בניית אתרים בחינם
הפוך לדף הבית
הוסף למועדפים
שלח לחבר
 
   מילים יכולות לרפא    סיפור שבת    סגולה בדוקה
   איסור שמיעת לשון הרע    א' תשרי    ב' תשרי
   ג' תשרי    ד' תשרי    ה' תשרי
   ו' תשרי    ז' תשרי    ח' תשרי
   ט' תשרי    י' תשרי    י"א תשרי
   י"ב תשרי    י"ג תשרי    צור קשר
   י"ד תשרי    ט"ו תשרי    ט"ז תשרי
   פורום מדריך הלכות לשון הרע    י"ז תשרי    י"ח תשרי
   י"ט תשרי    כ' תשרי    כ"א תשרי
   כ"ב תשרי    כ"ג תשרי    כ"ד תשרי
   כ"ה תשרי    כ"ו תשרי    כ"ז תשרי
   כ"ח תשרי    כ"ט תשרי    ל' תשרי
   א' חשון    בי חשון    ג' חשון
   ד' חשון    ה' חשון    ו' חשון
   זי חשון    ח' חשון    ט' חשון
   י' חשון    י"א חשון    י"ב חשון
   י"ג חשון    י"ד חשון    ט"ו חשון
   ט"ז חשון    י"ז חשון    י"ח חשון
   י"ט חשון    כ' חשון    כ"א חשון
   כ"ב חשון    כ"ג חשון    כ"ד חשון
   כ"ה חשון    כ"ו חשון    כ"ז חשון
   כ"ח חשון    כ"ט חשון    ל' חשון
   א' כסלו    ב' כסלו    ג' כסלו
   ד' כסלו    ה' כסלו    ו' כסלו
   ז' כסלו    ח' כסלו    ט' כסלו
   י' כסלו    י"א כסלו    י"ב כסלו
   י"ג כסלו    י"ד כסלו    ט"ו כסלו
   ט"ז כסלו    י"ז כסלו    י"ח כסלו
   י"ט כסלו    כ' כסלו    כ"א כסלו
   כ"ב כסלו    כ"ג כסלו    כ"ד כסלו
   כ"ה כסלו    כ"ו כסלו    כ"ז כסלו
   כ"ח כסלו    כ"ט כסלו    ל' כסלו
   א' טבת    ב' טבת    ג' טבת
   ד' טבת    ה' טבת    ו' טבת
   ז' טבת    ח' טבת    ט' טבת
   י' טבת    י"א טבת    י"ב טבת
   י"ג טבת    י"ד טבת    ט"ו טבת
   ט"ז טבת    י"ז טבת    י"ח טבת
   י"ט טבת    כ' טבת    כ"א טבת
   כ"ב טבת    כ"ג טבת    כ"ד טבת
   כ"ה טבת    כ"ו טבת    כ"ז טבת
   כ"ח טבת    כ"ט טבת    הלכות לשון הרע מחלק לימות השבוע
   א' שבט    ב' שבט    ג' שבט
   ד' שבט    ה' שבט    ו' שבט
   ז' שבט    ח' שבט    ט' שבט
   י' שבט    י"א שבט    י"ב שבט
   י"ג שבט    י"ד שבט    ט"ו שבט
   ט"ז שבט    י"ז שבט    י"ח שבט
   י"ט שבט    כ' שבט    כ"א שבט
   כ"ב שבט    כ"ג שבט    כ"ד שבט
   כ"ה שבט    כ"ו שבט    כ"ז שבט
   כ"ח שבט    כ"ט שבט    ל' שבט
   א' אדר    ב' אדר    ג' אדר
   ד' אדר    ה' אדר    ו' אדר
   ז' אדר    ח' אדר    ט' אדר
   י' אדר    י"א אדר    י"ב אדר
   י"ג אדר    י"ד אדר    ט"ו אדר
   ט"ז אדר    י"ז אדר    י"ח אדר
   י"ט אדר    כ' אדר    כ"א אדר
   כ"ב אדר    כ"ג אדר    כ"ד אדר
