בניית אתרים בחינם
הפוך לדף הבית
הוסף למועדפים
שלח לחבר
 
   מילים יכולות לרפא    סיפור שבת    סגולה בדוקה
   איסור שמיעת לשון הרע    א' תשרי    ב' תשרי
   ג' תשרי    ד' תשרי    ה' תשרי
   ו' תשרי    ז' תשרי    ח' תשרי
   ט' תשרי    י' תשרי    י"א תשרי
   י"ב תשרי    י"ג תשרי    צור קשר
   י"ד תשרי    ט"ו תשרי    ט"ז תשרי
   פורום מדריך הלכות לשון הרע    י"ז תשרי    י"ח תשרי
   י"ט תשרי    כ' תשרי    כ"א תשרי
   כ"ב תשרי    כ"ג תשרי    כ"ד תשרי
   כ"ה תשרי    כ"ו תשרי    כ"ז תשרי
   כ"ח תשרי    כ"ט תשרי    ל' תשרי
   א' חשון    בי חשון    ג' חשון
   ד' חשון    ה' חשון    ו' חשון
   זי חשון    ח' חשון    ט' חשון
   י' חשון    י"א חשון    י"ב חשון
   י"ג חשון    י"ד חשון    ט"ו חשון
   ט"ז חשון    י"ז חשון    י"ח חשון
   י"ט חשון    כ' חשון    כ"א חשון
   כ"ב חשון    כ"ג חשון    כ"ד חשון
   כ"ה חשון    כ"ו חשון    כ"ז חשון
   כ"ח חשון    כ"ט חשון    ל' חשון
   א' כסלו    ב' כסלו    ג' כסלו
   ד' כסלו    ה' כסלו    ו' כסלו
   ז' כסלו    ח' כסלו    ט' כסלו
   י' כסלו    י"א כסלו    י"ב כסלו
   י"ג כסלו    י"ד כסלו    ט"ו כסלו
   ט"ז כסלו    י"ז כסלו    י"ח כסלו
   י"ט כסלו    כ' כסלו    כ"א כסלו
   כ"ב כסלו    כ"ג כסלו    כ"ד כסלו
   כ"ה כסלו    כ"ו כסלו    כ"ז כסלו
   כ"ח כסלו    כ"ט כסלו    ל' כסלו
   א' טבת    ב' טבת    ג' טבת
   ד' טבת    ה' טבת    ו' טבת
   ז' טבת    ח' טבת    ט' טבת
   י' טבת    י"א טבת    י"ב טבת
   י"ג טבת    י"ד טבת    ט"ו טבת
   ט"ז טבת    י"ז טבת    י"ח טבת
   י"ט טבת    כ' טבת    כ"א טבת
   כ"ב טבת    כ"ג טבת    כ"ד טבת
   כ"ה טבת    כ"ו טבת    כ"ז טבת
   כ"ח טבת    כ"ט טבת    הלכות לשון הרע מחלק לימות השבוע
   א' שבט    ב' שבט    ג' שבט
   ד' שבט    ה' שבט    ו' שבט
   ז' שבט    ח' שבט    ט' שבט
   י' שבט    י"א שבט    י"ב שבט
   י"ג שבט    י"ד שבט    ט"ו שבט
   ט"ז שבט    י"ז שבט    י"ח שבט
   י"ט שבט    כ' שבט    כ"א שבט
   כ"ב שבט    כ"ג שבט    כ"ד שבט
   כ"ה שבט    כ"ו שבט    כ"ז שבט
   כ"ח שבט    כ"ט שבט    ל' שבט
   א' אדר    ב' אדר    ג' אדר
   ד' אדר    ה' אדר    ו' אדר
   ז' אדר    ח' אדר    ט' אדר
   י' אדר    י"א אדר    י"ב אדר
   י"ג אדר    י"ד אדר    ט"ו אדר
   ט"ז אדר    י"ז אדר    י"ח אדר
   י"ט אדר    כ' אדר    כ"א אדר
   כ"ב אדר    כ"ג אדר    כ"ד אדר
