בניית אתרים בחינם
הפוך לדף הבית
הוסף למועדפים
שלח לחבר
 
   מילים יכולות לרפא    סיפור שבת    סגולה בדוקה
   איסור שמיעת לשון הרע    א' תשרי    ב' תשרי
   ג' תשרי    ד' תשרי    ה' תשרי
   ו' תשרי    ז' תשרי    ח' תשרי
   ט' תשרי    י' תשרי    י"א תשרי
   י"ב תשרי    י"ג תשרי    צור קשר
   י"ד תשרי    ט"ו תשרי    ט"ז תשרי
   פורום מדריך הלכות לשון הרע    י"ז תשרי    י"ח תשרי
   י"ט תשרי    כ' תשרי    כ"א תשרי
   כ"ב תשרי    כ"ג תשרי    כ"ד תשרי
   כ"ה תשרי    כ"ו תשרי    כ"ז תשרי
   כ"ח תשרי    כ"ט תשרי    ל' תשרי
   א' חשון    בי חשון    ג' חשון
   ד' חשון    ה' חשון    ו' חשון
   זי חשון    ח' חשון    ט' חשון
   י' חשון    י"א חשון    י"ב חשון
   י"ג חשון    י"ד חשון    ט"ו חשון
   ט"ז חשון    י"ז חשון    י"ח חשון
   י"ט חשון    כ' חשון    כ"א חשון
   כ"ב חשון    כ"ג חשון    כ"ד חשון
   כ"ה חשון    כ"ו חשון    כ"ז חשון
   כ"ח חשון    כ"ט חשון    ל' חשון
   א' כסלו    ב' כסלו    ג' כסלו
   ד' כסלו    ה' כסלו    ו' כסלו
   ז' כסלו    ח' כסלו    ט' כסלו
   י' כסלו    י"א כסלו    י"ב כסלו
   י"ג כסלו    י"ד כסלו    ט"ו כסלו
   ט"ז כסלו    י"ז כסלו    י"ח כסלו
   י"ט כסלו    כ' כסלו    כ"א כסלו
   כ"ב כסלו    כ"ג כסלו    כ"ד כסלו
   כ"ה כסלו    כ"ו כסלו    כ"ז כסלו
   כ"ח כסלו    כ"ט כסלו    ל' כסלו
   א' טבת    ב' טבת    ג' טבת
   ד' טבת    ה' טבת    ו' טבת
   ז' טבת    ח' טבת    ט' טבת
   י' טבת    י"א טבת    י"ב טבת
   י"ג טבת    י"ד טבת    ט"ו טבת
   ט"ז טבת    י"ז טבת    י"ח טבת
   י"ט טבת    כ' טבת    כ"א טבת
   כ"ב טבת    כ"ג טבת    כ"ד טבת
   כ"ה טבת    כ"ו טבת    כ"ז טבת
   כ"ח טבת    כ"ט טבת    הלכות לשון הרע מחלק לימות השבוע
   א' שבט    ב' שבט    ג' שבט
   ד' שבט    ה' שבט    ו' שבט
   ז' שבט    ח' שבט    ט' שבט
   י' שבט    י"א שבט    י"ב שבט
   י"ג שבט    י"ד שבט    ט"ו שבט
   ט"ז שבט    י"ז שבט    י"ח שבט
   י"ט שבט    כ' שבט    כ"א שבט
   כ"ב שבט    כ"ג שבט    כ"ד שבט
   כ"ה שבט    כ"ו שבט    כ"ז שבט
   כ"ח שבט    כ"ט שבט    ל' שבט
   א' אדר    ב' אדר    ג' אדר
   ד' אדר    ה' אדר    ו' אדר
   ז' אדר    ח' אדר    ט' אדר
   י' אדר    י"א אדר    י"ב אדר
   י"ג אדר    י"ד אדר    ט"ו אדר
   ט"ז אדר    י"ז אדר    י"ח אדר
   י"ט אדר    כ' אדר    כ"א אדר
   כ"ב אדר    כ"ג אדר    כ"ד אדר
