בניית אתרים בחינם
הפוך לדף הבית
הוסף למועדפים
שלח לחבר
 

012-01234567

012-01234567
   אייקיג'וג'וטסו\Aikijujutsu    קנג'וטסו ,kenjutsu    נגינטה\naginata    english
 
    דף הבית
    הסטוריה של הדאיטו ריו
    המורים של הדאיטו ריו
    תמונות
    What is Daito-ryu ?
    סניפים בישראל
    הדוג'ו ביפן ,our dojo in japan
    המדריכים בישראל
    Takeda clan history
    The Aizu clan
    "the last samurai"
    Saigo Tanomo
    Sokaku Takeda
    ילדי הדאיטו ריו
    פורום דאיטו ריו
    צור קשר
    קישורים
    הרצאות
    נגינטה\naginata

 Welcome to the Daito-ryu website!

We are a small group outside Japan affiliate to the Tokimune Takeda soke in Japan.

Sano Matsuo sensei is a direct pupil of Tokimune sensei, practiced 35 years as his ushidechi and personal friend, today he has some dojo's in Kitami ,hokaido ,Japan .

Sano sensei is preserving this wonderful art as taught by the samurai Aizu clan (takeda clan)

We practice kenjutsu,aikijujutsu just as in old times .

Daitō-ryū Aiki-jūjutsu (大東流合気柔術 ) originally called Daitō-ryū Jujutsu (大東流柔術, Daitō-ryū Jūjutsu ), is a Japanese martial art that first became widely known in the early 20th century under the headmastership of Takeda Sokaku. Takeda had extensive training in several martial arts, additional to the teachings of the aizu clan martial arts, he called the style he taught as "Daitō-ryū" (literally, "Great Eastern School"). Whether Takeda is regarded as either the restorer or preserver of the art, the known history of Daitō-ryū begins with the well known shogun takeda shingen . Takeda's most well known student was Morihei Ueshiba, the founder of aikido.

History

The origins of Daitō-ryū maintain a direct lineage extending approximately 900 years, originating with Shinra Saburō Minamoto no Yoshimitsu (新羅 三郎 源 義光, 1045–1127), who was a Minamoto clan samurai and member of the Seiwa Genji (the branch of the Minamoto family descended from the 56th imperial ruler of Japan, Emperor Seiwa). Daitō-ryū takes its name from the mansion that Yoshimitsu lived in as a child, called "Daitō" (大東?), in Ōmi Province (modern day Shiga Prefecture). According to legend, Yoshimitsu dissected the corpses of men killed in battle, studying their anatomy for the purpose of learning techniques for joint-locking and vital point striking (kyusho-jitsu).

Yoshimitsu had previously studied the empty-handed martial art of tegoi, an ancestor of the Japanese national sport of sumo, and added what he learned to the art. He eventually settled down in Kai Province (modern day Yamanashi Prefecture), and passed on what he learned within his family. Ultimately, Yoshimitsu's great-grandson Nobuyoshi adopted the surname "Takeda," which has been the name of the family to the present day. The Takeda family remained in Kai Province until the time of Takeda Shingen (武田 信玄, 1521–1573). Shingen opposed Tokugawa Ieyasu and Oda Nobunaga in their campaign to unify and control all of Japan. With the death of Shingen and his heir, Takeda Katsuyori (武田 勝頼, 1546–1582), the Takeda family relocated to the Aizu domain (an area comprising the western third of modern day Fukushima Prefecture).

Though these events caused the Takeda family to lose some of its power and influence, it remained intertwined with the ruling class of Japan. More importantly, the move to Aizu and subsequent events profoundly shaped what would emerge as Daitō-ryū Aiki-jūjutsu in the 19th century. One important event was the adoption of Tokugawa Ieyasu's grandson, Komatsumaru (1611–1673), by Takeda Kenshoin (fourth daughter of Takeda Shingen). Komatsumaru devoted himself to the study of the Takeda family's martial arts, and was subsequently adopted by Hoshina Masamitsu. Komatsumaru changed his name to Hoshina Masayuki (保科 正之), and in 1644 was appointed the governor of Aizu. As governor, he mandated that all subsequent rulers of Aizu study the arts of Ono-ha Ittō-ryū (which he himself had mastered), as well as the art of oshikiuchi, a martial art which he developed for shogunal counselors and retainers, tailored to conditions within the palace. These arts became incorporated into and comingled with the Takeda family martial arts

According to the traditions of Daitō-ryū, it was these arts which Takeda Sokaku began teaching to non-members of the family in the late 19th century. Takeda had also studied swordsmanship and spearmanship with his father, Takeda Sokichi, as well as Kashima Shinden Jikishinkage-ryū as an uchi-deshi (live-in student) under the renowned swordsman Sakakibara Kenkichi.

During his life, Sokaku traveled extensively to attain his goal of preserving his family's traditions by spreading Daitō-ryū throughout Japan.