   כ"ה אדר    כ"ו אדר    כ"ז אדר
   כ"ח אדר    כ"ט אדר    א' ניסן
   ב' ניסן    ג' ניסן    ד' ניסן
   ה' ניסן    ו' ניסן    ז' ניסן
   ח' ניסן    ט' ניסן    י' ניסן
   י"א ניסן    י"ב ניסן    י"ג ניסן
   י"ד ניסן    ט"ו ניסן    ט"ז ניסן
   י"ז ניסן    י"ח ניסן    י"ט ניסן
   כ' ניסן    כ"א ניסן    כ"ב ניסן
   כ"ג ניסן    כ"ד ניסן    כ"ה ניסן
   כ"ו ניסן    כ"ז ניסן    כ"ח ניסן
   כ"ט ניסן    ל' ניסן    א' אייר
   ב' אייר    ג' אייר    ד' אייר
   ה' אייר    ו' אייר    ז' אייר
   ח' אייר    ט' אייר    י' אייר
   י"א אייר    י"ב אייר    י"ג אייר
   י"ד אייר    ט"ו אייר    ט"ז אייר
   י"ז אייר    י"ח אייר    י"ט אייר
   כ' אייר    כ"א אייר    כ"ב אייר
   כ"ג אייר    כ"ד אייר    כ"ה אייר
   כ"ו אייר    כ"ז אייר    כ"ח אייר
   כ"ט אייר    א' סיון    ב' סיון
   ג' סיון    ד' סיון    ה' סיון
   ו' סיון    ז' סיון    ח' סיון
   ט' סיון    י' סיון    י"א סיון
   י"ב סיון    י"ג סיון    י"ד סיון
   ט"ו סיון    ט"ז סיון    י"ז סיון
   י"ח סיון    י"ט סיון    כ' סיון
   כ"א סיון    כ"ב סיון    כ"ג סיון
   כ"ד סיון    כ"ה סיון    כ"ו סיון
   כ"ז סיון    כ"ח סיון    כ"ט סיון
   ל' סיון    א' תמוז    ב' תמוז
   ג' תמוז    ד' תמוז    ה' תמוז
   ו' תמוז    ז' תמוז    ח' תמוז
   ט' תמוז    י' תמוז    י"א תמוז
   י"ב תמוז    י"ג תמוז    י"ד תמוז
   ט"ו תמוז    ט"ז תמוז    י"ז תמוז
   י"ח תמוז    י"ט תמוז    כ' תמוז
   תן שם לפורום    כ"א תמוז    כ"ב תמוז
   כ"ג תמוז    כ"ד תמוז    כ"ה תמוז
   כ"ו תמוז    כ"ז תמוז    כ"ח תמוז
   כ"ט תמוז    א' אב    ב' אב
   ג' אב    ד' אב    ה' אב
   ו' אב    ז' אב    ח' אב
   ט' אב    י' אב    י"א אב
   י"ב אב    י"ג אב    י"ד אב
   ט"ו אב    ט"ז אב    י"ז אב
   י"ח אב    י"ט אב    כ' אב
   כ"א אב    כ"ב אב    כ"ג אב
   כ"ד אב    כ"ה אב    כ"ו אב
   כ"ז אב    כ"ח אב    כ"ט אב
   ל' אב    א' אלול    ב' אלול
   ג' אלול    ד' אלול    ה' אלול
   ו' אלול    ז' אלול    ח' אלול
   ט' אלול    י' אלול    י"א אלול
   י"ב אלול    י"ג אלול    י"ד אלול
   ט"ו אלול    ט"ז אלול    י"ז אלול
   י"ח אלול    י"ט אלול    כ' אלול
   כ"ט אלול    כ"א אלול    כ"ב אלול
   כ"ג אלול    כ"ד אלול    כ"ה אלול
   כ"ו אלול    כ"ז אלול    כ"ח אלול
   כ"ט אלול    שמירת הלשון הרע