   כ"ה אדר    כ"ו אדר    כ"ז אדר
   כ"ח אדר    כ"ט אדר    א' ניסן
   ב' ניסן    ג' ניסן    ד' ניסן
   ה' ניסן    ו' ניסן    ז' ניסן
   ח' ניסן    ט' ניסן    י' ניסן
   י"א ניסן    י"ב ניסן    י"ג ניסן
   י"ד ניסן    ט"ו ניסן    ט"ז ניסן
   י"ז ניסן    י"ח ניסן    י"ט ניסן
   כ' ניסן    כ"א ניסן    כ"ב ניסן
   כ"ג ניסן    כ"ד ניסן    כ"ה ניסן
   כ"ו ניסן    כ"ז ניסן    כ"ח ניסן
   כ"ט ניסן    ל' ניסן    א' אייר
   ב' אייר    ג' אייר    ד' אייר
   ה' אייר    ו' אייר    ז' אייר
   ח' אייר    ט' אייר    י' אייר
   י"א אייר    י"ב אייר    י"ג אייר
   י"ד אייר    ט"ו אייר    ט"ז אייר
   י"ז אייר    י"ח אייר    י"ט אייר
   כ' אייר    כ"א אייר    כ"ב אייר
   כ"ג אייר    כ"ד אייר    כ"ה אייר
   כ"ו אייר    כ"ז אייר    כ"ח אייר
   כ"ט אייר    א' סיון    ב' סיון
   ג' סיון    ד' סיון    ה' סיון
   ו' סיון    ז' סיון    ח' סיון
   ט' סיון    י' סיון    י"א סיון
   י"ב סיון    י"ג סיון    י"ד סיון
   ט"ו סיון    ט"ז סיון    י"ז סיון
   י"ח סיון    י"ט סיון    כ' סיון
   כ"א סיון    כ"ב סיון    כ"ג סיון
   כ"ד סיון    כ"ה סיון    כ"ו סיון
   כ"ז סיון    כ"ח סיון    כ"ט סיון
   ל' סיון    א' תמוז    ב' תמוז
   ג' תמוז    ד' תמוז    ה' תמוז
   ו' תמוז    ז' תמוז    ח' תמוז
   ט' תמוז    י' תמוז    י"א תמוז
   י"ב תמוז    י"ג תמוז    י"ד תמוז
   ט"ו תמוז    ט"ז תמוז    י"ז תמוז
   י"ח תמוז    י"ט תמוז    כ' תמוז
   תן שם לפורום    כ"א תמוז    כ"ב תמוז
   כ"ג תמוז    כ"ד תמוז    כ"ה תמוז
   כ"ו תמוז    כ"ז תמוז    כ"ח תמוז
   כ"ט תמוז    א' אב    ב' אב
   ג' אב    ד' אב    ה' אב
   ו' אב    ז' אב    ח' אב
   ט' אב    י' אב    י"א אב
   י"ב אב    י"ג אב    י"ד אב
   ט"ו אב    ט"ז אב    י"ז אב
   י"ח אב    י"ט אב    כ' אב
   כ"א אב    כ"ב אב    כ"ג אב
   כ"ד אב    כ"ה אב    כ"ו אב
   כ"ז אב    כ"ח אב    כ"ט אב
   ל' אב    א' אלול    ב' אלול
   ג' אלול    ד' אלול    ה' אלול
   ו' אלול    ז' אלול    ח' אלול
   ט' אלול    י' אלול    י"א אלול
   י"ב אלול    י"ג אלול    י"ד אלול
   ט"ו אלול    ט"ז אלול    י"ז אלול
   י"ח אלול    י"ט אלול    כ' אלול
   כ"ט אלול    כ"א אלול    כ"ב אלול
   כ"ג אלול    כ"ד אלול    כ"ה אלול
   כ"ו אלול    כ"ז אלול    כ"ח אלול
   כ"ט אלול    שמירת הלשון הרע

 

 
 