Takeda Sokaku's third son, Tokimune Takeda (武田 時宗 Takeda Tokimune, 1916–1993), became the headmaster of the art following Sokaku's death in 1943. Tokimune taught what he called "Daitō-ryū Aikibudō" (大東流合気武道?), an art that included the sword techniques of the Ono-ha Ittō-ryū along with the traditional techniques of Daitō-ryū Aiki-jūjutsu. It was also under Tokimune's headmastership that modern dan rankings were first created and awarded to the students of Daitō-ryū (only 5 dan ranks ). Tokimune Takeda died in 1993 leaving no official successor, but a few of his high-ranking students, such as Sano matsuo and Shigemitsu Kato, from Hokkaido are preserving the will of Sokaku and Tokimune Takeda to pass Daitō-ryū Aiki-jūjutsu to the younger generation as a koryu bujutsu of the Aizu clan.

Aiki-jūjutsu

Aiki-jūjutsu is a form of jujutsu that emphasizes "an early neutralization of an attack." Like other forms of jujutsu, it emphasizes throwing techniques and joint manipulations to effectively control, subdue, or injure an attacker. Of particular importance is the timing of a defensive technique to either blend or neutralize an incoming attack's effectiveness and use the force of the attacker's movement against them. Daitō-ryū is characterized by ample use of atemi, or the striking of vital areas, in order to set up jointlocking or throwing tactics.

Some of the art's striking methods employ the swinging of the outstretched arms to create power and to hit with the fists at deceptive angles, as may be observed in techniques such as the atemi that sets up gyaku ude-dori (reverse elbow lock). Tokimune Takeda regarded one of the unique characteristics of the art to be its preference for controlling a downed attacker's joints with one's knee in order to leave one's hands free to access one's weapons or to deal with the threat of other oncoming attackers

Aiki concept

Takeda Sokaku defined aiki in the following way:

The secret of aiki is to overpower the opponent mentally at a glance and to win without fighting.

Tokimune Takeda, speaking on the same subject during an interview, said:

Could you explain in a little more detail about the concept of aiki?

Aiki is to pull when you are pushed, and to push when you are pulled.

It is the spirit of slowness and speed, of harmonizing your movement with your opponent's ki.

Its opposite, kiai, is to push to the limit, while aiki never resists.

The term aiki has been used since ancient times and is not unique to Daito-ryu. The ki in aiki is go no sen, meaning to respond to an attack.

... Daito-ryu is all go no sen—you first evade your opponent's attack and then strike or control him. Likewise, Itto-ryu is primarily go no sen. You attack because an opponent attacks you. This implies not cutting your opponent. This is called katsujinken (life-giving sword). Its opposite is called setsuninken (death-dealing sword).

Aiki is different from the victory of sen sen, and is applied in situations of go no sen, such as when an opponent thrusts at you. Therein lies the essence of katsujinken and setsuninken. You block the attack when an opponent approaches; at his second attack you break his sword and spare his life. This is katsujinken. When an opponent strikes at you and your sword pierces his stomach it is setsuninken. These two concepts are the essence of the sword

Classification of techniques

Daitō-ryū techniques involve both jujutsu and aiki-jūjutsu applications. Techniques are broken up into specific lists which are trained sequentially; that is, a student will not progress to the next "catalogue" of techniques until he/she has mastered the previous one. Upon completion of each catalogue, a student is awarded a certificate or scroll that lists all of the techniques of that level. These act as levels of advancement within the school, and was a common system among classical Japanese martial arts schools before the era of belts, grades, and degrees.

The first category of techniques in the system, the shoden waza, is not devoid of aiki elements, though it emphasizes the more direct jujutsu joint manipulation techniques. The second group of techniques, the aiki-no-jutsu, tends to emphasize the utilization of one's opponent's movement or intention in order to subdue him/her—usually with a throwing or a pinning technique. A list of the catalogues in the Tokimune branch's system and the number of techniques contained within follows

Catalogue Name

No. of Techniques

1

Secret Syllabus (秘伝目録, Hiden Mokuroku )

118

2

The Science of Joining Spirit (合気之術, Aiki-no-jutsu )

53

3

Inner Mysteries (秘伝奥義, Hiden Ōgi )

36

4

Techniques of Self Defense (護身用の手, Goshin'yō-no-te )

84

5

Explanation of the Inheritance (解釈相伝, Kaishaku Sōden )

477

6

License of Complete Transmission (Menkyo Kaiden)

88

Officially, the Daitō-ryū system is said to comprise thousands of techniques, divided into omote and ura (literally, 'front' and 'back' versions), but many of these could be seen as variations upon the core techniques. In addition, Sokaku and Tokimune awarded scrolls denoting certain portions of the curriculum, such as techniques utilizing the long and short sword.

 

Today we have groups in Italy (Roberto Bucci,Pino Sorbo) Russia ( Vladimir Baranov)  UK (Mark-Hayez Watkins) Israel (nico weinberger)

Our duty is to expand as more as possible the daito-ryuall over the world and to preserve it as an ancient ryuha bujutsu.

Daito-ryu has very strict laws, but the compensation of getting all this incredible knowledge and be allowed to practice in Japan with authentic Aizu families is everything for us . 

Please if you want some more  information, local seminar or joining our wonderful family
yours 
nico 

Nico1@012.net.il

DAITO-RYU AIKIJUJUTSU ISRAEL ,NICO WEINBERGER E-MAIL NICO1@012.NET.IL