 

  
 
 
ה' תשרי בעניין ההתחזקות כנגד עצת היצר
                                                                    
                                                              
אור רבינו
בס"ד

יום 5

ה' תשרי

לשון הרע :דברי גנאי אוביקטיביים

דיבורים על מידותיו של הזולת

דוגמא שכיחה לאמירה אוביקטיבית שיש בה משום דיבור בגנותו של אדם היא האמירה שפלוני הוא בעל מידות רעות ,לדוגמא ,אסור לומר על מישהו שהוא נוח -לכעוס וכחן ,קמצן , יהיר כדומה ,

כשאומרים שפלוני הוא רע , ויתכן שאפילו מותר לרמוז על מישהו שמידותיו ממצעות {כגון שאין הוא מתעלם מרעה שנגרמה לו }אף אם אין זה לשבחו ,

במצבים נפוצים שבהם יש לביטוי "ממוצע " משמעויות שליליות ,תחשב גם אמירה כזו בגדר לשון הרע ,

על פי הכלל הקודם - שהובא לעיל ביום  4   - שהכול יחסי לפי מדרגת האדם שעליו מדובר ,לומר על פלוני היודע בצדקותו שלאמיתו של דבר אין הוא למעלה מן הממוצע , הרי זה בהחלט לשון הרע ,

    "שלא ירחיק את עצמו ממידה שאין לה קצבה "


פירוש הלכה ה' תשרי

בעניין ההתחזקות כנגד עצת היצר

וגם תועלת מידיעת הדינים לאידך גיסא - כדי שלא יבוא להחמיר
על עצמו ולאסר במקום שמצווה לגנוזתו ,כדי שלא יבוא להטעות את הרבים בדעותיו הכוזבות {עין ב"חפץ חיים ", בחלק א , בכלל ח , סעיף ח , ובבאר מים חיים שם }, ועוד כמה תועלות ,עין בהקדמת הספר "חפץ חיים "

עוד אמרתי להעתיק פה בהקדמה מה שבארתי את מאמר חז"ל באבות דרבי נתן ,פרד כז ,הכלה ג , כדי שעל -ידי -זה יוכל כל אדם להשיב את יצרו מה שיטען עליו בעניין זה ,וזה לשונו , : הוא היה אומר : אל תרחיק עצמך ממידה שאין לה קצבה וממלאכה שאין לה גמירא כו' ,דינר זהב וכו' , ואמרתי ,דכונת האבות -דרבי - נתן בשם 'מידה' הינו לעניננו , דידוע הוא שמפתח היצר להאדם להתרחק ממידת שמירת הלשון ומללמוד פרטי הדין הזה ,ואומר לו : מה תועלת יגיע לך אם תלמד ותעמיק בזה העניין ,האם תוכל להגיע עד קצבתה ולשמור את פיך בכל ימי חייך < הלוואי ימשך הקיום על יום או יומים ! ואפילו בזה הזמן המועט , האם תשמור בכל הענינים שצריך לשמור ,הלוא איש מדיני אתה ויש לך עסקים רבים עם מאות בני -אדם , טוב לך שלא תתחיל בזה המידה כלל ,כי היא מידה שאין לה קצבה בזמן ובענין,כי כוללת לכל חלקי העתים והזמנים אשר יתקיים האדם בימי חלדו ,וגם כוללת לכל חלקי הענינים אשר בין אדם לחברו ,ולזה בא התנא רבי יוחנן בן דהבאי והורה לנו בדבריו הקצרים , שבאמת לא כן הדבר ,שלא ירחיק את עצמו ממידה שאין לה קצבה וכו' .

 
 

                                                                                                             
 
נצור לשונך מדריך להלכות לשון הרע
חפץ חיים