בס"ד

                                                  
ספר חפץ חיים

לשון הרע תועלת

50 יום

כ' חשון

סיכום -ארבע מטרות ,שבעה  תנאים,
בתנאים הבאים :

1} כשהכוונה לעזור לאותו אדם :או
2} כשהכוונה לעזור למי שנפגע מאותו אדם : או
3} להשקיט מחלוקת : או
4} לתת לאחרים אפשרות ללמוד משיגאותיו של אותו אדם , וזאת בתנאי ש:

א. הדברים מבוססים על מידע מהימן מכלי ראשון ועל בירור יסודי:
ב. נוסף על כך בדור שאותו אדם אכן לא נדע בהלכה : וכמו כן -
ג. נעשה נסיון להוכיחו אך הוא מסרב להיטיב את דרכיו :וכמו כן -
ד. הדברים שייאמרו יהיו אמיתיים ומדוייקים : וכן -
ה. כוונתו של המספר היא אך ורק לשם תועלת {ויש סיכוי סביר שהמטרה הרצויה אכן תושגע {וכמו כן


"כאשר ראו המרגלים שהעם פוסחים על שתי הסעיפים ... הוציאו דבה על הארץ "


ספר שמירת הלשון

פירוש הלכה 50 יום כ' חשון מחזור א'

עצת היצר והשפעתו על המרגלים

ואף כאן , כשבאו לרגיל הארץ ,התגבר היצר עליהם לומר: לנצח עם רב כזה וגבורים כאלו ,צריך לזה זכות גדול ונורא ,אבל לא לאנשים כמונו , שזה מקרבו עשינו העגל ,וגם בשר תאוה {והגם שכבר עשו תשובה ,ובכו בכי , כדאיתא בפרקי דרכי אליעזר {פרק מו},שביום האחרון של ארבעים יום שעלה משה להר , שהיו יודעים שלמחר ירד מן ההר , לנו בתענית כל ישראל , והלכו למחר לקבל פניו ברדתו ובכו הרבה בכי ,ונתבשר להם שהקדוש -ברוך -הוא מחול להם ,ונקבע זה להם למחילה לדורות ,}ולזה אמרו {במדבר יג ,כדבש }:"באנו אל הארץ אשר שלחתנו ,וגם זבת חלב ודבש הוא וזה פריה , אפשר כי עז העם הישב הארץ וגו' וגם ילדי הענק ראינו שם , עמלק יושב בארץ הנגב" וכאומר : וצריך לזה זכות משה רבנו , עליו השלום כמו שהיה מכבדו וכאומר : מי יודע שיהיה עד שם ! כי היה להם גלוי דעת מנבואת אלדד ומידד {סנהדרין יז,א} ומלבד זה {במדבר שם כט}: " והחתי והיבוסי וגו' " וכאומר ,שלנצח כולם קודם שנבוא לארץ -ישראל צריך גם -כן לזה זכות גדול ,ובפרט לבוא אל העם בארץ -ישראל ולהתגבר שם עליכם ,
ויהס כלב את העם אל משה {שם ל }, ובפרוש רש"י ,שהשתיקם , שאמר: וכי זו בלבד עשה לנו בן -עמרם ? והלוא קרע לנו את הים והוריד לנו את המן כו' , אלו בא הקדוש -ברוך -הוא עמנו בדין ,לא היה נקרע לנו הים ולא הוריד המן ,כי גם בים היה שלא כראוי ,כמה דכתיב {תהילים קו ,ז} "וימרו על ים בים -סוף ",: וכן על המן היה מתחלה תלונה ,וכן כל אותו העת עד כעת {וכמו שאמר משה רבנו , עליו השלום אחר -כך ,{במדבר יד ,יט } "יסלח נא לעוון העם הזה כגודל חסדך וכאשר נשאתה לעם הזה ממצרים ועד הנה "} ואף כעת עלה נעלה לארץ -ישראל כמו שאמר משה ,וירשנו אותה כאשר נבוא שם ,


השיעור היומי


                                                                                                             
 
נצור לשונך מדריך להלכות לשון הרע
חפץ חיים