פירוש הלכה י"ח חשון מחזור א'

גדול ענשו של המדבר לשון הרע

וגם גרשו {קה"ר פר ה, נ} על פסוק {קהלת ה ה }: " אל תתן את פיך לחטיא את בשדך ", אל תאמור לשון הרע בפיך , להעניש כל בשרך בחטא זה ,רבנן פתרי המקרא הזה במרים , "אל תתן את וגו' - זו מרים ,דכתיב {במדבר יב ב} "והנה מרים מצרעת כשלג " :" ואל תאמור לפני המלאך "- זה משה , שנאמר {במדבר כ ,טז} "וישלח מלאך ויוציאנו ממצרים ": " כי שננה היא " - הוא שנאמר {שם יב ,יא} "אשר גואלנו ואשר חטאנו ": " למה יקצף האלוהים על קולך" - על לשון הרע שאמרת על משה , שנאמר :" ויתר אף ה' בם וילך ": "וחבל את מעשה ידיך "- אמר רבי יוחנן : בפיה חטאה , וכל איבריה לקו , שנאמר :" והענן סר מעל האוהל והנה מרים וגו' " הדא הוא דכתיב :" אל תתן את פיך לחטיא את בשרך וגו' " "שומר פיו ולשונו וגו' " משלי כא, כג }
וגרסינן באלה -בדברים -רבה {פרשה ו ,ד }: אמר רבי חגי : אין הנגעים באין אלא על לשון הרע , רבנן אמרי : תדע לך שהוא כן , שהרי מרים הצדקת , על -ידי שדיברה במשה אחיה קרבו בה הנגעים שנאמר {דברים כג ,ט} "זכור את אשר עשה ה' אלהיך למרים בדרך בצאתכם ממצרים ", הדא הוא דכתיב {תהילים נ , כ}: "תשב באתיך תדבר , בכן אמך תתן דפי וגו' " - רבי יהושע בן -לוי אמר : אם הרגלת לשונך לדבר באחיך שמאביך ולא מאמך ,סופך :" בבן אמך תתן דופי ", שכל מי שמלאו לבו לדבר במי שגדול ממנו ,גורם רעה לעצמו , שיקרבו בו הנגעים , ואם אין אתה מאמין - הרי מרים הצדקת סימן לכל בעלי לשון הרע , הוי :" זכור את אשר עשה ה' אלהיך למרים וגו' " אמר רבין שמעון : ומה מרים הצדקת , שלא נתכונה לומר לשון הרע , אלא דיברה בשביל אחיה לטובתו , כך {עין בחפץ -חיים ,חלק א , כלל ח,בבאר מים חיים , סעיף -קטן א }- אותן הרשעים ,שמתכונין לומר לשון הרע על חבריהם לחתוך על חייהם ,על אחת כמה וכמה שיחתוך הקדוש -ברוך -הוא את לשונם שנאמר {תהילים יב, ד }: "יכרת ה' כל שפתי חלקות "


השיעור היומי


                                                                                                             
 
נצור לשונך מדריך להלכות לשון הרע
חפץ חיים