בניית אתרים בחינם
הפוך לדף הבית
הוסף למועדפים
שלח לחבר
 לחץ לכניסה לפייסבוק
    
   פורום לתגובות.Forum feedback    צור קשר.Contact Us    תן שם לדף    תן שם לדף
 
    ראשי ............First
    אודותי - קשר עם האמן ................ To contact with the artist
   
    האמן דניאל אופיר .................... Artist Daniel Ophir
    הקדמה פרופסור חיים גבריהוIntroduction Pr.H. Gevaryahu
    ציורי התנ"ך................................ Bible paintings
    1-15 תנ"ך :הבריאה,אברהם,יוסף................Bible creation-Abraham-Joseph
    16-34 ........................................ תנ"ך: השבטים, יציאת מצרים...... Bible 12 tribes-Exodus
    35-47...................................... תנ"ך:-תקופת השופטים................Bible:- judges period
    48-56תנ"ך:-תקופת המלכים.......................................Bible;-kings period
    57-61-תנ"ך: המזלות, הנביאים...................................... Bible: constellations- the prophets
    62-79-תנ"ך: הנביאים................................... Bible: prophets
    80-84 - תנ"ך: חג פורים ...................................... Bible; porim festival
    85-87-4 תנ"ך: 12השבטים........................................Bible: the 12 tribes
    הגדה של פסח 1-12 ....................1-12 The Haggada
    הגדה של פסח 13-24 ................13-24 The Haggada
    הגדה של פסח - רשימת הציורים....................................... List of paintings Haggada
    הקדמה גברת רבקה כצנלסון Introduction R. Kazenelson
    ציורי ארץ ישראל .................................... Israel paintings
    1-32-ישראל: ירושלים, בית לחם............................................ Israel ; Jerosalem, Beth Lehem
    33-50 ישראל: חברון, תל אביב..................................... Israel : Hebron, Tel aviv
    51-68-ישראל: תל אביב - יפו............................................. Israel ; Tel aviiv jaffa
    69-86-ישראל: עכו,קיסריה, כינרת,גולן, מצדה, אילת,סיני..... Israel : Acre,Caesarea, Kinnereth, Golan, Masada, Elat,Sinai
    87-103- ישראל: מערות, אביב .................................. Israel : caves, spring
    104-121-ישראל: דמויות................................. Israel : Images
    122-140- ישראל: סמלים,עליה, מאבק,בנייה, חי, דומם .......................................Israel : symbols, imigration, struggle, building, creature
    המאבק על הארץ.......................Arab Israeli Conflict
    מלחמת העצמאות-........ Independence War
    מלחמת העצמאות-ציורים Independence War-Paintings
    מלחמת סיני..............................The Sinai War
    מלחמת סיני-ציורים............................................. The Sinai War-paintings
    מלחמת ששת הימים..................The Six Day War
    מלחמת ששת הימים- ציורים.............................................The Six Day War - paintings
    מלחמת יום הכיפורים ...............Yom Kippur War
    מלחמת יום הכיפורים ציורים............................................Yom Kippur War-paintings
    מלחמת לבנון הראשונה-...........Lebanon First War
    מלחמת לבנון הראשונה-ציורים.......................................Lebanon First War -Paintings
    מלחמת לבנון השניה-..............Lebanon Second War
    מלחמת לבנון השניה-ציוריםLebanon Second War-Paintings
    מבצע "עופרת יצוקה" בעזה.... Operation " cast lead " in Gaza
    מבצע "עופרת יצוקה" בעזה ציורים ........................... Paintings Operation "cast lead " in Gaza
    חגים ומועדי ישראל.......... Holidays of Israel
    מרכזי יהדות בעולם..................Central Judaism in the world
    בית כנסת ואתר הנצחה..A synagogue and amemorial
    עמוד זיכרון 2
    גלריה 1.ציורי התנ"ך ........... Galery1- Bible paintings
    גלריה 2-ציורי מלחמות ישראל ......................................Gallery 2 - Paintings of Israel's wars
    תערוכות ציורים........... Exhibition of paintings
    עיתונות ופרסומים ........... Newspapers & PeriodIcals
    דברים בשם אמרם ................ Letters & Writings
    ציוני דרך ...... ................ Mileston
    סרטים 1 תערוכות ציורים של האמן דניאל אופיר.........................Video 1 Exhibitions of Paintings - Daniel Ophir
    סרטים - 2 VIDEO הענקת אלבום "פנים חדשות לתנ"ך" Donation of the "Faces Of The Bible" Album
    סרטים - 3 VIDEO קטלוגים ציורים מלחמות ישראל, תנ"ך, הגדה Catalogues - Israeli wars, Bible,Haggada,
    סרטים -4 VIDEO מבראשית לקוממיות From Genesis to Independence
    סרטים -5 VIDEO חייו של אמן-דניאל אופירThe life of an artist - Daniel Ophir
    פורום לתגובות.Forum feedback
    צור קשר.Contact Us
 
קטלוגים - ציורי מלחמות ישראל
Catalogues - Israeli wars paintings
קטלוג ציורי מבצע "עופרת יצוקה " 2008 - האמן דניאל אופיר
Catalogue of paintings "Operation cast lead" in Gaza 2008
Painter & Artist Daniel Ophir

קטלוג ציורי "מלחמת לבנון השנייה" 2006 - האמן דניאל אופיר

Catalogue of paintings "Lebanon Second War" 2006
Painter & Artist Daniel Ophir

 
 
קטלוג ציורי "מלחמת לבנון ה-1 " 1982-1985 - האמן דניאל אופיר

Catalogue of paintings "Lebanon First War" 1982-1985
Painter & Artist Daniel Ophir

 
קטלוג ציורי "מלחמת יום הכיפורים" 1973 - האמן דניאל אופיר
Catalogue of paintings "Yom Kippur War" 1973
Painter & Artist Daniel Ophir
 
קטלוג ציורי "מלחמת ששת הימים" 1967 - האמן דניאל אופיר
Catalogue of paintings "Six Day War" 1967 -
Painter & Artist Daniel Ophir
 
 
 
קטלוג ציורי "מלחמת סיני" 1956 - האמן דניאל אופיר
Catalogue of paintings "The Sinai War"1956 -
Painter & Artist Daniel Ophir
 
קטלוג ציורי "מלחמת העצמאות" 1948 - האמן דניאל אופיר
Catalogue of paintings "The Independence War" 1948 -
Painter & Artist Daniel Ophir
 
 
קטלוג ציורי "הגדה של פסח" - האמן דניאל אופיר
Catalogue o f paintings "Haggada of Passover" -
Painter & Artist Daniel Ophir
 
 

קטלוג ציורי תנ"ך - האמן דניאל אופיר

Catalogue of Bible's paintings - Painter & Artist Daniel Ophir
 
מבראשית - חלק א
From Genesis - Part A

מבראשית - חלק ב
From Genesis - Part B
 
 
 
האגודה למען החייל מצדיעה ל-120 מצטייני הנשיא 2011
מדברי האמן דניאל אופיר
 
Ass. behalf of the Soldier 
Salutes to 120 President's List 2011
The words of artist Daniel Ophir 


כניסות