   כ"ה אדר    כ"ו אדר    כ"ז אדר
   כ"ח אדר    כ"ט אדר    א' ניסן
   ב' ניסן    ג' ניסן    ד' ניסן
   ה' ניסן    ו' ניסן    ז' ניסן
   ח' ניסן    ט' ניסן    י' ניסן
   י"א ניסן    י"ב ניסן    י"ג ניסן
   י"ד ניסן    ט"ו ניסן    ט"ז ניסן
   י"ז ניסן    י"ח ניסן    י"ט ניסן
   כ' ניסן    כ"א ניסן    כ"ב ניסן
   כ"ג ניסן    כ"ד ניסן    כ"ה ניסן
   כ"ו ניסן    כ"ז ניסן    כ"ח ניסן
   כ"ט ניסן    ל' ניסן    א' אייר
   ב' אייר    ג' אייר    ד' אייר
   ה' אייר    ו' אייר    ז' אייר
   ח' אייר    ט' אייר    י' אייר
   י"א אייר    י"ב אייר    י"ג אייר
   י"ד אייר    ט"ו אייר    ט"ז אייר
   י"ז אייר    י"ח אייר    י"ט אייר
   כ' אייר    כ"א אייר    כ"ב אייר
   כ"ג אייר    כ"ד אייר    כ"ה אייר
   כ"ו אייר    כ"ז אייר    כ"ח אייר
   כ"ט אייר    א' סיון    ב' סיון
   ג' סיון    ד' סיון    ה' סיון
   ו' סיון    ז' סיון    ח' סיון
   ט' סיון    י' סיון    י"א סיון
   י"ב סיון    י"ג סיון    י"ד סיון
   ט"ו סיון    ט"ז סיון    י"ז סיון
   י"ח סיון    י"ט סיון    כ' סיון
   כ"א סיון    כ"ב סיון    כ"ג סיון
   כ"ד סיון    כ"ה סיון    כ"ו סיון
   כ"ז סיון    כ"ח סיון    כ"ט סיון
   ל' סיון    א' תמוז    ב' תמוז
   ג' תמוז    ד' תמוז    ה' תמוז
   ו' תמוז    ז' תמוז    ח' תמוז
   ט' תמוז    י' תמוז    י"א תמוז
   י"ב תמוז    י"ג תמוז    י"ד תמוז
   ט"ו תמוז    ט"ז תמוז    י"ז תמוז
   י"ח תמוז    י"ט תמוז    כ' תמוז
   תן שם לפורום    כ"א תמוז    כ"ב תמוז
   כ"ג תמוז    כ"ד תמוז    כ"ה תמוז
   כ"ו תמוז    כ"ז תמוז    כ"ח תמוז
   כ"ט תמוז    א' אב    ב' אב
   ג' אב    ד' אב    ה' אב
   ו' אב    ז' אב    ח' אב
   ט' אב    י' אב    י"א אב
   י"ב אב    י"ג אב    י"ד אב
   ט"ו אב    ט"ז אב    י"ז אב
   י"ח אב    י"ט אב    כ' אב
   כ"א אב    כ"ב אב    כ"ג אב
   כ"ד אב    כ"ה אב    כ"ו אב
   כ"ז אב    כ"ח אב    כ"ט אב
   ל' אב    א' אלול    ב' אלול
   ג' אלול    ד' אלול    ה' אלול
   ו' אלול    ז' אלול    ח' אלול
   ט' אלול    י' אלול    י"א אלול
   י"ב אלול    י"ג אלול    י"ד אלול
   ט"ו אלול    ט"ז אלול    י"ז אלול
   י"ח אלול    י"ט אלול    כ' אלול
   כ"ט אלול    כ"א אלול    כ"ב אלול
   כ"ג אלול    כ"ד אלול    כ"ה אלול
   כ"ו אלול    כ"ז אלול    כ"ח אלול
   כ"ט אלול    שמירת הלשון הרע

 

 
בס"ד
                                                   
ספר חפץ חיים

לשון הרע תועלת -סיוע לקרבן

80 יום

כ' כסלו

הצעת שיתוף או שידוך

ראינו שאסור לערב אדם במצב שלא היה רוצה כי אילו היה מודע לעובדות מסוימות ,

אם מכר מחפש אדם בעל נסיון כדי להקים עסק יחד איתו ,אסור להמליץ על מישהו שנראה מנוסה אך לאמיתי של דבר הוא חסר נסיון , אלא אם כן מגלים זאת לאותו מכר ,כך הדבר אפילו כשהמועמד נחון בכשרון טבעי השקול בנגד חוסר נסיונו,

לעיתים קרובות מרגישים אנשים שהם יודעים יותר טוב מידידם מה הוא באמת מחפש ועל כן נראה להם מוצדק להונותו על ידי סיפוק מידע בלתי מדויק על הצעת שידוך או הצעת עבודה , במטרה להגיע למימושו של השידוך או לקבלת העבודה , התימרות מלאת יוהרה היא לחשוב שיש למישהו הזכות לקבל החלטות הנוגעות לחייהם של אחרים ,


"השומר עצמו מן המחלוקת הרי זה מכובד בפני הבריות "

פירוש הלכה כ' כסלו מחזור א'

מתעבר על ריב לא לו

והאיש הנלבב יתבונן תמיד במה שאמרו חכמינו ז"ל במדרש רבה,פרשת אמר {חק"ד כז , ה,} על הפסוק {קהלת ג,טו }" והאלוהים יבקש את נרדף " רב הונא בשם רב יוסף אמר :לעולם "והאלוהים יבקש את נרדף ", אתה מוצא צדיק רודף צדיק - ---"והאלוהים יבקש את נרדף" :רשע רודף צדיק -"ואלוהים יבקש את נרדף" :צדיק רודף רשע - והאלוהים יבקש את נרדף "רב יהודה אמר בשם רבי יוסי בן נהוראי :לעולם הקדוש -ברוך -הוא תובע דמן של נרדפין  מן הרודפין :תדע לך שכן הוא וכו' ,רבי אלעזר בשם רבי יוסי בן זמרא אמר : אף בקרבנות כן , אמר הקדוש -ברוך - הוא :שור נרדף מפני ארי ,אוז נרדף מפני נמר , כבש מפני זאב -לא תקריבו לפני מן הרודפין אלא מן הרודפין אלא מן הנרדפין וכו' ,ואם -כן יש להתבונן מזה ,כמה יש לאדם להתרחק את עצתמו מלהיות מעוזרי מהמחלוקת , לרדוף לצד אחד מהצדדים ,אחרי שלבסוף יתבע הקדוש -ברוך -הוא את דמו מידו , ותחת שהוא מקוה להיות מן המנצחין ולנחל כבוד על -ידי ,יראה לבסוף בבזיונו שיענש בצרעת או בעניות , וכנזכר לעיל ,אבל השומר עצמו מן המחלוקת ,הרי זה מכבד בפני הבריות , בעניין שנאמר {משלי כ ג }: "כבוד לאיש שבת מריב וגו' ": ואמרו חכמינו ז"ל {ילוקט המכירי ,משלי כו ,יד }: ומה אם מריבה שהיא של אדם עצמו ,כבוד לו אם כבש - קל -וחומר מריבה שאינה שלו והוא מכניס עצמו לתוכה ,וכן הוא אומר {משלי כו ,יז }: "מחזיק באזני כלב ,עובר מתעבר על ריב לא לו ",


               השיעור היומי|

                                                                                                             
 
נצור לשונך מדריך להלכות לשון הרע
חפץ חיים